Hledání
Pokročilé vyhledávání
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

STALO SE: Mapy a plány z muzejních sbírek na veřejném portalu eSbírky

myp 1myp 2mapy 1mapy 2

V  loňském roce se podařilo z prostředků dotace Ministerstva kultury ČR v programu na Podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií zrealizovat digitalizaci map a plánů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička a jejich následné zpřístupnění na internetovém portálu eSbírky.

Naše muzeum vlastní poměrně rozsáhlou sbírku map a plánů dokumentujících urbanistický a kulturní vývoj města Poličky a přilehlého regionu. Mapy a plány z muzejních sbírek jsou velmi atraktivním pramenným materiálem, který s oblibou využívají nejen odborní pracovníci, ale i širší laická veřejnost. Muzeum se proto rozhodlo využít prostředků Ministerstva kultury na digitalizaci podstatné části své mapové sbírky a zpřístupnit ji na volně dostupném internetovém portálu eSbírky. K digitalizaci byly vybrány historicky nejzajímavější mapy a plány.

V rámci projektu bylo zdigitalizováno a následně zveřejněno celkem 211 inventárních čísel (cca. 500 map a plánů). V naprosté většině jde o mapy a plány regionálního charakteru. Jsou zde obsaženy plány katastrální povahy (jak úředně vydávané, tak ručně kreslené, jež mají pro zkoumání historického a urbanistického vývoje města naprosto jedinečný význam). Ve sbírce se nachází mapy starší (vůbec nejstarší je mapa beneficií poličského děkanátu od Karla Hrona z 2. poloviny 18. století), tak i novější. Z nich mají důležitou vypovídající hodnotu zejména mapy a plány pomnichovského záboru Poličky (Poličska) z roku 1938. Architekturu města přibližují plány z výstavby a rekonstrukce význačných poličských staveb – např. novostavby kostela sv. Jakuba z poloviny 19. století, z výstavby učitelského ústavu (dnešního gymnázia) z let 1899-1900. Četně je zastoupena take moderní architektura – plány na výstavbu Masarykových škol, Tylova domu, Šmídovy vily či architektonicky významného souboru rondokubistických domů na nábřeží z 20. let 20. století.

Mapy a plány jsou veřejnosti přístupné na portalu eSbírky pod následujícím odkazem:

http://www.esbirky.cz/hledat/instituce/20244351

Městské muzeum a galerie Polička oceňuje, že Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo tento projekt, který naplňuje záměr péče o naše kulturní dědictví.

Za MMG Polička

Radka Vostřelová

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti