Hledání
Pokročilé vyhledávání
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

ŠÁRKA HROUZKOVÁ – VÝBĚR Z TVORBY 2008 – 2018

– výstava obrazů výtvarnice, pedagožky, členky Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3

hrouzkova 1hrouzkova 2hrouzkova 3hrouzkova 4hrouzkova 5hrouzkova 6hrouzkova 7

Termín: 12. ledna – 31. března 2019

Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a Jeho svět – tematický okruh Lidé a čas, Člověk a společnost, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

 

Šárka Hrouzková začala s vlastní tvorbou v 80. letech minulého století. Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Výtvarná teorie, výchova a bohemistika.

Inspiraci ke svým obrazům a materiálovým asamblážím čerpá z okolní krajiny a neopomíná ani své rodné Ostravsko. Dalším inspiračním zdrojem je období baroka, především tvorba Santiniho, a poznatky z cest do Číny, Tibetu a Latinské Ameriky. Mezi umělci jí inspirovali a inspirují Karel Malich, Václav Boštík, Adriena Šimotová a Stanislav Kolíbal. V dílech této autorky nalézáme hlubokou empatii k živému i neživému světu.

V současné době žije a tvoří v Dolním Újezdu u Poličky, kde vede od roku 2000 úspěšné výtvarné studio pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné umění.

K výstavě je připraven speciální program, který žáky zavede mezi obrazy a prostřednictvím tvořivé aktivity rozvine vyobrazená témata.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti