Hledání
Pokročilé vyhledávání
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLY - Rodná světnička a Po stopách B. Martinů

UPOZORNĚNÍ: Velice se vám omlouváme, ale z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba bude RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ uzavřena do 30. 6. 2019. Děkujeme za pochopení. Jako alternativu vám nabízíme POLIČKOU PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ...

Termín: duben - červen 2019

Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: do 60 min. (Procházka po stopách Bohuslava Martinů) nebo 120 min. (expozice Barevný svět Bohuslava Martinů).

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova.

Vstupné: děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma (50,- Kč při kombinaci s expozicí Barevný svět Bohuslava Martinů).

 

 

 

 

Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel až do roku 1938. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem.

Prohlídka s průvodcem začíná u bývalé chlapecké školy, pokračuje ke kostelu, na náměstí a do parku.

  • muzeum  – bývalá chlapecká škola (kam chodil a poté zde i učil) a staré divadlo
  • kostel sv. Jakuba se světničkou ve věži – pouze vnější prohlídka kostela
  • náměstí – městský úřad (dům, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže) a radnice (do které chodil do knihovny)
  • městský park se sochou Bohuslava Martinů

Program lze kombinovat i s prohlídkou originální expozice Barevný svět Bohuslava Martinů v muzeu, která poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Žáci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Francie, Itálie a Švýcarska.

 

 

 

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:

Rodná světnička Bohuslava Martinů – děti/žáci/studenti 40,- Kč

Gotické opevnění města – děti/žáci/studenti 30,- Kč

Vstup do jedné expozice dle výběru (Historie města Poličky nebo Barevný svět Bohuslava Martinů): děti/žáci/studenti 20,- Kč

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti