Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava mapující nedoceněného génia Járu Cimrmana a současně představující 50 let fungování Divadla Járy Cimrmana

cimrman 10cimrman 11cimrman 2cimrman 3cimrman 4

Termín: 14. května – 27. července 2019

Cílová skupina: 8. – 9. ročník ZŠ, tercie – oktáva, 1. - 4. ročník gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 60 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura a Člověk a jeho svět.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Chcete poznat Járu Cimrmana? Přijďte na výstavu Půlstoletí s Cimrmanem, která ho představuje ve všech podobách – jako učitele, vynálezce, vědce i světoběžníka.

 

Studenti se seznámí s Cimrmanovým rozmanitým životem a také jeho převratnými vynálezy. Sami si budou moci vyzkoušet, jak těžké je vymyslet nový vynález, který by lidstvu prospíval a který ještě nikdo před nimi nevynalezl. Výstava plná humoru a nadsázky přiblíží studentům i historii fenomenálního Divadla Járy Cimrmana a donutí je přemýšlet, co je skutečnost a co pouhá mystifikace.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti