Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů…

Termínzáří - říjen

Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit

– prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo,

kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 50,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a komentovanou prohlídku

expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

 

Program zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před 130 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Součástí prohlídky je návštěva bývalé chlapecké školy, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, kde navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Jedná se o komentovanou prohlídku, kde se žáci seznámí s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu. Nechte se proto vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:

Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů: děti/žáci/studenti 20,- Kč

Rodná světnička Bohuslava Martinů – děti/žáci/studenti 40,- Kč

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti