Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

stare mesto 1stare mesto 2stare mesto 4stare mesto 5stare mesto 6

Termín: září - říjen

Cílová skupina:  6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu:  90 min.

Provázanost se ŠVP:  Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo,

kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné:  děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

 

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti