Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

moderni arch 1moderni arch 3moderni arch 4moderni arch 5moderni arch 6

Termín: září – říjen

Cílová skupina: 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

 

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období „první" republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu z nábřeží – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti