Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava o minulosti i současnosti známé české figurky a o různých profesích představených skrze historické hračky...

igracek 1igracek 2igracek 3igracek 5igracek 6

Termín: 11. května – 25. srpna 2019

Cílová skupina:, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 7. třída ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Legendární figurka míří do poličského muzea, aby potěšila děti a dojala dospělé, kteří si s ní mohli hrát jako kluci a holky už od roku 1976. Výstava návštěvníkům představí historii, bohatou současnost i výrobu oblíbené české hračky. Prohlédnete si desítky figurek nejrůznějších povolání a charakterů s typickým náčiním, nářadím, dopravními prostředky apod. Uvidíte i některé mimořádné IGRÁČKY, kteří byli za éry socialismu vyráběni pro export. Současnou tvorbu budou zastupovat také nové herní řady, v nichž si děti mohou s IGRÁČKY hrát: Handy – skládací prostředí (restaurace, nemocnice apod.) nebo MultiGO – auta. Chybět nebudou ani ostatní výrobky od českého výrobce společenských her a hraček firmy EFKO.

Putovní výstavu připravila firma EFKO-karton s.r.o. a Inspirace Zlín z. s. za podpory Technického muzea v Brně, kde výstava vznikla.

Součástí výstavy bude herna s IGRÁČKY, jejich autíčky apod.

Ve druhé částí výstavy se podíváme do starší historie, jak se na muzeum patří. I zde budou představeny české a československé hračky, a to z let 1880 – 1980. Uvidíte celky hraček vážících se k jednotlivým povoláním. Budou to například dílny truhlářů a jiných řemeslníků, sedláci či zemědělci s koňmi či traktory, různé dopravní prostředky, stroje a materiál stavbařů, předměty spojené se zdravotnictvím a hygienou. Hračky ukážou, jak se skladba řemesel a zaměstnání měnila s dobou. Posláním hračky bylo nejen pobavit, ale především připravit děti na budoucí život. Proto chlapecké hračky byly převážně technické – různé stavebnice, hrady, vojáčci, vláčky a další. Děvčatům se nabízely spíš panenky, kočárky, pokojíčky a také hry procvičující jemnou motoriku.

Předměty zapůjčí soukromé Muzeum hraček z Rychnova nad Kněžnou.

V doprovodném programu děti poznají různá povolání, od nejstarších, jako je zemědělství, po nová, reprezentovaná například zuřivým reportérem v podobě Igráčka. Uvidí dvě unikátní postavy Igráčků vztahujících se k Poličce. Zahrají si pantomimu, předvedou svoji zručnost a především dostanou mnoho prostoru ke hře v několika zákoutích, která se promění v pole, kuchyni, stavební parcelu, v dílnu nebo ordinaci. Kdo ví, třeba si tu vyzkoušejí své budoucí povolání.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti