Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb...

DSC00496   DSC00531   DSC06259   DSC00632   DSC00653   DSC06250

Termín: září - říjen

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., program lze rozdělit

– prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo,

kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis.

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma

 

 

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně.

 

 

vylet_do_stredoveku_1    vylet_do_stredoveku_2    vylet_do_stredoveku_3

 
vylet_do_stredoveku_4    vylet_do_stredoveku_5    vylet_do_stredoveku_6
 
vylet_do_stredoveku_7     vylet_do_stredoveku_8    vylet_do_stredoveku_9
 
vylet_do_stredoveku_10     vylet_do_stredoveku_11    vylet_do_stredoveku_12

 

 


 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti