Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– procházka po části městské fortifikace 

Termín: září – říjen

Cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia

Délka programu: dle časových možností účastníků 50 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis

Vstupné: děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

 

Polička byla založena r. 1265, a to na příkaz krále Přemysla Otakara II. Jakožto královské věnné město měla Polička možnost se chránit postavením palisády a následně kamenného opevnění, které se skládalo z hlavní hradby zesílené 19 věžemi, z parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Do města se vstupovalo čtyřmi branami. Ve středověku se opevnění několikrát osvědčilo v bojích. V pozdější době sloužilo jen jako policejní a správní hranice města. Do dnešních dnů se dochovala hlavní hradba v celém okruhu 1200m. Při prohlídce se s žáky projdete po části masivního ochozu hradby a vstoupíte do jedné z obranných věží. Dozvíte se, co je to barbakán a jakými zbraněmi se tehdy bojovalo.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti