Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Termín: celoročně

Cílová skupina: 1. – 2. třída ZŠ

Délka programu: 60 - 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Člověk a jeho světPrvouka, Umění a kulturaVýtvarná výchova a Člověk a svět prácePracovní činnosti.              

Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

 

 

V programu vysvětlíme dětem, jak je důležité vytvářet sbírky v muzeu, a představíme bohatou poličskou expozici Sklářství na Horácku. Ukážeme originální nářadí a nesbírkové skleněné předměty, které si děti mohou vzít do rukou a prohlédnout. Tím se jim lépe podaří pochopit způsoby zdobení a tvarování hutního skla. Práci mistrů sklářů dokreslí krátké dokumenty zachycující postup výroby skleněného poháru a mísy.

Program je doplněn o hravé dílčí aktivity, díky kterým si děti procvičí a rozvinou svoji kreativitu a zručnost. Vyzkouší si navrhnout dekor nádoby, sestaví koláž z obrázků z časopisů. Přímo v expozici na předmětech ve vitrínách budou hledat zadané dekory se zaměřením na detail. Na konec vyluští s tím spojenou tajenku. Část programu tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti namalují na skleničku vlastní dekor a seznámí se tak s pracovními postupy a rukodělnými technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti