Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Koncert pro housle a klavír s uvedením „stoleté sonáty“ B. Martinů

Petr Maceček - housle

Pavel Voráček - klavír

Houslista Petr Maceček a klavírista Pavel Voráček provedli v Poličce 8. listopadu loňského roku slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa. Při této příležitosti vyslovil pořadatel koncertu přání, zda by umělci nemohli v příštím roce přispět k oslavě dalšího stého výročí, tentokrát mnohem méně významného, ale nepochybně atraktivního pro posluchače, kteří se zajímají nejen o vrcholnou tvorbu Bohuslava Martinů, ale také o skladby stojící na prahu jeho uměleckého vývoje. Počátkem roku 1919 totiž mladý Martinů napsal Sonátu C dur pro housle a klavír, kterou podle jedné ze svých kreseb „vysypal z rukávu“, a na jejímž urychleném provedení trval, i kdyby se měl Stanislav Novák (houslista, jemuž byla spolu s klavíristou Karlem Šolcem věnována) „rozkrájet na malé kousky“. I když se Novák nakonec nerozkrájel a Martinů se premiéry skladby ani nedožil, sonáta neupadla v zapomnění a po mnoha letech se dočkala hudební nahrávky i koncertních provedení. Není to ještě známý Martinů z pozdějších let, ale možná i proto lze poslech této poměrně rozsáhlé skladby pojmout jako dobrodružnou cestu, během níž se můžeme setkat (slovy prof. Mihuleho) s virtuózním pojetím obou nástrojů, invenčním bohatstvím, rozmáchlými melodickými myšlenkami, dramatickými gesty i písňovou lyrikou, jež ve výsledku symbolizují především „svěží citovost mládí“. Díky vstřícnosti umělců nyní zazní sonáta v rodném městě autora, a to spolu s jeho Českou rapsodií z roku 1945, která připomene osobitý hudební rukopis již světově proslulého skladatele. Program koncertu doplní Sonáta pro housle a klavír č. 7 c moll Ludwiga van Beethovena.

Koncert se koná ve čtvrtek 26. září 2019 od 18.00 hodin v hudebním sále centra. Vstupné: 90,- Kč. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.

Jitřenka 9/2019

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti