Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– interaktivní výstava zachycující historii výpočetní techniky od počátků do poloviny 90. let 20. století

Termín: 25. ledna – 26. dubna 2020

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 60 – 90 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie – vzdělávací obor Informatika

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

V druhém pololetí se v muzeu můžete těšit na úspěšnou putovní výstavu Retrogaming vypůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli. Žáci a studenti uvidí počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. let. Prohlédnou si počítače a hry jejich rodičů a budou moci posoudit, jak moc se proměnila počítačová technika i grafika. Seznámí se rovněž s herními hity, s dobovými herními časopisy a problematikou pirátství. Výklad plný technických informací bude samozřejmě doplněný o různé zajímavosti. Co ale nemůže chybět, je pořádné „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory, kde si zájemci budou moci vyzkoušet retrohry (například Prince of Persia, Pac-Man, Dyna-blaster a jiné).  

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti