Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku – o Vánocích a o jídle

Termín: 23. listopadu – 20. prosince 2019

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce.

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je proto spojena se štědrou hostinou.

V Poličce a okolí, stejně jako v jiných oblastech Čech, se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“. Co mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka (1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad. A tak se pekla například „nadivajna“ s houbami a „štědrovka“, vařil se hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře nakonec dostal i dobytek, drůbež a stromy, ale i duchové zemřelých.

Na výstavě děti uvidí prostřené stoly a porovnají, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Poznají (a možná i ochutnají) dobové mlsy – křížaly, které děti dostávaly jako dárky, často v podobě panáčků z mikulášských trhů. Seznámí se se zvykoslovnými předměty „svět“ nebo „třesolka“, které se stavěly z jablek, sušených švestek, krušpánku, nabobtnalého hrachu, pečiva apod.

Součástí programu je tvořivá dílna, kde si děti vytvoří malou „jedlou“ vánoční dekoraci.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti