Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava o ptactvu v naší krajině, ve městech i na venkovském dvoře. A také o Velikonocích.

PTACI WEB 1PTACI WEB 1PTACI WEB 2PTACI WEB 3PTACI WEB 4PTACI WEB 5PTACI WEB 6

Termín: 14. 3. – 17. 5. 2020

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo kde

žijeme, Rozmanitost přírody a do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda – obor

Přírodopis, Člověk a společnost – obor Výchova k občanství

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Jistě máte rádi, když na jaře začne sílit mnohohlasý zpěv ptáků, a obdivujete, že mohou létat. Možná pozorujete skrytě a z dálky ptáčky na krmítku. Naše výstava má tu výhodu, že na ní uvidíte mnoho druhů opeřenců pohromadě, v jejich různých životních prostředích, a přitom žádného nevyplašíte, neboť se jedná o fotografie a vycpaniny (dermoplastické preparáty).

Představeni budou zástupci několika lokalit Poličska – rybníků, lesa, polí i území, kde žijí společně s člověkem. Prohlédnete si přirozeně barevná a různě velká vajíčka a pírka. Dozvíte se, jak si sojka čistí peří, jak odlišit hnízdo drozda a kosa, co to jsou „vývržky“ a mnoho zajímavého z přírodopisu. Seznámíte se s ornitologií a smyslem kroužkování ptáků, zmíníme i jejich příbuzné – dinosaury.

Ale nejen to: peří a vejce se přeci používají i k praktickým a dekorativním účelům, drůbeží maso a vajíčka se objevují na talíři k jídlu, a to zvýšenou měrou právě o Velikonocích. Vlastností létavců si všímají některé jarní pranostiky, různá přirovnání a rčení. Pták je častým motivem výtvarného i hudebního umění.

Výstava je doplněna velkým počtem interaktivních prvků a her, například si budete moci vyzkoušet, jaké nástroje používají vrány, kolik jednotlivé druhy váží a jak je rozeznáte. Připraveny jsou nahrávky hlasu rehků, slavíků a jiných ptáků.

Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám a kalendářnímu období. Před polovinou dubna se zaměří více na zimní a velikonoční témata, jako je přikrmování ptáků, kraslice, později více prostoru dostanou témata hnízdění a pozorování ptáků.

výstavu o přelomových událostech našich dějin za zvýhodněné vstupné. Výstava bez průvodce a edukačního programu.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti