Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

AKTIVITY MUZEA 2012

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Výstava obrazů Moniky Šplouchalové, klientky střediska Otevřené dveře Oblastní charity Polička. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 12. ledna ve 14 hodin v AV sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava potrvá do 31. ledna 2012. Středisko Otevřené dveře poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním. Podporuje jejich seberealizaci v nejrůznějších oblastech a pomáhá jim v rozvoji schopností a dovedností důležitých pro zapojení se do běžného života společnosti. Monika Šplouchalová, autorka obrazů, původní profesí textilní výtvarnice a učitelka výtvarné výchovy a českého jazyka, představuje námětově různorodou kolekci obrazů, které reprezentují pouze malý zlomek z jejich výtvarných prací. K nejčastějším a nejoblíbenějším motivům patří zátiší, detaily a krajiny. Z technik využívá autorka zejména suchý pastel a kresbu akvarelovými pastelkami, grafiku pak zastupuje linoryt a suchá jehla.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Jiří Šindler Od písma k obrazu

Výstava se koná u příležitosti významného životního jubilea Jiřího Šindlera a představí jeho tvorbu z uplynulých deseti let. Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy, které se uskuteční v sobotu 21. ledna 2012 ve 14 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Úvodní slovo přednese PhDr. Ivo Binder, na flétnu zahraje BcA. Kateřina Valášková. Po zahájení výstavy bude následovat beseda o písmu s Jiřím Šindlerem. Výstava potrvá do 25. března 2012. Výtvarný život Jiřího Šindlera, poličského rodáka (1922), je už od počátku spjat s knihou. První seznámení se světem výtvarného umění získal u svého otce, učitele a krajináře Vladimíra Šindlera, který ho seznamoval i se světem bibliofilie, krásných knih. Později se věnoval studiu grafiky a ilustrace u prof. A. Strnadela na pražské VŠUP, dále se například setkával s typografem O. Men-hartem nebo knihařem J. Vyskočilem. Po ukončení studií vznikalo velké množství knižních ilustrací, kaligrafických prací i autorských grafických listů. Své zkušenosti z oblasti písma a ilustrace mnoho let předával svým studentům a studentkám a také řadě svých přátel. Nyní je předává svým divákům v kompozicích svých kreseb a obrazů. Prvním cyklem, který vznikl v přímé reakci na písmo, byly Fragmenty. Přinesla je v sobě několikaletá práce na tiskové podobě hlaholské abecedy. Zrodil se tu nápad použít a dál rozvíjet výtvarné hodnoty těchto znaků. Tento způsob tvorby, kdy z jedné práce se rodí myšlenka práce nové, zůstává pro Jiřího Šindlera charakteristický, a tak jeho svět ilustrace je propojen s písmem a jeho svět písma je propojen s volnou tvorbou. V poslední dekádě se Jiří Šindler věnuje tvorbě kaligrafických listů, ilustraci, návrhům vlastních abecedních znaků, nejnovější práce jsou pak výsledkem zaujetí výtvarného řešení základních geometrických tvarů – čtverce a kruhu, kterým se začal věnovat v souvislosti s geometrickou tvorbou svých přátel J. Mrázka a V. Boštíka. Spolu s výtvarným vyjádřením jde ruku v ruce smysl pro hru i nové barevné pojetí obrazu. Dílo je velmi rozmanité a zaujme svým velkým smyslem pro řád i hledáním stále nových způsobů vyjádření.

DÍLNA - VÝTVARNÁ DÍLNA OD PÍSMA K OBRAZU

V sobotu 25. února od 14.00 do 16.00 hod. se uskuteční pro děti a jejich rodiče výtvarná dílna Od písma k obrazu. Hravou a tvořivou činností se seznámíte s tvorbou poličského rodáka - grafika, ilustrátora a kaligrafa Jiřího Šindlera. Sami se stanete písmomalíři a vytvoříte si osobní barevné obrazy s motivy hlaholské abecedy.  Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec. Cena zahrnuje návštěvu výstavy Jiří Šindler PÍSMO - OBRAZ i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

VÝSTAVA - DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY

- dotyková výstava, která vám hravou formou přiblíží život ve středověku…

24. ledna - 22. dubna

Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť pro malé i velké návštěvníky jsou zde připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení. Výstava je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky všeho věku.

 

VÝSTAVA - Vánoce v proměnách času

do neděle 8. ledna máte poslední příležitost zavítat na výstavu Vánoce v proměnách času, kde se můžete ohlédnout za uplynulým vánočním časem a ještě zavzpomínat na to, jak vánoční svátky slavili lidé v dřívějších dobách, jaké drželi zvyky, jak zdobili vánoční stromek, nebo jaké dárky nacházeli pod vánočním stromem naše prababičky, babičky, dědečkové nebo rodiče.

výstava - Kdyby dřevo promlouvalo… z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich předků - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných stromech a užitečném dřevu je PRODLOUŽENA do neděle 22. ledna 2012.

Dřevo je jeden z nejstarších materiálů, který lidé od nepaměti zpracovávali, proto je výstava věnovaná kráse stromů, rozmanitosti dřeva a jeho využití. Nahlédneme do časů minulých a seznámíte se s řemesly a řemeslníky, kteří ze dřeva vyráběli praktické, užitečné i krásné předměty.

výstavka - Stěna pro jedno dílo v lednu představí tvorbu Veroniky Jílkové Hrčková. Výběr ilustrací z knihy Hliněný tygr - Nepálské legendy a mýty je k vidění od 1. do 31. ledna 2012. Vstup volný.

akce - divadlo nejen pro děti Zvířátka a loupežníci - pohádka o tom, jak tři loupežníci kradli jako straky, až narazili na statek, kde hospodaří babička, pejsek, koza, kohout a tři prasátka. Tam jejich štěstí v loupení končí a loupežníkům nezbývá nic jiného, než se polepšit... Pohádku vám zahraje Honza Hrubec. Představení se koná v neděli 22. ledna od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Délka 40 minut. Pořádá Městská knihovna Polička. Vstupné 40,- Kč.

vernisáž – výstava - Jarní očista velikonoce přichystá…

- výstava ve třídě Bohuslava Martinů s jarní tematikou

11. února - 8. dubna 2012

Co si dnešní člověk vybaví pod pojmem hygiena? Zajisté každého z nás napadne každodenní mytí těla, čištění zubů alespoň dvakrát denně, péče o vlasy, nehty, vousy, pravidelný úklid domácnosti, praní prádla atd. Ne vždy však byly tyto úkony samozřejmostí. Nad dnešní čistotou by naši předci jen nechápavě kroutili hlavou. Musíme si uvědomit, že po dlouhá staletí neexistoval vodovod, kanalizace a voda se musela pracně donášet z mnohdy hodně vzdálené studny. Hospodyňky neměly doma pomocníky, na něž jsme dnes zvyklí (pračky, myčky, vysavače, elektrické žehličky…). Uklízelo se pouze pomocí mechanických prostředků. Co se týká osobní hygieny, tak koupel jednou týdně byla ještě ve 20. století považována za zcela dostatečnou. Za mnohem důležitější než čisté tělo a prádlo byla považována neposkvrněná duše.

Příprava na Velikonoce, jakožto nejdůležitější svátek církevního roku, však nebyla podceňována ani v minulosti. V tomto období probíhal nejen důkladný úklid v domácnostech, ale lidé se intenzivněji věnovali i očistě svého ducha. Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, modlitbou a zpovědí v kostele. S předvelikonočním obdobím bylo spjato spousta zvyků a pověr. Lidé věřili zejména v očistnou sílu vody a ohně.

Výstava Jarní očista velikonoce přichystá… návštěvníkům přiblíží, jak v době před více než sto lety lidé prožívali předvelikonoční období. Jaké prostředky a úkony užívali k očistě svých příbytků, těla i ducha a jaké symboly svátek jara provázely. Výstava bude zahájena v sobotu 11. únoru ve 14.00 hod. Voňavou dílnou.

 

DÍLNA - VOŇAVÁ DÍLNA

Třída Bohuslava Martinů se v sobotu 11. února 2012 od 14.00 do 16.00 hod. promění ve voňavou dílnu, v které se budou tvořit mýdla různých tvarů, barev a vůní. V první části se dozvíte, jak se mýdla vyrábí, jaké se do nich přidávají přírodniny, bylinky, koření a různé ozdoby. Druhá část bude věnovaná samotné výrobě mýdla. Protože může být mýdlo také vhodným dárkem, vyrobíte si v závěru programu malou papírovou krabičku. Dílna je určena pro děti i dospělé.  Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec. Cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista velikonoce přichystá i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

 

VÝSTAVKA - Zapomenuté osudy – Josef Mach

- drobná výstavka vypovídající o osudu českého pilota Josefa Macha je k vidění od 1. do 29. února 2012 ve vestibulu Centra Bohuslava Martinů

            Na vzniku Československé republiky se významným způsobem podílely československé legie svými boji na různých frontách Světové války. Po dobu první republiky byli proto legionáři glorifikováni. Za časů nacistické okupace naopak pronásledováni a za komunistického režimu se o nich mlčelo. K nápravě došlo teprve po Sametové revoluci. Za 1. světové války však většina našich dědů a pradědů bojovala za císaře a za vlast na té druhé straně, v řadách rakousko-uherských ozbrojených sil. A o těch se nemluví dodnes. Jeden zajímavý osud můžeme připomenout.

            Josef Mach se narodil roku 1889 ve Starém Kamenci u Poličky, ve mlýně stojícím naproti sádecké škole. Byl nejstarším z devíti sourozenců. Ve Vídni se vyučil strojním zámečníkem a zůstal tam i v zaměstnání. Mobilizován byl již v roce 1912 v časech Balkánských válek, ale opravdové války se zúčastnil až o dva roky později. Po vypuknutí Světové války narukoval k letectvu (Luftschifferabteilung) a pilotní výcvik absolvoval přímo v poli. Byl nasazen u 2. letecké setniny (Fliegerkompagnie Nr. 2) na italské frontě a již v červnu 1915 obdržel ceněný výkonnostní odznak polního pilota (Feldpilotenabzeichen), který mohl získat pouze ten, kdo vykonal nejméně deset letů nad nepřítelem. Byl povýšen z desátníka na četaře (Zugsführer) a postupně se stal nositelem následujících vyznamenání: pamětního Mobilizačního kříže 1912/13 (Das Mobilisierungskreuz), určeného pro příslušníky armády v aktivní službě během Balkánské války, a Bronzové a Stříbrné  medaile za statečnost (Bronzene Tapferkeitsmedaille a Silberne Tapferkeitsmedaille). Zahynul 7. 4. 1916 při zřícení svého dvoumístného letounu typu Albatros v horách v prostoru Aissoviza u Gorizie (28 km severovýchodně od Terstu). Tam byl i pohřben. Jeho vyznamenání a fotografie přinesl do Kamence kamarád. Díky příbuzným se materiály dostaly do poličského muzea a vypovídají tak o jednom lidském osudu. Malá výstavka je přístupná v muzeu od 1. 2. do 29. 2. Volný vstup.

O historii našeho letectva můžete získat řadu informací v Leteckém muzeu Vojenského historického ústavu v Praze-Kbelích, kde mj. probíhá úspěšná výstava Za císaře i republiku, věnovaná letcům z Českých zemí, kteří bojovali na frontách 1. světové války.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v únoru představí tvorbu Pavly Juklové. Výběr ilustrací z knihy Otvírání studánek je k vidění od 1. do 29. února 2012. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů – Balety - další pořad v rámci dlouhodobého cyklu představí Bohuslava Martinů jako tvůrce baletní hudby. V období 1922 – 1932 napsal skladatel 8 baletů, z nichž se nejvíce proslavil Špalíček, balet se zpěvem o 3 dějstvích z roku 1932. Pozornost si ovšem jak pro originální témata, tak jejich zpracování zaslouží i ostatní balety, jež mu předcházely: Kdo je na světě nejmocnější?, Vzpoura, Motýl, který dupal, Podivuhodný let, Kuchyňská revue, Natáčí se! a Šach králi. Přednáška se ve středu 22. února v 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,- Kč.

DÍLNA - POJĎTE S NÁMI DO STŘEDOVĚKU - řemeslné odpoledne pro děti i rodiče se uskuteční v sobotu 10. března 2012 od 14.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. V průběhu odpoledne se společně s námi vydáte do středověku, do doby, kdy se zruční řemeslníci sdružovali do cechů, které nejen hájily práva a zájmy svých členů, dohlížely na jakost a cenu výrobků, ale také se staraly o výchovu mladých učedníků. Do svého řemesla vás zasvětí zkušený brašnář, který pracuje s kůží, a s jehož pomocí si vyrobíte kožený měšec nebo náramek zdobený ražbou. Své šikovné ruce vám však předvede také provazník a přadlena. S jejich pomocí si vyzkoušíte spřádat ovčí vlnu, tkát na středověkém stavu nebo vyrábět lněné provazy. Nahlédneme společně také do klášterního skriptoria a naučíme se psát husím brkem a zdobit iniciály.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Doba měst a hradů, husitské války i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

 

AKCE - JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU - nabídka pro děti i rodiče

Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte za námi do muzea! Nemáte dostatek času, a přesto chcete své děti zabavit? Přiveďte je mezi nás a my se o ně postaráme! Na středu 14. března od 14.00 do 16.00 hod. jsme pro vás připravili hravé odpoledne ve třídě Bohuslava Martinů k výstavě JARNÍ OČISTA VELIKONOCE PŘICHYSTÁ…, kde si užijete plno zábavy, ale současně se dozvíte, jak žili lidé před více jak sto lety, jak pečovali o sebe i svůj zevnějšek. V průběhu odpoledne si vyrobíte voňavá mýdla s různých tvarů, barev a vůní s příměsí bylinek, koření a dalších voňavých přísad - heřmánku, levandule, podbělu, kokosu, kávy nebo skořice. Protože může být mýdlo také vhodným dárkem, vyrobíte si malou papírovou krabičku. A ten, kdo se bude chtít pocvičit v ruční práci s jehlou a bavlnkou, vyšije si barevný obrázek podle připravených vzorů nebo své fantazie.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista Velikonoce přichystá… i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

 

BESEDA - Dvakrát zachráněné dítě vypráví svůj příběh

Beseda s úžasným vypravěčem a jeho životním příběhem - Tomáš Graumann je jedním z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939. "Narodil jsem se v Brně roku 1931 do židovské rodiny. Otec byl obchodník s obuví. Rodiče své židovství nepraktikovali a poměrně brzy se rozvedli. Maminka se znovu vdala za pana Hochberga. Všichni jsme se přestěhovali na zámek v Těšanech u Brna, bylo to krásné místo. Já i můj bratr Tony jsme byli obklopeni služebnictvem a žilo se nám velmi příjemně. Zdálo se, že to tak bude napořád...“ Setkání s panem Graumannem a jeho manželkou proběhne v pátek 16. března 2012 v 18.00 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

 

AKCE - divadlo nejen pro děti - Jabloňová panna

Přijďte s dětmi na loutkové divadlo na motivy pohádky K. J. Erbena Jabloňová panna. V pohádce se potkáte s králem i princeznou, poveselíte se na dvou svatbách a dozvíte se o královském rodinném prokletí… a jak to všechno dopadne? Uvidíte sami! Divadlo Loutky bez Hranic vám přijede zahrát v neděli 18. března 2012 od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné 40,- Kč.

 

Přednáška - Vliv myšlení člověka na funkci vnitřních orgánů a jeho samotný život. Setkání a společné povídání s mistrem Reiki Pavlem Votřelem vám přiblíží, co je to myšlenka a co je možné si pod tímto slovem představit. Jakou má sílu a jak lze tuto sílu využít ve prospěch svého zdravého způsobu života. Jak a odkud k nám informace ve formě myšlenek přicházejí a jak se dá rozpoznat pozitivní informace od negativních ještě dříve, než je připustíme k sobě ve formě myšlenek. Na závěr bude vedena meditace na harmonizaci svého vnitřního dítěte a nalezení klidu a harmonie ve svém nitru. Beseda se uskuteční v úterý 20. března 2012 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

 

DÍLNA - PTÁČCI - ZPĚVÁČCI - předvelikonoční tvořivá dílna

Občanské sdružení Ruka pro život pro vás ve spolupráci s muzeem připraví tvořivou předvelikonoční dílnu. Zavítejte proto v sobotu 24. března od 14.00 do 16.00 hod. do Centra Bohuslava Martinů, kde se společně pokusíme přivolat jarní atmosféru. Chybět nebudou velikonoční výtvarné hrátky pro děti i pro rodiče, při kterých si budete moci sami vyrobit velikonoční ozdobu v podobě ptáčků z různých materiálů. Součástí dílny bude drobná výstava o. s. Ruka pro život, kde si můžete zakoupit výrobky šikovných rukou a dekorace z nejrůznějších materiálů, které vytvořili právě klienti občanského sdružení.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista Velikonoce přichystá… i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

BESEDA - Příběhy a obrazy - literární večer s knihami ilustrovanými Jiřím Šindlerem. Doprovodná akce k výstavě Písmo - obraz se uskuteční v úterý 27. března od 18 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Literární ukázky přednese Jan Jukl, originální ilustrace ze sbírek Městského muzea a galerie Polička představí David Junek.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA-  THE BEST OF 2012 „To nejlepší z roku 2012"

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy THE BEST OF 2012 „To nejlepší z roku 2012", která se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Výběr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů je k vidění do 29. dubna 2012.

 

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - POHÁDKA VE ŠKOLE

- výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky…

22. dubna - 2. září 2012

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, které je autorem koncepce výstavy a ve svých sbírkách uchovává téměř pět tisíc školních obrazů ke všem předmětům vyučovaným na základních školách. Nesmírně zajímavou skupinou jsou školní obrazy s námětem pohádek, které budou vystaveny od dubna do konce prázdnin ve třídě Bohuslava Martinů. K vidění budou historické školní obrazy s motivy pohádek bratří Grimmů, K. J. Erbena a Boženy Němcové, které až do druhé poloviny 20. století patřily k nejčastěji používaným školním pomůckám při výuce čtení a počítání. Atmosféru výstavy dokreslí výjevy z pohádek O Budulínkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících a Červené Karkulka. Výstava bude zahájena v neděli 22. dubna 2012 v 16.00 hod. pohádkou O Červené Karkulce a tvořivou dílnou.

AKCE - divadlo nejen pro děti - O Červené Karkulce - Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala… to vlastně není důležité. Totiž, když měla jednou narozeniny, dostala od maminky červenou čepičku - karkulku - a protože tu karkulku nosila pořád na hlavě, nikdo té holčičce neřekl jinak než Červená Karkulka... Na pohádku Divadla jednoho Edy můžete zavítat do Centra Bohuslava Martinů v Poličce v neděli 22. dubna 2012 od 16.00 hodin. Představení je určeno pro děti od 3 do 100 let a trvá 25 minut. Po divadelním představení bude následovat drobná tvořivá dílna pro děti, kde si vyrobí loutku na motivy pohádky O Červené Karkulce. Vstupné 40,- Kč.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Adolf Born – nejen Mach a Šebestová

Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky i trochu poťouchlého humoru jistě potěší výstava oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna. Originálního umělce, o jehož dílo je trvalý zájem u nás i v zahraničí. Elegantní pánové v kloboucích, dámy s hlubokými dekolty, vysokými účesy, se střevíčky s podpatky či s cigaretovými špičkami osloví každého, kdo má rád humor a nadsázku. Adolf Born stvořil svůj osobitý svět poznatelný na první pohled. Jak sám říká, jeho celý tvůrčí život je dlážděný humorem. Na výstavě se setkáme v první části s grafickými listy, které představují Bornovu volnou tvorbu. Jsou prodchnuty odkazy na jeho velkou vášeň – cestování. Reálné motivy z cizích zemí jsou zabydlené bizardními postavami s charakteristickými zvířecími rysy. Návštěvníky také potěší motivy z C. a K. mocnářství a naznačené citace z klasické literatury a filozofie. V druhé části je k vidění knižní ilustrace, kterou autor ve své tvorbě staví na první místo. Říká, že „ilustrace, stejně jako text, musí žít svým vlastním životem. Text si sám řekne, jakou technikou jej výtvarně zvládnout.“ Čtenáři i odborná veřejnost u jeho práce oceňují snahu příběh dále rozvíjet a působit na představivost čtenáře. Adolf Born má na svém kontě na 300 knih. Připomenuta bude také jeho práce pro kinematografii – originál scénáře večerníčku Mach a Šebestová a ukázka postupu animace. Na výstavě budou pro zájemce promítány ukázky z příběhů této oblíbené dvojice a pro děti připraveny drobné hry na motivy tohoto večerníčku. Městské muzeum a galerie Polička vás zve k rodinnému zastavení v osobitém světě výtvarníka Adolfa Borna. Slavnostní zahájení výstavy se koná v sobotu 28. dubna 2012 ve 14.00 hod. Výstava potrvá do 2. září 2012.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v dubnu kresbu poličské rodačky Miriam Kubičkové. Ačkoliv je delší dobu v invalidním důchodě, nebrání ji to vykonávat alespoň trochu svoji profesi doma, a též osvojovat si nové aktivity a činnosti. Žije „mezi“ Prahou a Poličkou. Studovala SOŠ výtvarnou, další studia byla před sametovou revolucí problematická, nesměla ani vystavovat. Živila se i jako externí pracovnice Slepecké knihovny a tiskárny. Ilustrovala několik knih a vyšla ji básnická sbírka s vlastními ilustracemi. Věnuje se kresbě a malbě, fotografii, a příležitostně vytváří grafiku na počítači. Vstup volný.

 

PŘEDNÁŠKA - Vyvážená strava – cesta ke zdraví

Přednáška o zdravé výživě je určena pro všechny, kteří nemají dostatek energie a cítí se unavení. Chtějí žít kvalitnější život, očistit a regenerovat své tělo, žít bez léků a vyhnout se civilizačním onemocněním. Přednášející Mgr. Jiří Pavlíček vám představí nový směr ve stravování, založený na tradičních postupech původních národů, doplněný moderními vědeckými poznatky. Vysvětlí vám, co jíst, co ne a hlavně objasní z jakého důvodu. Součástí přednášky je ochutnávka pokrmů z jídelny zdravé výživy Oáza zdraví z Litomyšle (www.oaza-zdravi.cz). Přednáška se koná v úterý 3. dubna 2012 od 17.30 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

PŘEDNÁŠKA - JAZZMAN MARTINŮ

Poslechový pořad věnovaný jazzu v díle Bohuslava Martinů. Nejen jazzoví fanoušci budou možná překvapeni, kolik děl slavného poličského rodáka bylo inspirováno jazzem. Akce se koná ve čtvrtek 5. dubna 2012 od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Pořad je součástí pravidelného cyklu „Pojďme na Martinů“ pořádaného občanským sdružením „Náš Martinů“ v Poličce a koná se v rámci 16. ročníku festivalu POLIČKA JAZZ. Vstupné: 30,- Kč

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Kdo si hraje, nezlobí!

- výstava o skládání, stavění a stavebnicích všeho druhu určená pro všechny, kteří si rádi hrají…

5. května – 2. září 2012

Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Svět hraček je zvláštní říší, kde si děti mohou postavit svůj svět na podlaze, na stole, doma nebo na zahradě. Na výstavě Kdo si hraje, nezlobí! budou zastoupeny historické stavebnice i výběr ze soudobé produkce vybraných českých výrobců. K vidění budou kamenné, dřevěné, kovové, plastové stavebnice, obrázkové kostky, skládačky a konstrukční hry, které rozvíjejí osobnost dítěte už od prvních let jeho života a mají vliv na rozvoj hrubé i jemné motoriky, zdokonalují představivost a vnímání prostřednictvím jednotlivých smyslů. Instalace proto bude pojata hravě a doplněna tematickými koutky, kde si děti mohou pohrát s tradičními dřevěnými kostkami nebo stavebnicí Merkur. Děti se také mohou těšit na útulný pokojíček, kde pro ně budou připraveny dřevěné obrázkové kostky a puzzle. Ti starší si mohou lámat hlavu například nad sedmi geometrickými díly tangramu, z kterého lze složit rozmanité obrázky a pro nejmenší budou připraveny molitanové kostky a drobné hry. Výstava vznikla ve spolupráci se sběratelkou hraček paní Miroslavou Pecháčkovou z Rychnova nad Kněžnou, sběratelem stavebnice Merkur panem Jiřím Mládkem a za přispění výrobce stavebnice SEVA firmy Vista. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 5. května 2012 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí děti z Mateřské školky Luční pod vedením paní učitelky Čípové a Stodolové.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - AFRIKA

- výstava, která vás zavede do Afriky a představí vám nejen život současných domorodců, ale přenese vás také do doby, kdy tento černý kontinent objevoval cestovatel Emil Holub…

20. května - 2. září 2012

První část Tři ženy v Africe prezentuje fotografie ze současné Afriky. Autorkami jsou tři fotografky, jejichž tvorba se výrazně zaměřuje na africký kontinent a přibližuje sociální a kulturní témata z oblastí subsaharské Afriky. Každá fotka v sobě nese příběh. Jsou to výpovědi nejen o válkách, hladomorech či bídě, ale i o kráse Afriky, její kultuře a kouzlu, kterému lze těžko odolávat. Výstava představí také unikátní kresby a fotografie afrických zvířat z cyklu Fotografické návraty - Divoká Afrika, jehož autorem je Jan Svatoš. Třetí část výstavy Dr. Emil Holub africký cestovatel vás zavede do doby, kdy byl tento černý kontinent teprve objevován a seznámí vás s životem a cestami Emila Holuba. Pro děti budou k dispozici interaktivní koutky, kde si prohlédnou - africké šperky, látky, masky, sošky a hudební nástroje, které jim přiblíží život v Africe. V rámci výstavy si děti mohou vyrobit tradiční africký šperk a zapojit se do výtvarné soutěže Divoká Afrika. Výstava vznikla ve spolupráce s o. s. Pontopolis, Českou rozvojovou agenturou a Památníkem Emila Holuba v Holicích. Vernisáž výstavy se koná v neděli 20. května 2012 v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí fotograf a filmař Jan Svatoš a novinářka Lenka Klicperová, poté bude následovat promítání filmu Afrika obscura a beseda s autory fotografií.

SOUTĚŽ - Výtvarná soutěž O nejkrásnější pohádkové leporelo

Přijďte se inspirovat na výstavu Pohádka ve škole a vytvořte originální leporelo z českých národních pohádek. Výtvarná soutěž je určena pro všechny děti od 4 do 12 let.

Pravidla: Formát, technika a provedení pohádkového leporela záleží pouze na vaší fantazii. Každá práce musí být označena jménem a příjmením, věkem autora, poštovní adresou jednotlivce nebo školy. Výtvarné práce zasílejte do 15. června 2012 na adresu Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička nebo doručte osobně do Centra Bohuslava Martinů v Šaffově ulici.

Soutěžní kategorie: Kategorie A - děti 4 - 6 let, B - 7 - 9 let, C - 10 - 12 let

Výtvarné práce budou vyhodnoceny, oceněny a v termínu od 26. června do 2.  září prezentovány na výstavě Pohádka ve škole.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v květnu tvorbu Karla Mácala. Kreslí a maluje "odjakživa". V Praze proto soukromě navštěvoval výtvarníky a tak získával základy pro výtvarnou činnost, která se však nestala jeho povoláním. Začal studovat na vysokých školách v Brně, v Pardubicích a v Praze chemii a technologii výbušnin a tepelné zpracování kovů. Od roku 1957 žije v Poličce a dodnes pracuje v Poličských strojírnách, I nadále se věnuje výtvarné práci a vystavuje - ponejvíce v muzeu ve Svitavách. Pracuje zejména technikou akvarelu, pastelu a akrylu. Jeho výtvarné pojetí se postupně vyvíjelo a dnes se nejčastěji věnuje expresnímu pojetí v oblasti portrétu, krajiny a zátiší. Jeho obrazy nejsou věrnou napodobeninou viděné reality ale ani abstraktního charakteru, ale zachycením viděného okamžiku, který bývá zpracován osobitým způsobem. Vstup volný.

 

PŘEDNÁŠKA - setkání a společné povídání s mistrem Reiki Pavlem Votřelem vám přiblíží, co je to Duše, kolik je generací duší na Zemi. Dále bude představena historie Země a průběhy dříve existujících civilizací. Na závěr bude vedená meditace dle možností posluchačů, upřesnění na stránkách www.reiki-skola-pavel.cz. Beseda se uskuteční v úterý 15. května 2012 od 18.00 hod. v AV sále Centra Bohuslava Martinů V Poličce.

 

PŘEDNÁŠKA - NÁVRATY BOHUSLAVA MARTINŮ

Přednáška Doc. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. prorektora pro studijní záležitosti Univerzity Palackého Olomouc; významného muzikologa, který se věnuje odkazu a tvorbě Bohuslava Martinů. Přednášku s besedou a kulturním programem pro vás připravila ZUŠ B. M. Polička ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů, Tylovým domem a Společností Bohuslava Martinů. Akce se koná v rámci doprovodného programu Martinů fest 2012 ve čtvrtek 24. 5. 2012 od 17.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

AKCE - Divadlo pro děti Pták Ohnivák a liška Ryška

Maňásková pohádka na motivy K. J. Erbena pro děti od 3 let a jejich rodiče! Dokáže nejmladší z bratrů a nejvíce utlačovaný Jiřík přinést svému tatínkovi králi ptáka Ohniváka? Přijďte se podívat, jak dopadne Jirkův osud… Představení se koná v neděli 27. května od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné 40,- Kč.

 

PŘEDNÁŠKA - LÉKAŘI BEZ HRANIC

Přednáška Terezie Hurychové o třech afrických misích v Burundi, Čadu a Nigeru se koná ve čtvrtek 31. 5. 2012 v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička

 

AKCE - Cesty za uměním 2012 - Kroměřížské zahrady. Kroměříž je jedno z nejatraktivnějších měst na Moravě. V roce 1998 byl komplex zahrad a zámku zapsán na Seznam světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. Kroměříž vám představí své slavné zahrady z různých slohových období, ale čeká na vás i několik překvapení. Výlet se koná v sobotu 9. června 2012. Více na www.cbmpolicka.cz nebo u organizátora PhDr. Davida Junka This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 461 723 856.

 

AKCE - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

13. ročník večerního putování Poličkou
sobota 2. června 2012, od 19.00 do pozdních hodin

 

Začátek večerního putování v 19.00 hod v barokní radnici na Palackého nám., kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

 

1. Barokní radnice

Palackého nám.

19.00 – 24.00 hod.

Během večera můžete zhlédnout všechny poklady barokní radnice.

- ve vestibulu radnice vás uvítá Ištabela Barela – absolventka FAVU v Brně, která představí svou videoprezentaci zamýšlející se nad tím, co umělce pudí k výtvarné tvorbě.

- v prvním patře bude k vidění kolekce pláten rodu Hohenemsů, dále pak obrazy, plastiky a grafiky mapující vývoj umění na Poličsku a sochařskou tvorbu V. E. Šaffa.

- ve druhém patře čeká milovníky jemné ironie a úsměvné nadsázky výstava Adolf Born Nejen Mach a Šebestová. Pro děti jsou připravené hravé koutky, kde si vyzkouší různé výtvarné techniky a dozvědí se i něco o ilustraci či animovaném filmu.

- svou tvorbu návštěvníkům osobně představí uznávaná fotografka Veronika Bromová a to v rámci besed, které se konají ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hod.

- zpřístupněna bude také radniční věž, kde si můžete prohlédnout hodinový stroj, nečekejte však výhled na město, ale zasvěcený výklad pana hodináře

- nahlédnout můžete také do jindy nepřístupné komory nad gotickou kaplí v radniční věži. Vstup pouze pro fyzicky zdatné, neboť vyžaduje sestup a výstup po strmém žebříku.

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů

časové prohlídky: 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 21.00, 21.30, 22.30, 23.00 a 23.30 hodin.

- večerní prohlídky oživené postavami malého Bohouška a jeho sestry Marie Martinů, kteří vám povypráví o svých životních osudech a nechají vás nahlédnout do fascinujícího života ve světničce 36 m nad zemí.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec. Vstupenky jsou v předprodeji od 1. května 2012 na pokladně Centra Bohuslava Martinů. Vstupenky je možné rezervovat na tel.: 461 723 855, 733 712 503.

3. Galerie Vysočina

Palackého náměstí

19.30 - 23.00 hod.

Existuje právě tolik obrazů, kolik je k vidění“ - zváni jsou všichni milovníci obrazů.

 

4. Vinotéka pod věží

Šaffova ulice

18.00 – 23.00 hod.

Zastávka na odpočinek. Víno, zpěv a občerstvení. To vše ve stylovém prostředí a za každého počasí.

 

5. Speciální základní škola Bystré

Šaffova ulice - v průjezdu domu

19.00 – 24.00 hod.

Stát pevně nohama na zemi a cítit se blaženě, to je přání, které spojuje jak zdravé lidi, tak i lidi s handicapem. Proto jsme pro vás připravili výstavu „Ze země do nebe“. K nahlédnutí budou prostory, kde klienti tráví čas. „vstupte do světa světla a barev, kde se tíha a pevnost země snoubí s lehkostí a jasem nebe. Navštivte svět, který půvabně ztvárnili lidé s mentálním postižením.“

 

6. Středisko volného času MOZAIKA

nám. Bohuslava Martinů, budova SVČ

19.00 – 23. 00 hod.

Mozaika na téma „VESMÍR

Zábavný program pro děti i dospělé. „ Ocitnete se uprostřed nekonečného prostoru, kde platí jiná pravidla než na planetě zemi…“. K vidění budou i výtvarné práce dětí ze zájmových kroužků SVČ.

22. 00 hod. – nám. B. Martinů - UFO ! - laserová show na nám. B. Martinů

7. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných na Domově mládeže.

Prezentace praktického vyučování – nail art a úprava nehtů.

8. Kavárna PRALINKA

Kostelní ulice

19.00 - 22.00 hod.

Pro poutníky noční poličkou je připraveno příjemné posezení v kavárně i pod širou oblohou s šálkem lahodného nápoje…

 

9. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů

Hradební bašta v parku, ulice Komenského

19.00 - 23.00 hod. - než dohoří svíce

Ukázky z projektů a dětských prací nasvícené svíčkami na téma „Korunované hlavy“.

 

10. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička

Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada

19.00 – 23.00 hod.

Prohlídka techniky a ukázky s výkladem. Ukázka vývoje techniky.

 

11. Oblastní charita Polička

budova Denního stacionáře, Vrchlického ulice

20.00 – 23.00 hod.

Ze země do nebe“ - vizuální téma o kráse života a lidských vztahů.

 

12. Divadelní spolek Tyl

Vrchlického ulice

Začátek divadla v 19.00 a 22.00 hod.

Děti v Divadelním klubu“ - skupina nejmladších ochotníku si pro vás nazkoušela divadelní hru - Limonádový Joe. V mezičase jsou připravena různá hudební vystoupení kapely Exit z Prahy, Maníci z Poličky a další….

 

13. Síň řemesel

Na Bídě

19.00 – 24.00 hod.

Hry pro děti i dospělé: lávka, lukostřelba, házení na cíl, kroužky, dílničky s papírem a spousta dalších veselých činností. Budoucnost vám poodkryje kartářka Miriam a zkušení řemeslníci předvedou svá řemesla. Na mlsné jazýčky čekají dobroty…

14. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko TILIA Polička

Parkány

19.00 – 22.00 hod.

Připravena je prohlídka klubovny a bašty s doprovodným programem pro děti „Klíče k pevnosti“.

15. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nábřeží Svobody

19.00 – 24.00 hod.

Prohlídka kostela a mediální prezentace „ Památky reformace“.

PŘEDNÁŠKA - POJĎME NA MARTINŮ FEST

Další pořad v rámci přednáškového cyklu Pojďme na Martinů, tentokrát jako doprovodný program a pozvánka na Martinů fest 2012. Akce se koná ve čtvrtek 10. května od 19.00 hodin. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v červnu tvorbu Jakuba Klimeše. Na „Stěně pro jedno dílo“ můžete vidět část z cyklu 3×5. Celý cyklus tvoří 5 kompozic, vždy zpracovaných ve 3 technikách -  fotografii, grafickém vícebarevném tisku z výšky a počítačové grafice. Nejde ale o prosté „překreslení“ původního námětu, ale šlo o ilustraci různých pohledů – toho, že lidské vidění není objektivní. Vstup volný.

 

AKCE - Divadlo pro děti Jak se hledají princezny

Půvabná hra s maňásky v dřevěném paravánu, herci a muzikou v podání divadla Bořivoj. Za aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpánů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován na motivy pohádky „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Vstupné 40,- Kč. Představení se koná v neděli 17. června 2012 od 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

 

Koncert mladých houslistů z České republiky a Finska k poctě Bohuslava Martinů. Akce se uskuteční ve středu 27. 6. 2012 v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

FESTIVAL - Poličské kulturní léto

 

pátek 29. 6. ve 21.30 hod. - letní kino Sherlock Holmes: Hra stínů

Nejslavnější detektiv všech dob je zpět! Spolu s ním je však na scéně nový kriminální mozek – profesor Moriarty. Akční komedie, USA, 2011, 129 minut.

sobota 30. 6. od 9.00 hod. festival pro rodiny s dětmi Skřítkování

Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů, her a tvořivých dílen, kde nebude chybět loutkové divadlo ani čáry pana kouzelníka.

  1. 9.00 - 12.00 hod. - Putování CBM za skřítky - čekají vás dílny, workshopy, plnění hravých úkolů, poznání, doprovodný program a hlavně velká zábava
  2. 14.00 - 16.00 hod. - Výtvarná dílny pro děti  - zavítejte do Skřítkova, který si v průběhu dílničky vytvoříme. Zatvoří si a pobaví se jak malí tak i velcí.                                             
  3. 16.00 - 17.00 hod. O zamilované ježibabě - malý loutkový muzikál pro děti od 3 do 103 let o zamilované ježibabě, která má právě narozeniny. Děti uvidí i krásnou princeznu Květu a strašně strašidelného skřeta Bořivoje. V představení vystupují maňásci, masky i živí herci.
  4. 17.00 - 18.00 hod. Skřítkové ve světě  čar a kouzel  - vystoupení kouzelníka
  5. 21.30 hod. Kino pro skřítky nespavce – Madagaskar - dnes již klasický animovaný film v letním kině. I like to move it, move it! Animovaná komedie USA 2005;  86 minut

středa 4. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Amélie z Montmartru

Jejímu kouzlu podlehl svého času snad každý.  Film plný optimismu a naděje si určitě stojí za to připomenout i (zvláště) dnes. Romantická komedie, Francie, 2001, 117 minut.

pátek 6. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Věra 68

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. Co o ní ale vlastně víme? Strhující dokument Olgy Sommerové exkluzivně v poličském letním kině.

Dokumentární, ČR, 2012, 90 minut.

sobota 7. 7. Poličský SK8 Day - po celý den na náměstí a v CBM

Zábavný den s prkýnky a kužely ve společnosti poličských skateboardistů. Soutěže pro děti, skate školička, exhibiční jízdy, výstava o historii klubu, reggae party a letní kino.

sobota 7. 7. ve 21.30 hod. - skate kino Legendy z Dogtownu

Film o počátcích skateboardingu a o přátelství, které spojil a rozdělil společný koníček. Snímek plný emocí a skvělé hudby sedmdesátých let nejen pro příznivce adrenalinových sportů. Sportovní drama, USA, 2005, 106 minut.

úterý 10. 7. od 9.00 do 12.00 hod. - tvořivá dílna pro děti Barevné mandaly

Výroba veselých letních mandal různými technikami.

středa 11. 7. ve 21.30 hod. - letní kino V jako Vendeta

Adaptace kultovního komiksu Alana Moora o maskovaném hrdinovi „V“, křehké dívce Evey a jejich boji za svobodu a spravedlnost ve futuristickém světě plném násilí a korupce se stala přímou inspirací pro hnutí Anonymous. Sci-fi thriller, USA, 2005, 132 minut.

pátek 13. a sobota 14. 7. od 21.30 hod. - letní seriálový maraton Hra o trůny – 1. série

První český letní fanouškovský maraton kultovního seriálu pod širým nebem je pořádámeve spolupráci s HBO. Díly 1-5 v pátek třináctého, díly 6-10 v sobotu. Vstup zdarma.

Fantasy seriál, USA, 2011, 10x60 minut

neděle 15. 7. v 16.00 hod. - divadlo pro děti Rozum a Štěstí

Klasické loutkové divadlo uvede tradiční pohádku pro celou rodinu o tom, zda lidé potřebují více rozumu či štěstí. Nakonec šťastný příběh rozumného pasáčka prasat v podání Dřevěného divadla Honzy Hrubce.

úterý 17. 7. od 14.00 do 16.00 hod. - tvořivá dílna pro děti Pohádková leporela

Odpolední dílna zahrnuje návštěvu výstavy Pohádka ve škole a výrobu krásné obrázkové knížky na motivy tradičních českých pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena.

středa 18. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Květ pouště

Autobiografický příběh dívky, která vyrůstala do svých třinácti let v Somálsku a po útěku do Londýna se stala jednou z nejznámějších světových topmodelek. Promítáme v rámci festivalu Colour Meeting. Drama, Velká Británie, 2009, 130 minut.

čtvrtek 19. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Gándhí

Biografie Mohandase K. Gándhího, nenápadného právníka, ze kterého se stala díky jeho filozofii nenásilí a přímého protestu vůdčí duchovní osobnost Indie. Monumentální dílo světového humanismu promítáme v rámci festivalu Colour Meeting. Vstup zdarma.

Životopisné drama, Velká Británie, 1982, 188 minut.

pátek 20. a sobota 21. 7. - festival u hradeb v parku Colour Meeting

Devátý ročník mezinárodního multikulturního festivalu u hradeb plný hudby, divadla a dobré zábavy.

neděle 22. 7. v 16.00 hod. - hudební odpoledne Posezení s harmonikou

Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne.

úterý 24. 7. od 9.00 do 12.00 hod.  - tvořivá dílna pro děti Výroba lampionů

Jak zabavit tvořivé děti o prázdninách? Přeci návštěvou výtvarných dílen v CBM. Tato bude věnována výrobě originálních barevných lampionů.

středa 25. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Pařba v Bangkoku

Bláznivá letní komedie o partičce kamarádů, které se poklidná snídaně poněkud vymkne z rukou… Komedie, USA, 2011, 102 minut.

pátek 27. 7. ve 21.30 hod. - letní kino Půlnoc v Paříži

Noční romantická procházka královnou měst - Paříží - v nejoptimističtějším filmu Woodyho Allena. Romantický, USA, 2011, 94 minut.

sobota 28. 7. ve 20.00 hod. - africký večer Hudba a tance Ugandy

Taneční a hudební vystoupení Joseline Amutuhaire, Immaculate Katushabe a Tomáše Ondrůška. Bubnování, tradiční tance z Ugandy a východní Afriky kmenů Acholi, Ankole a Ganda. Vystoupení bude doplněno originální videoprojekcí pořízenou při slavnostech v Ugandě.

úterý 31. 7. od 14.00 do 16.00 hod. - tvořivá dílna pro děti Africké masky

Společné povídání o zemi plné slunce spojené s výrobou originálních afrických masek.

Vstupné na všechny akce, není-li uvedeno jinak: 40,- Kč

Akce se konají na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor v Divadelním klubu.

Více informací naleznete na www.letopolicka.cz

 

SOUTĚŽ - Památky očima mladých

Přijďte se o prázdninách podívat do Centra Bohuslava Martinů, jak mladí výtvarníci z Poličky vidí památky! Výtvarné práce žáků a studentů poličských škol, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže Památky očima mladých, zde budou k vidění od 29. 6. do 2. září 2012. Vstup volný.

Stěna pro jedno dílo představí v červenci tvorbu Martina Karla Klusoně. Vstup volný.

AKCE - OŽIVENÉ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY BOHUSLAVA MARTINŮ

Ve dnech 3. 7. - 8. 7. a 31. 7. - 5. 8. 2012 jsou připraveny prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provede malý Bohoušek Martinů se sestrou Marií. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty. Na ochozu věže návštěvníky přivítají štěbetající andulky, kterých tam kdysi bývalo dvanáct a světnička bude vyzdobená květinami - chloubou nadšeného pěstitele Ferdinanda. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč.

 

 

AKCE - VEČERNÍ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY v rámci Festivalu 555 v sobotu 19. 8.

V rámci festivalového víkendu jsou pro vás připraveny noční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Časové prohlídky se konají v sobotu 18. 8. 2012 v 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod.  Časové vstupenky je vhodné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice nebo zamluvit na tel.: 461 723 855, 733 712 503. Předprodej vstupenek je zahájen 1. srpna 2012. Pokud nebudou vstupenky vyprodány, můžete zbylé lístky zakoupit 18. 8. od 19.00 hod. přímo u kostela. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 25 osob. Vstupné: 40,- Kč/osoba.

AKCE - CESTY ZA UMĚNÍM - V TICHU MORAVSKÝCH KLÁŠTERŮ

Autobusový zájezd se koná v sobotu 29. září 2012, odjezd v 8.30 od pošty v Poličce. Cena (doprava a vstupné) - dospělí: 400,- Kč, důchodci: 360,- Kč a studenti: 330,- Kč. Částku je třeba uhradit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Bližší informace a podmínky naleznete na www.cbmpolicka.cz 

Předkláštěří u Tišnova – Porta coeli (Brána nebes).

V ženském cisterciáckém klášteře ze 13. století, 25 km severozápadně od Brna, žije dodnes komunita jeptišek. Proslavenou dominantou tohoto kostela je bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí baziliky. 

Rajhrad – benediktinské opatství. 

Dodnes funkční benediktinský klášter, 13 km jižně od Brna, je proslavený kostelem sv. Petra a Pavla od významného barokního architekta Jana Santiniho-Aichla. 

Dolní Kounice – Rosa coeli (Nebeská růže)

Zřícenina kláštera se nachází ve městě Dolní Kounice, 25 km jihozápadně od Brna. Jde o významnou gotickou stavební památku, jejíž ruina má silný emotivní a romantický účinek.  Požár r. 1703 zničil střechy i stropy a areál zůstal neobnoven.  

 

FESTIVAL - Poličské kulturní léto

středa 1. 8. ve 21.00 hod. letní kino Kick-Ass

Svět potřebuje nové superhrdiny. Proto se teenager Dave stane jedním z nich, přestože mu chybí to nejdůležitější – jakékoliv superschopnosti.

 Akční/dobrodružný, USA, 2010, 113 min.


pátek 3. 8. ve 21.00 hod. letní kino Rodina je základ státu

Příběh inspirovaný skutečností, soudobé rodinné drama a zároveň netradiční road movie na pozadí dravého kapitalismu. Film Roberta Sedláčka plný skvělých hereckých výkonů.

Komedie, ČR, 2011, 103 min.

sobota 4. 8. ve 20.00 hod. koncert Bluegrassový večer

Moderní český bluegrass v podání skupiny Dostavník a autorský folk-rock skupiny A. M. Úlet, která při této příležitosti pokřtí nové album.

úterý 7. 8. od 9.00 do 12.00 hod. tvořivá dílna pro děti Balonhrátky

Tvořivá dílna pro děti bude věnována výrobě zvířátek z nafukovacích balonků.

středa 8. 8. ve 21.00 hod. letní kino Počátek

Co se stane, když máte možnost uvést v realitu své sny? Otevře se nekonečný svět plný možností.  Oscarové putování ve snovém i reálném světě pod taktovkou uznávaného režiséra Christophera Nolana s hvězdným obsazením.

Akční sci-fi, USA, 2010, 148 min.

pátek 10. 8. ve 21.00 hod. letní kino Gran Torino

Příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Mistrovský autorský snímek Clinta Eastwooda nejen o stáří a toleranci.

Psychologické drama, USA, 2008, 116 min.

sobota 11. 8. ve 21.00 hod. letní kino Věra 68

Že tady už tento film byl v červenci? Byl. A pršelo. Snímek Olgy Sommerové o Věře Čáslavské, gymnastce a nejúspěšnější československé sportovkyni všech dob, si ale zaslouží promítání pod širým nebem.

Dokumentární, ČR, 2012, 90 min.

 

 

 

úterý 14. 8. od 14.00 do 16.00 hod. tvořivá dílna pro děti Ve světě Adolfa Borna

Tvořivým programem pro děti budou provázet nejen Mach a Šebestová, ale i další prapodivné bytosti a postavy z neobyčejných příběhů, které ilustrátor svými kresbami doprovodil. 

 

středa 15. 8. ve 21.00 hod. letní kino Kdyby tisíc klarinetů

Nesmrtelná klasika českého muzikálu, jehož poselství je dnes možná aktuálnější než v době svého vzniku.

Muzikál, ČR, 1964, 130 min.

 

čtvrtek 16. 8. ve 21.00 hod. letní diashow Jonášův rok
Promítání a povídání předního poličského frejíře a cestovatele Pavla Joneše o jeho cestách i necestách z poslední doby. 

pátek 17. 8. – sobota 18. 8. Festival 555 – 21. ročník multižánrového festivalu

 

úterý 21. 8. od 9.00 do 12.00 hod. tvořivá dílna nejen pro děti Květinové dopoledne

Květinové dopoledne v MaTami, centru pro rodinu, bude spojené s výrobou voňavých dárečků z vylisovaných květin.

 

středa 22. 8. ve 21.00 hod. letní kino Obchodník se smrtí

Dobrodružný snímek podle skutečné události se odehrává v prostředí mezinárodního obchodu se zbraněmi. Formálně vybroušený film tak nabízí nejen kvalitní zábavu, ale i velmi silné téma k zamyšlení.

Akční drama, USA, 2005, 122 min.

pátek 24. 8. ve 21.00 hod. letní kino Králova řeč

Oscarový snímek o králi, který neuměl mluvit, o jeho terapeutovi, který se neuměl chovat, a o Anglii na prahu druhé světové války.

Historické drama, Velká Británie, 2010, 113 min.

sobota 25. 8. od 14.00 hod. Streetball proti drogám

Odpoledne proběhne v areálu ZŠ Švermova turnaj v městské formě basketbalu (3 na 3), večer pak hip hop party v Divadelním klubu. Přihlášky na místě, startovné zdarma.

neděle 26. 8. od 16.00 hod. divadlo pro děti Jak se hledají princezny

Půvabná hra s maňásky v dřevěném paravánu s herci a muzikou. Za aktivní účasti dětí se trojice kumpánů snaží osvobodit princeznu z čarodějova zakletí. Příběh je zpracován na motivy pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Divadla Bořivoj.

úterý 28. 8. od 14.00 do 16.00 hod. tvořivá dílna pro děti Africké šperky a batika

Výtvarné odpoledne zasvěcené tajům voskové batiky a výrobě afrických papírových šperků.

středa 29. 8. ve 21.00 hod. letní kino Scott Pilgrim proti zbytku světa

Gejzír nápadů, gagů, akčních scén a sympatické ulítlosti v jednom z nejoriginálnějších teen filmů současnosti.

Dobrodružná komedie, USA, 2010, 112 min.

 

čtvrtek 30. 8. ve 21.00 hod. opera v letním kině Giacomo Puccini – La Bohème
„Romeo a Julie pod střechami Paříže“ aneb nejdůvěrnější lyrická opera slavného skladatele ve špičkovém nastudování v letním kině. Italsky, s českými titulky. Vstup zdarma.

 

pátek 31. 8. ve 21.00 hod. letní kino Mamma Mia!

Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Adaptace nejpopulárnějšího muzikálu moderní doby.

Muzikál, USA, 2008, 109 min.

sobota 1. 9. ve 21.00 hod. letní kino Občanský průkaz

Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých letech minulého století, kdy bigbít a dlouhé vlasy byly rebelií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou.

Komedie, ČR, 2010, 129 min.

neděle 9. 9. od 16.00 hod. divadlo pro děti Tajemství pohádkové knížky

Pohádka o vdavekchtivé ježibabě Auroře, Hejkalovi, Kašpárkovi a Kalupince. Pohádka o zlém kouzelníkovi, který vězní princeznu a proměňuje lidi ve zvířata. Tyto (i další) báječné pohádky napsali dva spisovatelé, kteří je také sami hrají a ve svém divadelním putování navštíví i nás.

sobota 15. 9. ve 21.00 hod. letní kino Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka

Film vycházející z populárního seriálu představuje legendami opředenou postavu trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, tvůrci se rozhodli, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.

Komedie, ČR, 2012, 104 min.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Bible očima světa, svět očima Bible

Vernisáž výstavy Bible očima světa, svět očima Bible proběhne v sobotu 15. 9. ve 14.00 hod. Úvodní slovo přednese PhDr. David Junek a kazatelé poličských křesťanských církví. Následovat bude zpěv starozákonních žalmů v podání evangelického sboru.  Výstava je připravena ve spolupráci s Českou biblickou společností, Klubem Ámos Ostrava, Farností Českobratrské církve evangelické v Poličce, Římskokatolickou farností - děkanstvím Polička, Apoštolskou církví – sborem Polička a Sborem Církve adventistů sedmého dne Polička. Všichni známe pojmy: začalo to u Adama, David a Goliáš, silný jako Samson, betlémská hvězda, Kristus porazil smrt apod. Kostelní výzdoba, obrazy z galerií i literární příběhy čerpají z Bible a zároveň ji ilustrují. Výstava se biblickým tématem zaobírá obšírně a je na jedné straně hravá, na druhé straně představuje vzácné muzejní poklady. V první, interaktivní části, mohou návštěvníci nahlédnout a aktivně se zapojit do všedního života před tisíci lety. Napíší své jméno v řečtině či hebrejštině, podívají se do domku z doby Ježíše Krista, vyzkoušejí si mlít obilí. Na panelech ve tvaru svitků se dozví řadu zajímavostí a v pracovním sešitu si budou moci vyzkoušet svůj postřeh a znalosti. Putovní výstava byla připravena Klubem Ámos Ostrava s podporou Ostravsko – opavského biskupství.  

Druhá část výstavy představuje na 40 starých tisků, mnohdy bohatě ilustrovaných, z depozitářů poličského muzea – mimo jiné Bibli Melantrichovu (1549) a Bibli kralickou (1613). Zastoupeny jsou i rarity, které jistě zaujmou. Například Dürrerova Apokalypsa, Nový zákon tištěný řecky – tj. v biblickém jazyce, Evangelium sv. Matouše tištěné ve staroslověnštině, apokryfní Nikodémovo evangelium, osobní bible hudebního skladatele Bohuslava Martinů i jeho partitura Izaiášova proroctví. Představena bude i současná, velice početná a pestrá, česká překladatelská a ediční činnost ve vztahu k Bibli a to především díky podpoře České biblické společnosti. Čtenářský koutek je určen pro ty, kteří nespěchají. Zájemci budou mít možnost zapojit se do akce „Ručně psaná Bible“. Výstava potrvá do 11. listopadu 2012. Po dobu výstavy bude probíhat pro veřejnost i školy řada přednášek a akcí, vztahujících se k tomuto tématu a to ve spolupráci s místními křesťanskými církvemi.

PŘEDNÁŠKA - v pondělí 24. 9. v 18.00 hod. se uskuteční přednáška Michala Krchňáka „Strasti a slasti překladatele Bible“. Na říjen jsou naplánovány výtvarné dílny na motivy biblických témat s Petrem Cachem. Bližší informace na www.cbmpolicka.cz

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - "V mezičase"  - Diplomanti FaVU 2012

Aktuální výtvarná tvorba dorazí opět do Poličky a potěší zájemce o moderní umění. Studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně představí v rámci 65. ročníku Uměleckého salonu v Poličce své obrazy, sochy, instalace a fotografie. Vernisáž se koná v sobotu 22. 9. 2012 ve 14 hodin v expozicích barokní radnice na Palackého nám. Úvodní slovo přednese Dr. Kaliopi Chamonikola. Chybět nebude improvizované hudební vystoupení z dílny studentů FaVU. Výstava je k vidění do 11. 11. 2012.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v září tvorbu Michaely Radiměřské. Vstup volný.

 

FESTIVAL - Poličské kulturní léto

Letní kino - Občanský průkaz, sobota 1. září ve 21.00 hod.

Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých letech minulého století, kdy bigbít a dlouhé vlasy byly rebelií proti umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou.

Komedie, ČR, 2010, 129 min. Akce se koná v rámci Poličského kulturního léta.

Divadlo pro děti - Tajemství pohádkové knížky, neděle 9. září od 16.00 hod.

Pohádka o vdavekchtivé ježibabě Auroře, Hejkalovi, Kašpárkovi a Kalupince. Pohádka o zlém kouzelníkovi, který vězní princeznu a proměňuje lidi ve zvířata. Tyto (i další) báječné pohádky napsali dva spisovatelé, kteří je také sami hrají a ve svém divadelním putování navštíví i nás.

Akce se koná v rámci Poličského kulturního léta.

 

Letní kino - Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka, sobota 15. září ve 21.00 hod. Film vycházející z populárního seriálu představuje legendami opředenou postavu trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, tvůrci se rozhodli, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.

Komedie, ČR, 2012, 104 min. Akce se koná v rámci Poličského kulturního léta.

KONCERT Ilan Schneider – viola, Hana Böhm Robotková – klavír

Velký úspěch Hany Böhm Robotkové a skvělá atmosféra při klavírním koncertu, který se uskutečnil v září loňského roku, si zaslouží další pokračování. Výborná klavíristka a obdivovatelka hudby Bohuslava Martinů znovu navštíví Poličku, tentokrát nikoliv sama, ale spolu s prvním violistou Lucemburské filharmonie Ilanem Schneiderem. Těšit se můžeme na Sonátu č. 1 pro violu a klavír od B. Martinů, stejně jako na díla dalších světových autorů (Schubert, Schumann, Hummel, Paganini). Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná v úterý 11. září 2012 od 18.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50,- Kč.

 

PŘEDNÁŠKA - úterý 18. 9., od 19.00 hod.  "Humorista Martinů" Centrum Bohuslava Martinů. Vstupné: 30,- Kč, pořadatel NÁŠ MARTINŮ, o. s.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Jede jede mašinka

Za dob našich předků bylo cestování velice komplikované, zdlouhavé a strastiplné. Od 19. století se příchodem moderních dopravních prostředků vše změnilo. Jedním ze způsobů přepravy nejen osob, ale i nákladů se stala železnice. V sobotu 6. října 2012 si připomeneme 115. výročí zahájení provozu železnice na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička. U této příležitosti připravilo Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci s volným sdružením Poličská lokálka a Malým železničním muzeem v Cerekvici nad Loučnou výstavu Jede jede mašinka. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 6. října ve 14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Výstavu zahájí Pavel Stejskal a Josef Vendolský. Těšit se můžete na Humoresku Antonína Dvořáka v podání hobojistky Pavly Kostelecké a houslisty Karla Hampla.

„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme společně vyrazit na dobrodružnou jízdu do století páry. V průběhu cesty se dozvíte, co to byla koněspřežka, navštívíme kancelář pana přednosty, uvidíme, jaké uniformy nosili v průběhu historie železničáři a jaké předměty k výkonu svého povolání potřebovali. Vyzkoušíme si funkční model parního stroje, pokocháme se dobovými fotografiemi, dokumenty a budeme obdivovat modely lokomotiv. Nejen to, ale spoustu dalších zajímavostí můžete zhlédnout, pokud navštívíte naši výstavu věnovanou místním železničním tratím Svitavy-Polička a Svitavy-Žďárec u Skutče.

 

VÝTVARNÉ DÍLNY k výstavě Bible očima světa, svět očima Bible jsou zaměřené na tvorbu koláží. Jsou vhodné pro děti i pro dospělé, a zejména pro ty, kteří rádi tvoří. Obrázky vznikají zajímavou formou hry. Z velkého množství biblických příběhů si každý zúčastněný vybere jeden, který mu bude nejbližší, a k němu pak vyhledá vhodný obrazový materiál ve starých časopisech a kalendářích, které budou každému k dispozici. Nashromážděné útržky a výstřižky poskládá a nalepí v jiných souvislostech a vytvoří si tak svůj osobní pohled na dané téma. Výsledné práce budou prezentovány na výstavě Bible očima světa, svět očima a po skončení výstavy si je tvůrci mohou odnést domů. Dílny se konají pod vedením zkušeného výtvarníka a uměleckého kováře Petra Cacha, který výtvarné dílny již v minulosti realizoval. Ukázky podobných prací si proto můžete prohlédnout také v prostorách Centra Bohuslava Martinů, kde jsou vystaveny.

V sobotu 13. října od 13.00 do 17.00 hod. se koná dílna pro děti do 15 let.

V sobotu 27. října od 13.00 do 17.00 hod. se koná dílna pro mládež a dospělé.

Na speciální dílny je nutné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na  e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Cena dílny je 40,- Kč na osobu a zahrnuje veškeré výtvarné potřeby i vstup na výstavu o Bibli.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v říjnu tvorbu Jaroslava Novotného. Jedná se o zamyšlení nad teorií Sigmunda Freuda o iluzorních krajinách v naší mysli. Ty se vyskytují v našich vzpomínkách a snech. Jsou založeny na tom, že lidský mozek vnímá krajinu podle orientačních bodů a celkový dojem z ní si utváří emocionálně. Časem zůstávají jen věcné konkrétní informace na nejdůležitější události. Při vzpomínkách se nám emocionální informace vrací podle situace, kterou prožíváme a my můžeme přecházet z jedné iluzorní krajiny do druhé. Vstup volný.

 

BESEDA – Kam kráčí(š) česká psychiatrie?

Otevřené dveře Oblastní charity Polička a MUDr. Martin Hollý, psychiatr, psychoterapeut, sexuolog a ředitel Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích pořádají besedu pro veřejnost na téma KAM KRÁČÍ(Š) ČESKÁ PSYCHIATRIE? Je změna systému péče o vážně duševně nemocné zbytečným luxusem nebo nutností? MUDr. Hollý bude hovořit o směřování naší psychiatrie a povede diskusi nad otázkou minimalizace počtu lůžek v léčebnách, zkrácení léčebné doby na lůžku a maximální podpory komunitní péče a léčby v přirozeném prostředí člověka. Akce proběhne v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Beseda se koná v pátek 12. října 2012, od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

KONCERT - Alexey Aslamas - housle, Inna Aslamas – klavír, Anton Aslamas – klavír

Po skvělém zářijovém koncertu pro violu a klavír čeká příznivce klasické hudby další silný zážitek. Houslový virtuos Alexey Aslamas a klavíristé Inna a Anton Aslamas uvedou skladby Bohuslava Martinů, vedle kterých nechají zaznít i sonátu skladatelova žáka Jana Nováka. Martinů byl pro Nováka celoživotním vzorem, bude tedy možné srovnávat. Ve dvojroli autora a interpreta se představí Anton Aslamas se svojí skladbou Fantazie pro housle a klavír. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná v úterý 30. října 2012 od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.  Vstupné 50,- Kč.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU…

- tradiční vánoční výstava betlémů

24. listopadu 2012 - 13. ledna 2013

Letošní výstava představí zajímavé betlémy z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů. Těšit se můžete na tvorbu profesionálních výtvarníků, lidových řezbářů i kouzelné práce žáků ze ZUŠ z Bystrého a Litomyšle. Vynikat budou velké a početné betlémy, zejména keramický z dílny manželů Sekových ze Svitav, dřevěný vyřezávaný z Budislavi nebo dřevěný z přírodního lipového dřeva. Působivý bude jistě skleněný betlém Jana Černého, paličkovaný, slaměný, dřevěný soustružený a další betlémy z Poličky a širšího okolí. Zajímavostí bude papírový železniční betlém z muzea v České Třebové a celá řada dalších papírových betlémů, které zobrazují různá východočeská města a jejich obyvatele. Výstavu doplní aranžovaná scéna z venkovského prostředí, kde se zastavil čas a mi tak můžeme společně přihlížet předvánočním přípravám paní domu nebo nahlédnout pod ruce šikovného řezbáře, který právě vyřezává betlém.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - ADVENT S VŮNÍ PATCHWORKU

Advent s vůní patchworku… zdá se Vám toto spojení zvláštní? Nemusí. Ti kdo jednou k patchworku přičichli a nejen v době adventní už ví, jak „voní“. Advent s vůní patchworku je zároveň také název nové výstavy společně připravované litomyšlským spolkem patchworku a několika stejně smýšlejícími damami z Poličky.

24. listopadu 2012 - 13. ledna 2013

Dovolte, abychom Vás nejprve navnadili pár informacemi o patchworku samém. Patchwork je speciální textilní technika sešívání kousků látek, které po dlouhém úsilí nakonec vytvoří nejrůznější obrazce kontrastem látek, vzorů a barev. Nejčastěji šijeme tradiční věci, jako jsou deky, přehozy na postele, polštáře, tašky, nebo na cokoliv si vzpomenete. Většina výrobků potom slouží tomu účelu, pro který byla vyrobena a některé končí třeba i na zdi namísto obrazů. Někdy se také můžete setkat s výrazem quilt, což je správný výraz pro deku, která se skládá ze tří vrstev. Horní vrstva patchwork což jsou již zmiňované sešité obrazce, výplňová vrstva a spodní látková vrstva. Tyto vrstvy se společně prošívají a tvoří potom celek zvaný quilt.

Malé představení našeho spolku pro ty, kdo nás neznají. Spolek patchworku v Litomyšli byl založen v únoru 2005. Stalo se tak na základě asi dvouletého společného setkávání žen a dívek se slabostí pro sešívání kousků látek. Velkou inspirací k našemu společnému šití nám byly kurzy pořádané v Litomyšli našimi holandskými přítelkyněmi z partnerského města Roden. V současné době čítá náš spolek 45 členek včetně 2 dětí. Litomyšlský spolek spolupracuje nejen s tím Rodenským, ale také s Levočským patchworkovým klubem. Pro udržení tradice patchworku pořádáme pravidelné šicí dílny, výstavy, účastníme se různých akcí, jako jsou jarmarky, akce spojené s partnerským městem Levočou a Rodenem. Dělá nám radost spolupráce s různými charitativními společnostmi a rozdávání dárků, které jinde pomohou a potěší.   

Na co všechno se můžete na výstavě těšit? Nabídneme vám průřez naší tvorbou, která obsahuje nejenom tradiční patchwork, ale i milovníci moderního umění a novějších technik si přijdou na své. Za zmínku určitě stojí quilty, které se v září tohoto roku zúčastnily mezinárodní výstavy patchworku ve Francii. K vidění budou i quilty, které získaly ocenění na mezinárodní výstavě v Praze v předchozích letech. Zajímavostí výstavy bude i ukázka různých technik šití. Na tyto si budete moci i sáhnout a podrobně prostudovat tajemství, které u hotového quiltu zůstane skryto. Závěrem nám už nezbývá nic jiného než Vás srdečně pozvat na naši provoněnou patchworkovou výstavu. Přijďte přivonět. Slavnostní zahájení výstavy betlémů a patchworku se koná souběžně v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo výtvarnice, etnografky a milovnice českých tradic paní Kamily Skopové vás jistě vánočně naladí, kulturní program si pro vás připraví žáci ZUŠ Bystré a další smysly jistě potěší tradiční vánoční občerstvení.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - Zimní zahrada

Výstava s názvem Zimní zahrada nabízí jedinečnou příležitost prezentovat prostorovou tvorbu žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, kteří vyzkoušeli práci v různých pojetích sochařské tvorby a vytvářeli sochy z porobetových tvárnic a měli tak možnost osahat si sochařskou práci postavenou na skulptivní bázi. Vznikla tak zajímavá série skulptur s tématikou zvířecích hlav, lidských postav a filozofie. Další součástí výstavy jsou velmi zajímavé objekty z kombinovaných materiálů, které vznikaly pod vedením p. učitelky Palcové. Ptáci jakožto zástupci živé přírody, symbolizující let a svobodu, jež hýří barevností svých per i tvarovou pestrostí svých těl. Na toto jsme se zaměřili i v naší práci - primární ideou byli ptáci, kteří jsou zajímaví svým tvarem těla - plameňák, labuť a pštros, menší sádrové objekty tvoří drobní ptáci. Výstava je doplněna kašírovanými objekty brouků a objekty z pet-lahví.

Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 16.00 hod. v prostorách zahrady Centra Bohuslava Martinů. Srdečně zveme návštěvníky k prohlídce naší výstavy. Doufáme, že i přes to, že se uskuteční v zimním čase, zahřeje diváky na duši. Výstava je k vidění do 20. prosince 2012.

 

PŘEDNÁŠKA - OBJEVTE, ŽE BIBLE JE STÁLE ŽIVOU KNIHOU... Aneb vyprávění o tom, co tuto knihu dělá živou i přes nánosy času. V pátek 9. listopadu 2012 od 18.00 hod. se v audiovizuálním sále Centra Bohuslava Martinů koná přednáška Vánoce se blíží aneb vánoční příběh nejen o Vánocích. Přednáší Samuel Vaněk, B.Th., kazatel Církve adventistů s.d. v České Třebové. Vstupné 30,- Kč/jednotlivec.

 

PŘEDNÁŠKA - V neděli 11. listopadu 2012 od 18.00 hod. se v audiovizuálním sále Centra Bohuslava Martinů koná přednáška Jistota budoucnosti - budoucnost nemají v rukou staří Mayové... Přednáší Samuel Vaněk, B.Th., kazatel Církve adventistů s.d. v České Třebové. Vstupné 30,- Kč/jednotlivec.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v listopadu tvorbu Tomáše Paclíka (nar. 1988), který nyní studuje Průmyslový design ve strojírenství na VUT v Brně. Studium zahrnuje především návrh produktů, průmyslových strojů a okrajově architektonická řešení. Hlavní zaměření vizuální tvorby je užitá grafika. Tato disciplína se zabývá vizualizací informace. Velký důraz je kladen na jednoznačné pochopení informace příjemcem při zachování kvality estetického působení. Často navrhuje plakáty, webové stránky, značky, vizitky i celé vizuální styly. Vystavená grafika je spíše kompoziční cvičení nebo interiérový doplněk než umělecká tvorba. Jedná se o otisky reálných předmětů a nesmrtelnou techniku válečkování. Výsledek je přesně, kde má být - na STĚNĚ (PRO JEDNO DÍLO).

DÍLNA - vánoční vrkoče - sobota 8. 12. 2012, 13.00 – 16.00 hod.

Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační, ale byla jim přisuzována magická moc. Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když si s sebou přinesete malý hrneček nebo květináč a společně ho dozdobíme drobnými snítky krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností, které mají svou symboliku nebo prostě jenom dobře chutnají. Budou tu miniaturní ozdobené perníčky, sušené švestky, velké rozinky sultánky, křížaly, pozlacené ořechy, kuličky a ptáčci pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky a malé makovice. Cena 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál i prohlídka vánoční výstavy.

 

DÍLNA - předvánoční tvoření PRO DĚTI - sobota 15. 12. 2012, 13.00 – 16.00 hod.

Druhá tvořivá dílna bude věnovaná výrobě drobných vánočních ozdob do oken, pro zkrášlení vaší domácnosti nebo na vánoční strom. Z vosku si vyrobíte vánoční zvonky, z průhledného papíru si můžete poskládat barevné hvězdy a z drátků vytvarovat vločky, stromky a další ozdoby s vánočními motivy. Cena 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál i prohlídka vánoční výstavy.

 

DÍLNA - patchworková dílna - neděle 13. 1. 2013, 10.00 - 16.00 hod.

V poslední den výstavy proběhne šicí dílna pod vedením dam z Poličky a z Litomyšle, které se sdružují ve spolku patchworku. Připraví si pro vás balíčky, ve kterých budete mít nachystán materiál na vlastnoruční výrobu něčeho malého patchworkem provoněného za vánoční cenu 20,- Kč a také si můžete zakoupit jimi stvořené výrobky. Dílna se koná od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v prosinci tvorbu Lenky Odvárkové, která se narodila v roce 1984 v Poličce a po osmi letech strávených na poličském gymnáziu vystudovala obor scénografie na divadelní fakultě JAMU v Brně. Jako scénografka nebo výtvarnice kostýmů spolupracovala na divadelních představeních v Brně, Praze, Ostravě, Bratislavě, Košicích nebo Žilině. Jednalo se jak o zpracování klasických děl světové dramatiky (Romeo a Julie, Médea), tak nových původních textů (Svrbí, Na závoru, Marx Bros). Pracovala na několika TV reklamách na kloubní přípravky a podílela se na polohraném dokumentárním filmu Antimony z 2. světové války.

Ráda pracuje se spojením nespojitelných prvků, estetikou ošklivosti, kýčem a ironickou prvoplánovostí. Má ráda béžovou barvu a fototapety s vodopády. Poslední 4 roky žije v Praze a pracuje střídavě u počítače a v divadle.

 

PŘEDNÁŠKA - ZAČNĚTE NOVÝ ŽIVOT - Program asistované změny životního stylu. Uslyšíte o novém přirozeném přístupu, který vám přinese dostatek energie, očistu a regeneraci těla, pevnější zdraví a kvalitnější život. Přednáší Jiří Pavlíček. Přednáška o zdravé výživě a unikátním přístupu k očistě a regeneraci těla se koná v pondělí 10. 12. 2012 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

KONCERT - VÁNOČNÍ KONCERT

zpěv: Helena Tamelová, Michaela Vostřelová, klavír: Lukáš Hrubeš

Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ připravilo pro hudbymilovnou veřejnost vánoční dárek, který okouzlí především příznivce operního žánru 18. a 19. století, ale opomenuta nezůstane ani vánoční tématika. Vítáni jsou všichni, kterým přijde vhod nabídka příjemného hudebního zážitku a ozdravného zklidnění tempa v předvánočním shonu. Koncert se koná ve čtvrtek 20. prosince od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinův Poličce, vstupné 50,- Kč.

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti