Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

AKTIVITY MUZEA – 2013

 

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - Bořivoj Borovský - Putování krajinou

Výstava připravovaná k nedožitým osmdesátinám Bořivoje Borovského představí tvorbu převážně z posledních deseti let jeho života…

26. ledna - 31. března 2013

Malíř a grafik Bořivoj Borovský (1933 v Poličce - 2012 v Hradci Králové) zůstával ve své tvorbě věrný krajině. Sám o tom řekl: "Mé obrazy jsou krajiny. Krajině jsem zůstal věrný ne z nějakého rozhodnutí nebo programu, ale snad pro obyčejnou věrnost. Krajina v paměti zůstává. Paměť ale musí být jiná než jen vizuální. Z krajiny jsem čerpal od svých nejzazších začátků. Obrazy jsou krajinami mého světa, mého pohledu do oblak a velkých prostor." První krajiny maloval na rodné Vysočině, ale záhy (od roku 1959) se odvrátil od viděné reality k řeči malířských forem, dalo by se říct k abstrakci. Nezachycuje už skutečnou krajinu, ale vytváří skutečnost novou - obrazovou, která k nám promlouvá výtvarnou řečí linií, forem, objemů a barev. Inspirace krajinou však zůstává. Často to může být kámen, ale i mraky. "Mraky jsou mým tématem už aspoň dvacet roků. Mraky, kámen a padající světlo. Tím mohu vytvořit prostor, ne iluzívní, ale obrazový. Vyjádřený hlavně barvou... Můžu ho "protrhnout" a dostat se "za plátno" a současně vybudovat prostor "před plátnem". Někdy velmi konkrétní, jindy neurčitě chvějivý." Není důležité, co je na obraze namalováno, ale jak působí na naše pocity a nálady stejně jako báseň nebo hudební skladba.“ Kromě malby tvoří jeho rozsáhlé dílo i kresby, grafika a v posledních letech se věnoval převážně malbě akryly na papíru.

Výstava bude zahájena ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v sobotu 26. ledna ve 14.00 hodin. Úvodní slovo pronese Vít Bouček.

 

VÝSTAVA - JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU…

- vánoční výstava betlémů

Výstava končí 13. ledna 2013

Vánoční výstava představuje zajímavé betlémy z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů a zahrnuje tvorbu profesionálních výtvarníků, lidových řezbářů i dětské práce. Vynikají velké a početné betlémy, zejména keramický z dílny manželů Sekových ze Svitav, dřevěný vyřezávaný z Budislavi nebo dřevěný z přírodního lipového dřeva. Působivý je jistě skleněný betlém Jana Černého, slaměný, dřevěný soustružený a další betlémy z Poličky a celá řada dalších papírových betlémů, které zobrazují různá východočeská města a jejich obyvatele. Výstavu doplňuje aranžovaná scéna z venkovského prostředí, kde se zastavil čas a vy tak můžete přihlížet předvánočním přípravám a stavění betlému.

 

VÝSTAVA  - ADVENT S VŮNÍ PATCHWORKU

Advent s vůní patchworku… zdá se Vám toto spojení zvláštní? Nemusí. Ti kdo jednou k patchworku přičichli a nejen v době adventní už ví, jak „voní“. Advent s vůní patchworku je zároveň také název nové výstavy společně připravované litomyšlským spolkem patchworku a několika stejně smýšlejícími dámami z Poličky.

Výstava končí 13. ledna 2013

Výstava představuje nejen tradiční patchwork, ale i novější techniky a na své si jistě přijdou i milovníci moderního umění. Za zmínku určitě stojí quilty, které se v září tohoto roku zúčastnily mezinárodní výstavy patchworku ve Francii. K vidění budou i quilty, které získaly ocenění na mezinárodní výstavě v Praze v předchozích letech. Zajímavostí výstavy bude ukázka různých technik šití, na které si budete moci sáhnout a podrobně prostudovat tajemství, které u hotového quiltu zůstává skryto.

                         

Na závěr výstavy je připravena tvořivá patchworková dílna, která se koná v neděli 13. ledna 2013 od 10.00 do 16.00 hod. pod vedením dam z Poličky a z Litomyšle, které se sdružují ve spolku patchworku. Připraví si pro vás balíčky, ve kterých budete mít nachystán materiál na vlastnoruční výrobu něčeho malého, patchworkem provoněného, za vánoční cenu 20,- Kč a také si můžete zakoupit jimi vytvořené výrobky. Dílna se koná v Centru Bohuslava Martinů.

 

VÝSTAVA  - Jede jede mašinka

- výstava o historii místní železnice

Výstava prodloužena do 10. 2. 2013

„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme společně vyrazit na výstavu Jede jede mašinka, která připomíná 115. výročí zahájení provozu železnice na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička. V průběhu cesty navštívíte kancelář pana přednosty, uvidíte, jaké uniformy nosili v průběhu historie železničáři a jaké předměty k výkonu svého povolání potřebovali. Vyzkoušíte si funkční model parního stroje, pokocháte se dobovými fotografiemi, dokumenty a plány, které mapují stavbu a vývoj místní dráhy. Na výstavě najdete také funkční modelové kolejiště. Každý návštěvník navíc dostane svoji pamětní kartonovou jízdenku označenou původním kompostérem a cvaknutou historickými kleštěmi. Na památku si na pohlednici s motivem poličského nádraží otisknete památeční razítko s obrázkem lokomotivy. Výstava vznikla ve spolupráci s volným sdružením Poličská lokálka a Malým železničním muzeem v Cerekvici nad Loučnou.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

Centrum Bohuslava Martinů představí v roce 2013 na „Stěně pro jedno dílo“ výběr z grafické sbírky Městského muzea a galerie Polička. V lednu pro vás bude připravena drobná ochutnávka z tvorby Vladimíra Šindlera (1891 Morkovice - 1961 Korouhev). Malíře patřícího ke klasické linii meziválečné tvorby přivedlo na Vysočinu dílo Antonína Slavíčka. Jeho kresby krajin jsou blízké tvorbě Maxe Švabinského. V grafice převládal dřevoryt (černobílý, barevný i kolorovaný) a ke konci života litografie. Autor zachycoval vysočinské chalupy, meze s břízami a vysokými oblaky… Jeho dílo bylo dostupné a v dobrém smyslu tříbilo vkus zdejších obyvatel. Z početného sbírkového souboru budou v lednu představeny dřevoryty a v únoru litografie. Přijďte se podívat na grafiku, kterou patrně znáte z řady poličských domácností.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů – Klavír I

Když se Bohuslav Martinů po nezdaru na pražské konzervatoři pokoušel v prosinci 1911 složit státní zkoušku, která by ho opravňovala k vyučování hudbě, hru na klavír na radu Josefa Suka raději vypustil. O počátečním vztahu skladatele k tomuto nástroji leccos vypovídá i jeho vyobrazení Zápasu s klavírem - Tragédie ve 4 obrazech. O to více překvapí, s jakým úspěchem se toto zápolení vyhnulo vlastní klavírní tvorbě i jak významnou roli udělil Martinů bílým a černým klávesám ve svých dalších kompozicích. Sólovému klavíru budou věnovány dva díly seriálu Pojďme na Martinů. V prvním zazní ukázky ze 17 skladeb či klavírních cyklů z let 1910 - 1921, jež se vyznačují především melodičností, lehkostí a vtipem, nesoucími výpověď o mladistvém zápalu a hledání té správné inspirace. Přednáška se koná v úterý 22. 1. 2013 od  19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,- Kč.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný

- výstava s jarní tématikou tentokrát zaměřená na lidovou stravu našich předků v období od Masopustu do Velikonoc…

23. února - 7. dubna 2013

V pořadí již čtvrtá výstava s velikonoční tématikou připomene činnosti spojené s obdobím přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem, dobou postní a Velikonocemi. Tento čas byl v minulosti úzce provázán se stravou, proto bude pozornost věnována také jídelníčku našich předků, především přípravě všednodenních pokrmů, které se jedly během celého roku. Chléb představíme jako základní potravinu, ale také jako symbol křesťanského a židovského náboženství. Zaměříme se na přípravu střídmých pokrmů v době půstu i na velikonoční hodování a způsoby stolování na venkově i ve městě. Dozvíte se např. proč bílá mouka, máslo, med, vejce, první zelené lístky i květy patří na velikonoční stůl. Uslyšíte o velikonočních zvycích, které slouží k zajištění dobré úrody na začátku zemědělského roku. Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami, střídmost ve stravování a na životodárnou funkci země.

 

Výstava bude zahájena tvořivou dílnou pro malé i velké - VOLÁME SLUNÍČKO, HALÓÓÓ…, která se bude konat v sobotu 23. únoru od 14.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Příroda se pomalinku probouzí a nadcházející měsíc už je předzvěstí blížícího se jara. K tomuto období se v dávné minulosti nepochybně vztahovaly úkony a pověrečné praktiky, jež měly podpořit intenzitu slunečního záření nebo např. zajistit plodnost. Podle lidové víry měla takovou moc výroba pečiva ve tvaru kola nebo v podobě ptáčků a zvířátek. V průběhu odpoledne si proto vyrobíte tradiční zvykoslovné předměty z kynutého a perníkové těsta. Přineste si s sebou malý hrneček nebo květináč. Do hlíny zasejeme pšenici, aby se stihla do velikonočních svátků zazelenat a byla jarní ozdobou vaší domácnosti. Cena 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - Hanin kufřík

- výstava připomíná příběh židovské dívky Hany Brady, který celosvětově proslavila kniha Hanin kufřík…

26. února - 8. března 2013

Panelová výstava Hanin kufřík přibližuje prostřednictvím bohatého obrazového materiálu a řady archivních dokumentů, situaci Židů v době německé okupace. Příběh rodiny Brady a Skuteckých, která pocházela z Nového Města na Moravě, nás zavede do druhé poloviny třicátých let minulého století. Pozornost je soustředěna především na život dětí Hany a Jiřího Brady, jejichž rodiče byli internováni a ukazuje jejich životní pouť přes terezínské ghetto do polské Osvětimi, kde život Hany Brady končí. Výstava se koná ve spolupráci s o. s. Pontopolis.

Výstava bude zahájena v úterý 26. února 2013 v 18.30 hod. besedou se spoluautorem výstavy Hanin kufřík panem Lubomírem Šulou a projekcí stejnojmenného dokumentárního filmu z roku 2009. Vstupné/40,- Kč/osoba. Akce se koná ve spolupráci s o. s. Pontopolis.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

Vladimír Šindler (1891 Morkovice - 1961 Korouhev). Malíře patřícího ke klasické linii meziválečné tvorby přivedlo na Vysočinu dílo Antonína Slavíčka. Jeho kresby krajin jsou blízké tvorbě Maxe Švabinského. V grafice převládal dřevoryt (černobílý, barevný i kolorovaný) a ke konci života litografie. Autor zachycoval vysočinské chalupy, meze s břízami a vysoká oblaka… Jeho dílo bylo dostupné a v dobrém smyslu tříbilo vkus zdejších obyvatel. V únoru budou z početného sbírkového souboru představeny litografie.

 

AKCE - JARNÍ PUTOVÁNÍ MUZEEM

Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte se ve středu 6. února 2013 podívat za námi do muzea! Od 10.00 do 16.00 hod. bude pro děti připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů na výstavu Jede jede mašinka…, zde nasednou do pomyslného vlaku a pojedou na výlet do minulosti. Na své cestě navštíví expozici o historii města, zastaví se u rodiny Martinů a na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý cestující dostane plán cesty, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho drobná odměna. Vstupné: 40,- Kč/osoba - cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma.

 

PŘEDNÁŠKA -  Zelené potraviny a jejich užití v praxi

Trend zelených potravin je reálnou odpovědí uspěchané, technokratické, syntetické době. Jsme obklopeni „rychlenými potravinami“ i trendem „rychlého stravování“ (Eček). Zelené potraviny mají pevné místo v jídelníčku lidí, kteří s „rychlenými trendy“ nesouhlasí a proto rozumně přebírají odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou. Vytvořením dobrého zvyku tj. zařazením zelených potravin do svého jídelníčku, už významně ovlivňujeme náš zdravotní stav. MUDr. Tomáš Vejrych Vás krátce seznámí se zelenými potravinami a s jejich účinky v souvislosti s prevencí, ale i s následnou léčbou u konkrétních zdravotních diagnóz. V duchu toho co řekl „otec lékařství“ Hippokrates „Nechť je jídlo tvým lékem, nechť je lék tvým jídlem“. Zelené potraviny jsou ideální stravou, která je schopna pomoci tělu, aby se uzdravilo samo. Přednáška se koná v úterý 19. února 2013 od 17.30 hod. do 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek: Renáta Blandová tel.: 773 189 538. Je nutné zakoupit vstupenku předem.

DÍLNA - VAJÍČKO MALOVANÉ Z LÁSKY DAROVANÉ…, předvelikonoční tvořivé odpoledne pro malé i velké se bude konat v sobotu 16. března od 14.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Dílna bude tentokrát zaměřena na zdobení velikonočních kraslic. Vyzkoušíte si různé techniky zdobení kraslic. Námětů na dekoraci vajíček bude celá řada, těšit se můžete např. na zdobení barevným voskem, vrtání, batikování nebo barvení přírodní cestou pomocí slupek z cibule nebo červené řepy. Připraveny budou také jednoduché techniky zdobení pro malé děti a výroba papírových stojánků na kraslice. Cena 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

Centrum Bohuslava Martinů představuje v roce 2013 na „Stěně pro jedno dílo“ výběr z grafické sbírky městské galerie. Z početného sbírkového souboru budou v březnu představeny ilustrace Jiřího Šindlera pro děti a v dubnu ilustrace pro dospělé. Jiří Šindler se narodil roku 1922 v Poličce, v rodině učitele a grafika Vladimíra Šindlera. Po studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1950) se usadil v Brně, kde působil jako profesor na střední uměleckoprůmyslové škole. V Brně žije a tvoří dodnes. Věnuje se ilustraci, grafice a krásnému písmu – kaligrafii. Velkou výstavu měl v Poličce minulý rok ke svým 90. narozeninám. Jeho dílo významně kultivovalo českou knihu i čtenáře. Přijďte se podívat na grafiku, kterou možná znáte z některé ze svých knih.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - Klavír II

Druhý díl přednášky o klavírní tvorbě Bohuslava Martinů představí období, které počíná příchodem mladého skladatele do Paříže v r. 1923, pokračuje složitým hledáním vlastního rukopisu pod nejrůznějšími hudebními vlivy, nevyjímaje ani moderní jazz, a končí rokem 1930, znamenajícím předěl v životní tvorbě ve prospěch zjednodušení výrazových prostředků a vytříbení uměleckého stylu. Kromě samotné hudby si pozornost zaslouží i řada osob, jimž Martinů své klavírní skladby věnoval. Akce se koná ve čtvrtek 21. března 2013 od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Vstupné 30,- Kč.    

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - MALOVANÉ OPONY

- výstava dokumentující nejkrásnější a nejzajímavější opony od té Hynaisovy v Národním divadle po opony ochotníků v nejzapadlejších vsích…

3. dubna - 17. dubna 2013

Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci s autorem knihy Malované opony divadel českých zemí, panem MgA Jiřím Valentou a společností o.p.s. Z babiččina kapsáře pro vás ve výstavních prostorách Centra Bohuslava Martinů připravilo putovní panelovou výstavu Muzea českého amatérského divadla Miletín s názvem Malované opony.

Vernisáž se uskuteční ve středu po Velikonocích dne 3. dubna 2013 v 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo přislíbil přednést Jiří Valenta, kterému, ač rodilému Pražákovi, přirostla Polička k srdci. V Poličce strávil několik hodin v roce 2009 na výstavě a následné besedě o historii poličského ochotnického divadla. Na začátku zahajovacího ceremoniálu vystoupí pěvecký sbor studentek gymnázia pod vedením středoškolské profesorky Ellen Erbesové. Překvapením může být i houslový projev s doplněním zobcové flétny a možná i trochu recitace vhodné básně se vztahem k Poličce. Výstava vznikla výběrem z rozsáhlého dokumentačního materiálu o malovaných oponách shromážděných pro Databázi českého amatérského divadla. Reprodukce 50 opon jsou uspořádány na 21 panelech. Protože je náš region na výstavě zastoupen i oponami z Poličky, Olešnice, Lezníku, Litomyšle a Poříčí u Litomyšle, bylo by jistě chvályhodné, kdyby návštěvníci výstavy zaplnili výstavní sál do posledního místa.

 VÝSTAVA - BEST OF 2013

- výběr nejlepších dětských výtvarných prací za školní rok 2012/2013

6. - 28. dubna 2013 - malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů představí v Centru Bohuslava Martinů výběr nejzdařilejších prací žáků výtvarného oboru. Návštěvníci výstavy budou mít možnost zhlédnout řadu zajímavých technik a témat, kterými se děti v hodinách výtvarného oboru zabývají. Představíme vám svět arktických zvířat, život pod mořem, tradice naší země, říši primátů, vesmír a řadu dalších tematických celků a projektů, které žáci ztvárňují svým jedinečným dětským pohledem. Za zmínku stojí také výtvarné práce dospělých, kteří navštěvují večerní výtvarné kurzy na ZUŠ, a jejichž díla budou také na výstavě představena.

 

VÝSTAVA - KONTRASTY 2013

- výstava představí tvorbu pětice pedagogů ZUŠ Bohuslava Martinů - Karla Musila, Petry Pelcové, Ivany Fenikové-Fialové, Pavla Fialy a Veroniky Hrčkové-Jílkové

6. dubna - 5. května 2013 - velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů

Mgr. Karel Musil (1982, Liberec) vystudoval pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor učitelství pro Základní umělecké školy-výtvarná výchova. Ve své tvorbě se věnuje převážně kresbě a grafice. Pro autora je stěžejní figurální tvorba. Ve svých kresbách a grafických listech se zabývá otázkou lidské existence, vztahu člověka k přírodě a vesmíru. Je také autorem řady exlibris pro zahraniční i tuzemské sběratele. V současné době působí jako pedagog výtvarného oboru na ZUŠ Dolní Újezd a ZUŠ Polička.

 

Mgr. Petra Palcová (1985, Nové Město na Moravě) vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlavě, obor návrhářství a modelářství oděvů, pokračovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor učitelství pro základní umělecké školy - výtvarná výchova. Od dob studií na vysoké škole se věnuje své vlastní tvorbě, malbě a grafice, kde zpracovává figurativní témata. Po studiích pracovala jako učitelka MŠ v Praze - Dolních Počernicích, poté na ZUŠ Strakonice a v současné době pracuje na ZUŠ Hlinsko a ZUŠ Polička jako pedagog výtvarného oboru. Ve své tvorbě se zabývá nefigurativní i nefigurativní tvorbou, práci s netradičními materiály v prostorové tvorbě a tvorbou keramiky.

 

Mgr. Ivana Feniková - Fialová (1968, Polička) v letech 1983 – 1987 vystudovala Střední průmyslovou školu textilní Brno, výtvarný obor – oděvní návrhářství. V letech 1995 – 2000 studovala Jihočeskou univerzitu – pedagogickou fakultu - učitelství pro ZUŠ – výtvarný obor. Pracovala jako učitelka výtvarného oboru ZUŠ Svitavy a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Věnuje se vlastní malířské tvorbě (portrét, figura), malbě na textil, oděvnímu výtvarnictví a drobné plastice z hlíny.

Mgr. Pavel Fiala (1964, Havlíčkův Brod) v letech 1980 – 1982 vystudoval Gymnázium H. B., 1982 - 1985 Střední odbornou školu výtvarnou „Holarka“ Praha – propagační výtvarnictví, dále 1994 – 1999 Jihočeskou univerzitu – pedagogickou fakultu - učitelství Vv – Ov. Pracuje jako učitel výtvarného oboru ZUŠ Svitavy a ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Zabývá se kresbou, malbou olejem, grafikou (sny a ilustrace) a drobnou plastikou (svítidla).

 

Mgr. MgA. Veronika Hrčková-Jílková (1976) vystudovala Duncan Centre, Praha – tanec; Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy  - Výtvarná výchova pro střední školy; DAMU – obor Herectví a autorská tvorba. Aktivně se věnuje herectví a moderování, hře na klavír a na příčnou flétnu, zpěvu - studiu pěvecké techniky bel‑canto, má ráda buto‑tanec. Je zpěvačkou kapely Zmyje, hraje na klávesy a zpívá ve skupině Mužy. Výtvarné schopnosti prezentuje velmi často v ilustracích dětských knih – Hliněný tygr (Argo), Nepálské legendy a mýty (Argo), dále z knih pro dospělé např. Anděl Esmeralda, Medaile za vytrvalost.

Výstavy budou zahájeny společnou vernisáží, která se uskuteční v sobotu 6. dubna od 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Zpestřením bude i krátký program žáků hudebního oboru školy a také pedagogů, kterým bude výstava zahájena. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že vernisáž výstavy bude příjemným zážitkem pro sobotní odpoledne.

VÝSTAVA - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

- výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu na měšťanské škole počátku 20. století, ale také do hlubin študákovy duše

20. dubna - 1. září 2013 - třída Bohuslava Martinů

Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tématicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem v tu chvíli uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal výklad pana učitele malý Bohuslav Martinů. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky. Součástí třídy bude přírodopisný kabinet plný praktických předmětů, které používali učitelé pro doplnění svého výkladu, aby žáci lépe porozuměli živočišnému a rostlinnému světu. Přeneseme se o více než sto let zpět do jedné z vyučovacích hodin, v níž se dozvíte, jak probíhala výuka, co se děti učily, jaké byly tresty pro zlobivé žáky a mnoho dalších zajímavostí. Usednete do školních škamen a zkusíte se podepsat úhledným krasopisem na břidlicové tabulky. K vidění budou dobové dokumenty - vysvědčení, učitelské zápisníky a školní učebnice nebo nástěnné obrazy a další pomůcky. Tematickým doplněním instalace je panelová výstava o autorovi knih a spoluautorovi filmových scénářů dodnes oblíbených filmů Cesta do hlubin študákovy duše a Škola základ života Jaroslavu Žákovi, která bude doplněna Žákovými knihami.

Přírodopisný kabinet ve třídě Bohuslava Martinů a blížící se Den země vybízí k netradičnímu zahájení výstavy Škola základ života. Proto jsme pro děti a jejich rodiče připravili na sobotu 20. dubna od 14.00 hod. tematické BESEDA – DÍLNA - tvořivé odpoledne s povídáním o ochraně životního prostředí a přírody. O třídění odpadů a možnostech recyklace si s vámi bude povídat přírodovědec a zkušený lektor Richard Brabec. Sami si také vyzkoušíte, jak správně třídit a pod vedením muzejních lektorů si vyrobíte drobné předměty z různorodých materiálů a sami tak zjistíte, jak jednoduché je proměnit staré noviny, papírové ruličky nebo zbytky látek v neobyčejně zajímavé předměty, které mohou být ještě k užitku a současně zkrášlit vaši domácnost.

 

VERNISÁŽ – VÝSTAVA - JÍŘÍ ŠALAMOUN A MAXIPES FÍK

- výstava, která vás zavede do kresleného světa Jiřího Šalamouna

27. dubna - 1. září 2013 - výstavní sály Městské galerie, Palackého nám.

Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na loňskou výstavu Adolfa Borna. Letos se ve výstavních sálech galerie představí tvorba českého výtvarníka, ilustrátora, autora kreslených filmů a tvůrce oblíbeného Maxipsa Fíka - Jiřího Šalamouna. Poličská výstava představí v první části tvorbu pro děti – kromě řady dalších prací i knižního a televizního Maxipsa Fíka včetně jeho boudy a interaktivního koutku pro malé zájemce. Ve druhé části bude představena ilustrační tvorba pro dospělé – mimo jiné Poslední Mohykán J. F. Coopera, Tolkienův Hobit, nebo Tracyho tygr W. Saroyana. Všechny tyto knihy mají společný základ v Šalamounově pojetí ilustrace, kterou nechápe jako doprovod, ale další otevírání textu. Svébytnost, jedinečnost a neopakovatelnost  Šalamounova výkladu světa nás tak provázejí divadlem světa, v němž se ovšem skrývá i naše vlastní  role. Šalamounovo porozumění světu se pohybuje různými cestami, prochází labyrintem světa, jehož některé cesty mohou vést až do ráje srdce, znovu na samotný práh dětství. Trvalým průvodcem je ovšem humor, který skoro všechny cesty dělá nějak schůdnými. Zahájení výstavy se koná v sobotu 27. dubna 2013 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého nám. Na vernisáži vystoupí oblíbená skupina Maníci.

 

PŘEDNÁŠKA - Kytice pro Jana Zrzavého

V září 2011 uspořádal spolek NÁŠ MARTINŮ přednášku věnovanou Pieru della Francescovi, jehož fresky v chrámu sv. Františka v Arezzu inspirovaly Martinů k napsání orchestrální skladby. Další zajímavou spojitost výtvarného a hudebního umění, v tomto případě doprovázenou i osobním přátelstvím jeho tvůrců, nabízí obrazy Jana Zrzavého a lidová kantáta Kytice, kterou Bohuslav Martinů připsal malíři v roce 1937. Úspěch první přednášky dává tušit i další souvislost, a to s osobou akademického malíře Jiřího Štourače, který se i tentokrát ujme hlavního slova. Akce se koná ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Vstupné 30,- Kč.

 

Turistické prohlídky Poličky

Městské muzeum a galerie Polička nabízí od 1. května 2013 pro veřejnost jako novinku prohlídkové okruhy:

 1. Procházka starým městem
 2. Procházka „Za moderní architekturou“
 3.  Procházka „Po stopách Bohuslava Martinů“

Procházka starým městem

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva - radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 1. 1.       náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
 2. 2.       vyřezávaná klasicistní vrata
 3. 3.       gotické opevnění města na jihu
 4. 4.       valy
 5. 5.       kostel sv. Jakuba
 6. 6.       gotické opevnění města na severu

 

Procházka za moderní architekturou                        

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vzniknul v období 1. republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba - jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy - měla dostat na druhé straně rybníku - tedy při pohledu z valů - svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 

1. náměstí se spořitelnou a městským úřadem

2. Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem

(rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)

3. Masarykova základní škola

4. Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)

5. ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy

6. Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů

7. park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

 

Poličkou po stopách Bohuslava Martinů

Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek, jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci. Pro nadšence, kteří by se chtěli vydat po stopách skladatele samostatně, je připraven tištěný průvodce, jenž je k dispozici zdarma v budově muzea. Tvoří ho mapa s dvaceti stanovišti, textovým komentářem a fotografiemi. Společná prohlídka s původcem je však z časových důvodů omezena jen na osm z nich, které se nachází v centru města. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatele načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala rodina Martinů pitnou vodu v době svého pobytu na věži.

 1. 1.       budova městského muzea – bývalé chlapecké školy a starého divadla
 2. 2.       hostinec Na Růžku v Šaffově ulici
 3. 3.       dům Josefa Černovského v Otakarově ulici
 4. 4.       kostel sv. Jakuba
 5. 5.       dům U Růže v Riegrově ulici
 6. 6.       dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu
 7. 7.       dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela před tím, než se stěhovala na věž
 8. 8.       městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže

 

Každý okruh trvá 60 minut. Na prohlídku je nutné se předem objednat na pokladně Centra Bohuslava Martinů (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 461 723 855, 733 712 503). Minimální počet ve skupině je 10 osob. Cena: dospělí 60,- Kč/osoba/jeden prohlídkový okruh, děti, studenti, důchodci 30,- Kč/osoba/jeden prohlídkový okruh.

 

VERNISÁŽ - Ma chère Charlotte /Moje milá Charlotte

- výstava o neobyčejném životě Charlotty Martinů…

11. května - 1. září 2013 malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

Výstava k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů představí portrét skladatelovy manželky – výjimečné ženy s neobyčejnými životními osudy. Přijďte nasát atmosféru okouzlující meziválečné Paříže do útulné kavárny, kam chodívala spousta českých umělců, vyzkoušet slušivé modely do módního salonu nebo si pohrát se slavnými klauny Fratellini do cirkusu Medrano, kde se Charlotte se svým budoucím mužem poprvé setkala. Budete moci nahlédnout do milostných dopisů, které jí psal, do rodinného fotoalba, které zachycuje její proměnu z obyčejné švadlenky v šarmantní dámu, nebo se podělit o své vlastní vzpomínky na její návštěvy Poličky.

Zahájení výstavy se koná v sobotu 11. 5. v 14.00 hod. Na vernisáži promluví prof. Jaroslav Mihule, který byl po mnoho let s paní Martinů v osobním kontaktu.

 

VERNISÁŽ  - Něco pro kluky, něco pro holky

- výstava hraček pro všechny, kteří si rádi hrají…

18. května – 1. září 2013 velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů

Bránu do světa dětských her otevírá hračka a čas letních prázdnin přibližuje další z hravých výstav, která je určena pro kluky a holky. V loňském roce jsme připravili výstavu o skládání, stavění a stavebnicích všeho druhu. Letos to bude soubor hraček rozvíjejících umělecké schopnosti, cit, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, představivost, logické myšlení nebo strategii. Hračky budou členěny podle zaměření a jejich výchovného významu do jednotlivých tématických celků. Těšit se můžete na velkou kolekci historických hraček ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, která zahrnuje panenky, kočárky. Neoddělitelnou součástí instalace budou opět tematické koutky, kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 18. května 2013 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Výstavu zahájí děti z Mateřské školky Čtyřlístek.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

Bořivoj Borovský (1933 Polička - 2012 Hradec Králové) se po výtvarných studiích usadil v Hradci Králové, kde od roku 1962 vyučoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty (v roce 1990 byl jmenován docentem). Jeho raná malířská tvorba byla ovlivněna krajinou Vysočiny, záhy přešel k imaginativní malbě, kde neusiloval o přepis viděné skutečnosti. Umělecký obraz krajiny (často s motivem oblaků) vytvářel podobně, jako když hudební skladatel komponuje (důležité je jaký pocit či odezvu vyvolává dílo u diváka). Kromě malby a kresby byla již od 60. let významnou součástí tvorby Bořivoje Borovského grafika. S tou významně proniknul i do českých a světových výstavních sálů. V květnu bude na Stěně pro jedno dílo představen lept Pocta Bohuslavu Martinů.

 

PŘEDNÁŠKA - POJĎME NA MARTINŮ FEST 2013

Klasická hudba má tu zvláštní vlastnost, že všechna svá tajemství nevydává na první poslech a navíc s sebou nese i určitou výpověď o jejím autorovi a době, v níž žil. Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ s vědomím této skutečnosti již po tři roky připravuje pro veřejnost poslechové přednášky o životě a díle Bohuslava Martinů pod názvem Pojďme na Martinů a od roku 2011 nezůstává stranou ani Martinů fest, k němuž se připojuje vlastní festivalovou pozvánkou. Pořad zaměřený na hudbu, skladatele, popř. interprety nadcházejícího festivalu má podobu přátelského setkání a je určen všem, kteří se chtějí o programu Martinů festu dozvědět něco navíc a ještě se přitom dobře pobavit. Koná se v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce ve čtvrtek 9. května 2013 od 19.00 hodin. Vstup zdarma.

PŘEDNÁŠKA - NOVÉ SOCIÁLNÍ PROBLÉMY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové o nových sociálních problémech v české společnosti - o nezaměstnanosti, novodobé chudobě, rozvírání sociálních nůžek a zrychlování společnosti. Beseda se koná ve čtvrtek 23. 5. 2013 v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička.

KONCERT - PĚVECKÝ RECITÁL HELENY TAMELOVÉ

Klavírní doprovod: Kostiantyn Tyshko

Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ nabízí všem milovníkům klasické hudby malý výlet do světa písní a slavných operních árií uplynulých tří staletí. Program obsahuje především díla evropských skladatelů (G. F. Händel, M. P. Musorgskij, G. Verdi, G. Donizetti, G. Pucinni), ale díky G. Gershwinovi a jeho opeře Porgy a Bess zavítáme i na americký kontinent. Vystoupení se koná ve středu 29. května od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinův Poličce. Vstupné 50,- Kč.

AKCE - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

14. ročník večerního putování Poličkou

sobota 1. června 2013, od 19.00 hod. do pozdních hodin

Začátek večerního putování v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

 

1. Centrum Bohuslava Martinů

Šaffova ulice

19.00 – 24.00 hod.

Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice Centra Bohuslava Martinů. V expozici Historie města Poličky můžete nahlédnout do dob udatných rytířů i sličných dam a obléknout si dobový oděv. Na trhu z 19. století si spolu s babičkou kořenářkou můžete zkusit odvážit 5 lotů máku nebo odměřit loket plátna. Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna projekcí krátkých dokumentárních filmů o výrobě skla. Ve Třídě Bohuslava Martinů můžete nahlédnout do hodiny přírodopisu na měšťanské škole na počátku 20. století, kde usednete do školních škamen a zkusíte psát na břidlicové tabulky. V Audiovisuálním sále bude připravena projekce známého filmu Jaroslava Žáka - Cesta do hlubin študákovy duše.

Za zábavou přijďte na výstavu hraček Něco pro kluky, něco pro holky…, která vás vtáhne do světa dětských her. Pohrát si budou moci malí i velcí návštěvníci muzea. Výstava Ma chère Charlotte /Moje milá Charlotte vás seznámí s neobyčejnými životními osudy manželky Bohuslava Martinů a přiblíží atmosféru okouzlující meziválečné Paříže. Přijďte si vychutnat šálek lahodné kávy do útulné kavárny, vyzkoušet slušivé modely do módního salonu nebo si pohrát se slavnými klauny Fratellini do cirkusu Medrano.

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů

časové prohlídky:

16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 21.30, 22.00 hod.

Ve věži kostela sv. Jakuba vás překvapí a večerními prohlídkami provedou členové rodiny Martinů, kteří vám povypráví o svých životních osudech a zážitcích…

Vstupné: 40,-Kč/jednotlivec

VSTUPENKY JE NUTNÉ ZAKOUPIT V PŘEDPRODEJI V CENTRU BOHUSLAVA MARTINŮ, Šaffova ulice v termínu od 14. do 31. května 2013

3. RADNIČNÍ KAPLE

barokní radnice, Palackého nám.

20.00 – 23.00 hod.

Komentovaná prohlídka s průvodcem o kráse a tajemstvích barokní kaple ukryté v nitru radnice.

4. NOVĚ! Procházka za moderní architekturou

začátek prohlídky v 18.00 hod. u Centra Bohuslava Martinů

Spolu s průvodcem můžete projít a obdivovat architektonické památky, které pro každodenní míjení naše oko již ani nevidí…

První republika byla dobou rozmachu města a některé objekty nemají obdobu v celých Čechách. V případě nepříznivého počasí se prohlídka za moderní architekturou nekoná.

5. Městská knihovna Polička + plácek před knihovnou

Palackého nám.

19.00 – 24.00 hod.

Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky. Večer bude věnován Kamilu Lhotákovi, vynikajícímu českému ilustrátorovi: k vidění bude tvorba studentů gymnázia pod vedením Zdeny Kleinové.  Těšit se můžete na pastely i létající balóny, retro kola a řadu rekvizit. Stylové oblečky inspirované dobou první republiky vítáme! 

21.30 hod. – vernisáž výstavy

22.30 hod. - koncert skupiny Cestárium

6. Informační centrum Polička

Palackého nám.

19.00 – 23.00 hod.

Pro každého bude připravena nabídka drobného pohoštění, prodej suvenýrů a také bezplatný přístup na internet.

7. Vinotéka “Pod věží”

Šaffova ulice

18.00 – 23.00 hod.

„Dneska to rozjedem na plný pecky..., přijďte zas za námi, bude nám hezky“. Čeká na vás občerstvení, dobré víno a hudba.

8. Speciální základní škola Bystré

Šaffova ulice - v průjezdu domu

19.00 – 22.00 hod.

Zveme nejen děvčata a kluky k zábavným a tvořivým dílničkám a oslavme tak svátek dětí. V každou celou hodinu si přijďte poslechnout a zazpívat známé písničky a vidět práce našich žáků.

 

9. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

Nám. B. Martinů

19.15 – 22.15 hod.

V čtvrthodinových blocích proběhne program v kostele sv. Jakuba a souběžně budou moci návštěvníci v prostorách fary zhlédnout projekci fotografií ze života farnosti a prohlédnout si farní kapli.

Kostel sv. Jakuba

19.15, 20.15, 21.15 - komentovaná prohlídka kostela

19.30, 20.30, 21.30 - divadlo jednoho herce: Listy Nikodémovy

19.45, 20.45, 21.45 - prohlídka liturgických předmětů a knih s vysvětlením jejich funkce

20.00, 21.00, 22.00 – postupně: představení liturgického tance a písní s kytarou, liturgického zpěvu, duchovní hudby a skladeb B. Martinů

Fara

19.15 – 22.15 – prohlídka kaple a projekce fotografií ze života farnosti

10. Středisko volného času MOZAIKA

nám. Bohuslava Martinů, budova SVČ

19.00 – 23. 00 hod.

Mozaika na téma „ZAČAROVANÁ ZAHRADA

Prohlídka vyzdobené budovy s doprovodným programem a zábavou pro děti i dospělé. 

22.00 hod. - Vystoupení taneční skupiny Gamilla (nám. B. Martinů)

 

11. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných v domově mládeže. Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby - úprava a zdobení nehtů a oboru Kadeřník  - jednoduchá úprava vlasů, barevné spreje.

 

12. Kavárna PRALINKA

Riegrova ulice

19.00 - 22.00 hod.

„Sladká zastávka v Pralince“. Pro chůzí unavené poutníky noční Poličkou je připraveno příjemné posezení a sladké občerstvení…

13. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů

hradební bašta v parku, ulice Komenského

19.00 – 24.00 hod.

Výtvarný obor a dechový kvintet ZUŠ Bohuslava Martinů. „ Výtvarníci naší školy vás v letošním roce zvou do světa HORORU, a abyste se příliš nebáli, Intrádami Vás přivítá náš Dechový kvintet!

19.00 – 20.00 hod. – Intrády

19.00 – 24.00 hod. – výstava výtvarného oboru ZUŠ

14. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou pro vás garáže požární stanice s technikou, hasičská zahrada s technikou jednotlivých jednotek SDH a historická technika doplněná výkladem. Dle počasí budou na zahradě předvedeny ukázky práce hasičů.

15. Základní škola Na Lukách

Švermova ulice

19.00 – 23.00 hod.

"JAK TO VYPADÁ, KDYŽ TO MATIČKA PŘÍRODA POPLETE". Zkuste se chvíli zastavit a přijmout pozvání na pomyslný výlet za matkou přírodou a jejím smyslem pro legraci. K vidění budou i výtvarné práce žáků a prohlídka čajovny.

16. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

budova a zahrada ZUŠ

19.00 - 22.00 hod.

„Bohoušek a MY aneb jak se nám jeho dílo hraje?“ Základní umělecká škola Bohuslava Martinů vás provede svými prostorami v neobyčejném čase a světle a přiblíží hudbu a vnímání osobnosti Bohuslava Martinů a jeho odkazu v dnešní době. Těší se na vás žáci a pedagogové ZUŠ.

17. Síň řemesel

ulice Na Bídě

14.00 – 24.00 hod.

Veselé hry a spousta zajímavých činností pro děti i dospělé na naší zahrádce. Například muzika starověku, střelba z luku na terč, kovářské řemeslo, ukázka výroby šindelí a možná i něco navíc. Na mlsné jazýčky čekají dobroty a svařáček. K zakoupení budou drobnosti na památku.

18. Mateřská škola Rozmarýnek Polička

Riegrova ulice

19.00 – 22.00 hod.

Mateřská školka na téma „U NÁS V ROZMARÝNKU“. K vidění budou výtvarné práce dětí ze školky, vytvořené za celý školní rok. Prohlídka mateřské školy.

19. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nábřeží Svobody

19.00 – 23.00 hod.

Prohlídka kostela.

Výstava "KUBA Z JINÉ STRANY"

20.00 – 20.30; 21.30 – 22.00 hod. - koncert mužského pěveckého sboru "VOCATUS ECUMENICUS" z Jimramova

20. Masarykova základní škola

nábřeží Svobody

19.00 – 23.00 hod.

„ŠKOLA MÁ NAROZENINY“

Při příležitosti 85 let od otevření školy pro vás učitelé a žáci připravili netradiční procházku noční školou. 

 

PŘEDNÁŠKA - BOJ PROTI KORUPCI

Přednáška senátora Libora Michálka o boji proti korupci. Přednáška se koná v pondělí 17. června 2013 v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička.

Koncert mladých houslistů z České republiky a Finska k poctě Bohuslava Martinů. Akce se uskuteční ve středu 26. června 2013 v 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - STĚNA PRO JEDNO DÍLO - výběr z grafické sbírky městské galerie      

Ludmila Jandová (1938 Osík - 2008 Hradec Králové)

Po studiích na Akademi výtvarných umění se navrátila do rodného Osíku. Celý život se věnovala grafice (především suché jehle) a malbě pastelem (ale i kombinovaným technikám). V několika etapách proměnila svůj rukopis a vždy dosahovala pozoruhodných výsledků. Tíhla především k nezobrazujícímu umění, mimořádnou úlohu kladla na barvu a světlo. Její odkaz je připomínám ve White Gallery Osík. V červenci bude na stěně pro jedno dílo představena suchá jehla kolorovaná akvarelem a  sololitořez kolorovaný mastným pastelem a v srpnu dvě barevné suché jehly.

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013

Akce se konají na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více informací naleznete na www.letopolicka.cz.

 

středa 3. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jaen-Claude Van Damme, Chuck Norris. Nepostrádali jste je?

Akční/USA/2012/103minut, vstupné 40,- Kč.

pátek 5. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – VE STÍNU

„I když se nedá porazit, když budeme s nestvůrou bojovat, jednou se unaví.“ Atmosférická detektivka z 50. let se stala českým filmem roku.

Drama/ČR/2012/101 min., vstupné 40,- Kč.

sobota 6. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino pro děti – O MYŠCE A MEDVĚDOVI

Francouzská animovaná pohádka, s povedeným českým dabingem, je mile protixenofobní příběh o přátelství výřečné myšky Celestine a těžkopádného medvěda Ernesta.

Animovaný/Francie/2012/80 min., vstupné 40,- Kč.

 

neděle 7. 7. v 16.00 hod.

Divadlo pro děti – HRNEČKU VAŘ A STOLEČKU PROSTŘI SE!

Celý svět v jediné bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů. Vstupné 40,- Kč.

úterý 9. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

Dílnička pro děti - BALÓNHRÁTKY

Tvořivá dílna pro děti věnována výrobě zvířátek z nafukovacích balonků. Vstupné 40,- Kč.

středa 10. 7. ve 21.00 hod.

Letní kino - Dozvuky festivalu krátkých filmů TELL IT QUICK

V rámci festivalu COLOUR MEETING Vás zveme na komponovaný večer se slovenskými filmy, filmaři a tombolou! Vstupné 40,- Kč.

pátek 12. /sobota 13. 7. v parku u hradeb

Festival – COLOUR MEETING

Multižánrový festival Colour Meeting se opět hlásí o slovo! Již tradičně festival představí české i zahraniční interprety a nabídne i bohatý doprovodný program.

 

úterý 16. 7. od 14.00 do 16.00 hod.

Dílnička pro děti – VE SVĚTĚ JIŘÍHO ŠALAMOUNA

Ája a Maxipes Fík vás provedou světem ilustrovaných knih a animovaných příběhů, které se zrodily pod rukou známého českého výtvarníka Jiřího Šalamouna. Vstupné 40,- Kč.

středa 17. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1+2

Upíří sága se blíží ke svému konci. Bella a Edward stále bojují za svou lásku a život. Podaří se jim překonat všechny překážky bránící jejich štěstí?

Dobrodružný/Fantasy/Romantický/USA/2011/112 min. + 115 min., vstupné 40,- Kč.

pátek 19. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – AMARCORD

Federico Fellini o svém mládí a charakteru italského národa. Opravdový příběh o tom, jaký byl život v předválečné Itálii a jak jej Fellini vnímal.

Drama/Komedie/Itálie/Francie/1973/123 min., vstupné 40,- Kč.

sobota 20. 7. od 20.00 hod.

Literární večer – MAREK ŠINDELKA, JAN DELONG, JAN NEMČEK

Literární scéna bude vskutku bohatá. Zveme vás na literární večírek, jejímž hostem bude mimojiné poličský rodák, básník a prozaik Marek Šindelka, držitel prestižní Ceny Jiřího Ortena a loňský vítěz ocenění Magnesia litera. Dále vystoupí autoři Jan Delong

a Jan Nemček. Vstupné 60,-/40,- Kč.

neděle 21. 7. v 16.00 hod.

Divadlo pro děti – JAK BOBR HLEDAL DÉŠŤ

Co se stane, když dlouho neprší a vyschne řeka? Rosnička skočí do sucha, malé vážky si nemůžou hrát a hráz starého mrzouta raka je úplně k ničemu. Příběh vypráví o tom, jak se bobr vydal na dobrodružnou cestu za “Ozvěnovou horou”, kde prý se hledá déšť. A dá se déšť vůbec najít? To se nechte překvapit. Vstupné 40,- Kč.

 

úterý 23. 7. od 9.00 do 12.00 hod.

Dílnička pro děti – ZÁPICH DO KVĚTINÁČE

Přijďte si vyrobit nejrůznější zápichy do květináčů. Vstupné 40,- Kč.

středa 24. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – HLEDÁ SE PREZIDENT

Dokumentární film Tomáše Kudrny zachycuje dramatické i humorné okamžiky z boje o prezidentský úřad. Podívejte se s námi do zákulisí historicky prvních přímých voleb prezidenta České republiky.

Dokumentární/Česko, 2013, 110 min, vstupné 40,- Kč.

čtvrtek 25. 7. ve 21.30 hod.

Hudba a letní povídání – MARTINŮ V KOSTCE

Vydejte se společně s námi na zajímavou a hlavně radostnou cestu za poznáním života a díla slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů. Čeká na vás to nejlepší, co bylo k vidění a slyšení za uplynulé tři roky trvání hudebního cyklu Pojďme na Martinů. Vstupné 40,- Kč.

pátek 26. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

Zlobři, skřeti, trpaslíci, Glum, Gandalf Šedý, Bilbo Pytlík a mnozí další. Ocitáme se opět

ve Středozemi, tentokrát o pár let dříve. Konečně se dozvíme, jak Bilbo Pytlík získal prsten.

Dobrodružný/Fantasy/USA/Nový Zéland/2012/169 min., vstupné 40,- Kč.

sobota 27. 7. ve 21.00 hod.

Přednáška s motorkářem Igorem Brezovarem

Jak vypadá svět ze sedla motorky? Vyražte s námi na cestu kolem světa na bavoráku GS

s Igorem Brezovarem! Vstupné 60,-/40,- Kč.

neděle 28. 7. v 16.00 hod.

Hudba – POSEZENÍ S HARMONIKOU

Poličští harmonikáři vám lidovými písničkami zpříjemní nedělní odpoledne. Vstupné 40,- Kč.

 

úterý 30. 7. od 14.00 do 16.00 hod.,

Dílnička pro děti – HRAČKY OŽÍVAJÍ

Vyrobte si společně s námi pohyblivé hračky ze dřeva a papíru, které dokážou začít skákat nebo šplhat, jakmile se jich dotknete. Vstupné 40,- Kč.

středa 31. 7. ve 21.30 hod.

Letní kino – ONCE

Natáčelo se pouhých 17 dní, zrodil se milostný vztah mezi hlavními představiteli filmu

a legendární píseň Falling Slowly získala Oscara za nejlepší filmovou píseň! Milovníci filmu, romantiky i hudby si příjdou na své!

Drama/Hudební/Romantický/Irsko/2006/83 min., vstupné 40,- Kč.

 

Program Poličského kulturního léta pro vás připravila Městská knihovna Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce ve spolupráci s o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů a o. s. Pontopolis.

AKCE - VEČERNÍ PROHLÍDKY RODNÉ SVĚTNIČKY v rámci Festivalu 555

v sobotu 17. 8. 2013

V rámci festivalového víkendu jsou pro vás připraveny noční prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Časové prohlídky se konají v sobotu 17. 8. 2013 v 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.15, 22.45 a ve 23.15 hod. Časové vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice nebo zamluvit na tel.: 461 723 855, 733 712 503. Předprodej vstupenek je zahájen 1. srpna 2013. Pokud nebudou vstupenky vyprodány, můžete zbylé lístky zakoupit 17. 8. od 19.00 hod. přímo u kostela. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 25 osob. Vstupné: 40,- Kč/osoba.

 

AKCE - Život na věži (kostýmové prohlídky)

2. – 7. července 2013  6. – 11. srpna 2013

Prohlídky rodné světničky Bohuslava Martinů, kterými vás provedou členové rodiny Martinů. Světnička bude oproti běžnému provozu více "zabydlená", návštěvník tak bude mít pocit, jako kdyby se jen o chvíli minul s obyvateli věže, jako kdyby tu právě před chvílí doševcoval dobrosrdečný tatínek Ferdinand, přísná maminka Karolina naškrobila tvrdé košilové manžety a sestra Mařenka nechala rozešité šaty. Časové prohlídky úterý - sobota v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod., neděle ve 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod. Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky. Na prohlídku je vhodné se předem objednat na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, důchodci 30,- Kč, rodinné vstupné 120,- Kč.

 

FESTIVAL - Program Poličského kulturního léta 2013 na srpen

Akce se konají na zahradě Centra Bohuslava Martinů v Poličce. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor. Více informací naleznete na www.letopolicka.cz.

 

pátek 2. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Vymítač ďábla – režisérská verze

Příběh o nevinné dívce, posedlé děsivou bytostí, je nejlepším hororem všech dob.

Horor/Drama/Thriller/USA, 1973, 127 min., vstupné 40,- Kč.

 

sobota 3. 8. ve 20.00 hod. - Africký večer - Ugandan Dancers Band
Ugandan Dancers Band představuje živelnou hudbu, čistě perkusní skladby i lyrické písně východní a střední Afriky a divoké tance Joseline Amutuhaire a Immaculate Katushabe, které vás zavedou hluboko do centra Afriky, do tajemné Ugandy. Vstupné 50,-/70,- Kč.

 

neděle 4. 8. v 16.00 hod. divadlo pro děti - Detektiv Lupa a tajemná věž - vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie? Vstupné 40,- Kč.

úterý 6. 8. od 9.00 do 12.00 hod., dílnička pro dětiVoňavá mýdla – Přijďte si s námi vyrobit voňavá mýdla s bylinkami. Uděláte radost sobě nebo vyrobíte krásný dárek pro své blízké. Vstupné 40,- Kč.

středa 7. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic

O Jeníčkovi a Mařence, ale tak trochu jinak... Sourozenci v boji proti čarodějnicím. Tentokrát však s kulometem a kuší v ruce. Podaří se jim opět zvítězit nad zlem?

Fantasy/Dobrodružný/Akční/Horor/USA/Německo, 2013, 87 min., vstupné 40,- Kč.

pátek 9. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – ARGO

Mistrně natočený dramatický thriller popisující skutečnou událost - tajnou operaci

na záchranu šesti Američanů z Íránu.

Drama/Thriller/Historický, USA, 2012, 120 min, vstupné 40,- Kč.

sobota 10. 8. ve 21.00 hod. - letní kino pro děti – O myšce a medvědovi

Francouzská animovaná pohádka je příběhem neobyčejného přátelství mezi medvědem Arnoštem a myškou Celestýnkou. Animovaný/Francie, 2012, 80 min, vstupné 40,- Kč.

úterý 13. 8. od 14.00 do 16.00 hod. - dílnička pro děti - Květinové variace

Zbytky látek a kousky pestrobarevných plastových lahví proměníte v průběhu odpoledne v květinové brože, náhrdelníky nebo náušnice. Určeno pro malé i velké parádnice. Vstupné 40,- Kč

středa 14. 8. ve 20.00 hod. - beseda a letní kino - Až přijde kocour

Zveme vás na jedinečné setkání s filmovým režisérem Vojtěchem Jasným, se kterým budeme besedovat a promítat jeho film Až přijde kocour. Můžete se také těšit na výstavu fotografií Vojtěcha Jasného od Radima Hromádka.

Komedie/Podobenství/Československo, 1963, 101 min, vstupné 40,- Kč.

úterý 20. 8. od 9.00 do 12.00 hod. - dílnička pro děti - Mandaly - Pojďte si vymalovat nebo vytvořit vlastní mandalu pro dobrou náladu. Mandaly - relaxační omalovánky dokážou nejen přinést radost, ale i uvolnění a mohou mít i léčivé účinky.

středa 21. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Hořící keř

Nenechte si ujít výjimečný filmový maraton. Třídílný film Hořící keř pojednávající o Janu Palachovi a událostech po jeho sebeupálení bude promítán právě v den výročí sovětské invaze. Drama/Životopisný/Česko/Polsko, 2013, 3x80 min, vstupné zdarma.

čtvrtek 22. 8. ve 20.00 hod. - OČIMA informačního vědce

Jak žije vysokoškolský učitel a milovník knihoven? Fotografie a povídání informačního guru Petra Škyříka. Vstupné zdarma.

pátek 23. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Terapie láskou

Romantická komedie o dvou psychicky narušených bytostech, mezi kterými se během trénování na taneční soutěž vytváří nečekané pouto.

Komedie/Drama/Romantický, USA, 2012, 122 min, vstupné 40,- Kč.

 

sobota 24. 8. od 9.00 do 18.00 hod. - Skřítkování - festival pro rodiny s dětmi

Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů, her a tvořivých dílen, kde nebude chybět loutkové divadlo ani žonglérská show.

9.00 - 12.00 hod. Putování muzeem se skřítky - hravý program v expozicích a ve výstavách Centra Bohuslava Martinů

14.00 - 16.00 hod. Výtvarné dílny pro děti a pohybové hry na zahradě

16.00 hod. - divadlo pro děti - Aladinova kouzelná lampa - tentokrát se vypravíme s Aladinem pro kouzelnou lampu, ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost hned několikrát…

17.00 hod. Žonglérská show s míčky, diaboly, triky s jojem, káčou, jízda na jednokole, chybět nebude ani výroba žónglovacích míčků…

sobota 24. 8. ve 21.00 hod. - letní kino pro skřítky nespavce KUNG–FU PANDA

Rodinná komedie o pandě Po, která jde za svým snem stát se bojovníkem kung-fu. Animovaný/USA, 2008, 92 min., vstupné 40,- Kč.

 

úterý 27. 8. od 14.00 do 16.00 hod. - dílnička pro děti - Stolní hry

Odpoledne bude věnované vymýšlení a výrobě nových deskových her s vlastními pravidly a neobvyklými úkoly, které vám zpestří závěr prázdnin. Vstupné 40,- Kč.

středa 28. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Batman

Kultovní trhák Tima Burtona o gothamském hrdinovi v boji proti zločinu. Jak to vlastně tehdy všechno začalo? Krimi/Thriller/USA/Velká Británie, 1989, 122 min, vstupné 40,- Kč.

 

čtvrtek 29. 8. ve 20.00 hod. - Hudba a letní povídání – MARTINŮ V KOSTCE II

Druhý prázdninový díl vám prostřednictvím vyprávění a hudebních ukázek přiblíží další ži-votní osudy a tvorbu Bohuslava Martinů. Tentokrát se můžete těšit na symfonické období, kantáty na texty Miloslava Bureše a operu Řecké pašije. Vstupné 40,- Kč.

pátek 30. 8. ve 21.00 hod. - letní kino – Temný rytíř povstal

A jak to s Batmanem dopadne? Kulturní léto všem milovníkům netopýřího muže přináší závěrečný díl Nolanovy trilogie.

Akční/Krimi/Drama/Thriller/USA/Velká Británie, 2012, 164 min, vstupné 40,- Kč.

sobota 31. 8. ve 21.00 hod. - Jonášova dobrodružství

Vydejte se s námi na další cestu kolem světa. Tentokrát s cestovatelem a bavičem Pavlem Jonešem. Čeká na vás večer plný smíchu, příběhů a skvělých fotografií. Vstupné 40,- Kč.

sobota 7. 9. ve 20.00 hod. - vernisáž a letní kino ZVĚTŠENINA

Kulturní léto se rozloučí vernisáží fotografií z natáčení slavných českých filmů objektivem Jiřího Kučery, fotografa barrandovských ateliérů. Večer zakončíme posledním letním kinem - příběhem fotografa, který se stal svědkem vraždy.

Drama/Thriller/Mysteriózní/Velká Británie/Itálie/USA, 1966, 111 min, vstupné 40,- Kč. Promítáme v Divadelním klubu.

 

Vernisáž – VÝSTAVA - ZBYŠEK SION

7. září - 20. října 2013 ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce

Zbyšek Sion: život v Poličce, v Praze a ve světě imaginace

V Poličce se narodil do válečného času, jehož konce se již nedožil jeho otec - účastník domácího odboje. V Poličce poznal malíře Josefa Václava Sílu. V Poličce získal první základní informace o výtvarném umění od svého staršího bratrance, historika umění, Otakara Aleše Kukly. Do Poličky se stále vrací. V Praze ukončil akademii – absolventskou prací „Řeka Styx“. V Praze vystavoval své strukturálně abstraktní práce v roce 1960 na neveřejné – přesněji tajné - výstavě „Konfrontace II.“  Obraz „Situace (Jak vychovávat klackem)“ na II. pražském salónu v roce 1969 se úřadům jevil být v rozporu s kulturní politikou socialistického státu a způsobil, že autor upadl v nemilost. Ve světě imaginace prožíval svobodu. Pohyboval se od nezobrazujícího umění k návratu figury a grotesknosti a nejnověji opět k abstrakci. Informelní malba, na rozdíl od 60. let, není vršena na sebe ve vyšších vrstvách, ale je rozkládána do plochy. K vyjádření užívá výraznou barevnost a geometrické obrazce.

V roce 1967 byl vybrán na 2. světové bienále mladých umělců v Paříži a při té příležitosti poprvé navštívil Francii. Mimo mnohé jiné prezentace byl v roce 1969 zastoupen v Kolíně n. Rýnem na výstavě „Surrealismus in Europa“ a v roce 1987 v Retretti ve Finsku na výstavě „Surrealismus“ (na výstavách byl zastoupen i Salvador Dali, Max Ernst, Giorgio de Chirico, René Magritte, Joan Miró, Josef Istler, Bedřich Dlouhý, Mikuláš Medek, František Muzika, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Jaroslav Vožniak).

„... nemohu „vysvětlit“ své obrazy. Symboly žijí svým vlastním životem. Přesáhnou svého tvůrce a stanou se neuchopitelnými ...“. Nehledejme z labyrintu symbolů, pocitů a souvislostí zbytečně složitou cestu. To, co bychom popisovali komplikovanými slovy, se snad skrývá kdesi v prostoru a čase mezi vodami zapomnění a branou nicoty. Jakkoliv to není na první pohled patrné, vyprávějí obrazy Zbyška Siona i o soucitu a naději. Vernisáž proběhne, za účasti autora, ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v sobotu 7. září ve 14.00 hod. Výstava potrvá do 20. října.

 

 

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - Okupace české Poličky v roce 1938

- výstava, která připomene 75. výročí Mnichovského diktátu

14. září - 10. listopadu 2013 v AV sále a ve třídě Bohuslava Martinů

Československá republika byla v meziválečném období nepochybně výspou demokracie. Od nástupu Adolfa Hitlera k moci se ČSR ocitla v ohrožení. Dne 6. října 1938 šokoval rozhlas zprávou, že v německém záboru pohraničí bude i česká Polička. Okupace postihla i české vesnice Korouhev, Rohoznou, Starý Svojanov a Vítějeves. Představitelé města začali vyvíjet horečnou činnost k osvobození, přesto okupace trvala měsíc. Patrně hlavním důvodem německého „omylu“ v mapování byla snaha obsadit významnou muniční továrnu (dnešní Poličské strojírny). Výstava obsahuje velké množství dobových materiálů a podrobně dokumentuje regionální dopad Mnichovského diktátu, který se stal předzvěstí rozpoutání druhé světové války. Pro dnešní dobu je důležité poučení o historických skutečnostech a o mechanismech násilného získání moci. Svoboda se dá snadno ztratit, ale těžce se získává zpět. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 14. září ve 14.00 hod. Úvodní slovo pronese Mgr. Stanislav Konečný. Návštěvníci budou moci zhlédnout archivní filmové záběry z okupované Poličky a dobový film Jiřího Jeníčka “Československá armáda“ z roku 1937. Výstava potrvá do 10. listopadu.

 

 

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - 66. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013

- výstavní projekt představí diplomové práce  absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.

21. září - 10. listopadu 2013 ve výstavních sálech Městské galerie, budova radnice, Palackého nám.

 „Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse, otevírat další možnosti sebereflexe. Je skvělé, že je přitom nač se dívat, o čem přemýšlet, co zažívat!“ Na výstavě bude prezentováno všech sedm studijních oborů – od klasických (sochařství, malířství, grafika) přes nové (video-multimédia-performance a konceptuální tendence) až po design (produktový i grafický) a své absolventské práce představí Ján Arendárik, Tomáš Duchek, Alena Fajstová, Eliška Fialová, Marta Fišerová, Kristýna Fuksová, Jakub Horský, Dita Klicnarová, Adam Krhánek, Vladimír Kudělka, Petr Lorenz, Monika Lysá, Petr Kachtík, Hana Němečková, Viktor Paluš, Andrej Shulha, Kateřina Soudková, Eva Škrovinová, David Vašina, Filip Velehradský, Eva Veselá, Klára Volková, Jana Zimčíková. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 21. září ve 14.00 hod. Úvodní slovo PhDr. Kaliopi Chamonikola. Výstava potrvá do 10. listopadu.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

Zbyšek Sion (nar. 1938 v Poličce, žije v Praze a Poličce) Po studiích na Akademii výtvarných umění se zapojil do aktuálního proudu českého informelu (nezobrazujícího umění). Trestem za jeho morální postoje v 70. a 80. letech bylo vypuzení z výstavních síní. Celý život se věnoval malbě a kresbě. Grafika je zcela ojedinělá. V září bude představen sítotisk s motivem pocty K. H. Máchovi a v říjnu dva barevné sítotisky.

 

 

KONCERT PRO VIOLU A KLAVÍR

Ilan Schneider – viola, Hana Böhm Robotková – klavír

Hana Böhm Robotková, které se již dvakrát podařilo nadchnout poličské publikum svojí hrou na klavír i poutavým vyprávěním o hudbě, napsala předsedovi spolku NÁŠ MARTINŮ, že spolu s Ilanem Schneiderem, prvním violistou Lucemburské filharmonie, často vzpomínali na jejich loňské vystoupení v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, a protože se jim u nás moc líbilo, s potěšením přijímají nabídku uskutečnit zde další koncert. Ilan Schneider si dokonce zakoupil letenku ještě v době, kdy neměl v ČR sjednané jiné koncerty, a to se slovy, že samotná Polička mu stojí za to, aby přijel. Více snad již k této pozvánce není třeba dodávat, snad jen, že B. Martinů bude zastoupen skladbou Rhapsody-Concerto z roku 1952, jež bude doplněna o díla dalších světových skladatelů.  

Koncert se koná ve čtvrtek 5. září od 18.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50,- Kč. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.

PŘEDNÁŠKA - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Přednáška Ivy Valerové - vrchní sestry Mobilního hospice Červený Kostelec, o tom, co všechno lze udělat pro člověka, který si přeje zemřít doma. Přednáška se koná v úterý 17. září 2013 od 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá Oblastní charita Polička.

KONCERT - PĚVECKÝ RECITÁL HELENY TAMELOVÉ

Klavírní doprovod: Kostiantyn Tyshko

Přijměte nabídku malého výletu do světa písní a slavných operních árií uplynulých tří staletí. Těšit se můžete na árie z oper G. F. Händela (Alcina), G. Donizettiho (Don Pasquale), G. Pucciniho (La Bohème) a G. Gershwina (Porgy a Bess) či na písně ze sbírek P. Haase (Sedm písní v lidovém tónu) a M. P. Musorgského (Dětská světnička).

Koncert se koná ve čtvrtek 19. září od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50,- Kč. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.

AKCE - Cesty za uměním - Město Police nad Metují a klášter Broumov

Turisté si někdy pletou Poličku s Policí či Polnou. Na jaře jsme navštívili Polnou a na podzim navštívíme Polici, abychom uviděli, jak moc se pletou. Při cestě do Police by bylo chybou vynechat nedaleký broumovský klášter projektovaný K. I. Dienzenhoferem a tamní proslavenou kopii Turínského plátna - tedy Kristova rubáše. 

Autobusový zájezd se koná v sobotu 28. září. Bližší informace v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice, tel.: 461 723 855, 733 712 503, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

VERNISÁŽ - VÝSTAVA - KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

- výstava pro všechny, kteří se chtějí seznámit s keltskými kořeny v našem regionu…

26. října 2013 - 12. ledna 2014

Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou a zábavnou formou život našich předků v období pravěku a starověku, bude v závěru letošního roku rozšířena putovní výstavou Keltové ve východních Čechách, která vznikla ve spolupráci občanského sdružení Boii s Východočeským muzeem v Pardubicích a dalšími partnery v rámci projektu Historie jinak. Výstava představí svět keltských žen i mužů a přiblíží, jak zdatnými zemědělci, řemeslníky i obchodníky Keltové byli. Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila muzea z celé České republiky. Jedná se především o archeologické památky - zbraně, šperky, keramiku apod. z doby laténské spojované s životem Keltů na našem území. Instalace je doplněna také figurínami keltských bojovníků. Prostřednictvím interaktivních prvků se mohou malí i velcí návštěvníci vžít do role Keltů a vyzkoušet si např. repliky oděvů nebo mlít obilí na kamenném žernovu.  Výstava bude zahájena zcela netradičně, a to formou KELTSKÉHO ODPOLEDNE, které se uskuteční v sobotu 26. 10. 2013 od 14.00 do 16.00 hod. Společně s námi se vydáte do doby laténské a budete mít jedinečnou příležitost po vzoru keltských předků pracovat s kůží, s hlínou na kruhu i v ruce a vyzkoušet si různé textilní techniky. Zkušenými pomocníky nám budou přátelé živé historie z o. s. Boii, které spojuje dlouholetý zájem o Kelty a jejich odkaz.

AKCE - BESEDA SE ZBYŠKEM SIONEM

Dovolte, abychom Vás pozvali na besedu se Zbyškem Sionem, která se uskuteční ve středu 2. října 2013 v 17.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.

 

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v říjnu barevné sítotisky Zbyška Siona.

 

KONCERT - BERLÍNSKÉ VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO

Mezzosoprán, flétna a klavír – toto netradiční obsazení představuje vokálně instrumentální soubor, který vznikl v roce 2010 v Berlíně. Umělci z tří různých zemí – Německa, Srbska a Ruska – spolu vytváří kompaktní ansámbl, jehož společnou řečí je krásná hudba velikánů hudební historie, jakými jsou bezesporu Antonín Dvořák, Johann Sebastian Bach, Bohuslav Martinů a další. Přímo pro tento soubor - na objednávku jeho členů – pak napsal kyjovský rodák Jan Meisl v roce 2010 skladbu s názvem „Tvůj vinný sad je před tebou…“, opus 90, která byla úspěšně premiérována v dubnu loňského roku na mezinárodním festivalu duchovní hudby v Berlíně. Posluchači se tak mohou těšit na nevšední hudební zážitek obohacený navíc o vtipně pojaté průvodní slovo, kterým bude provázet sám přítomný autor.

Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná v neděli 6. října od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50,- Kč, studenti 20,- Kč.

 

BESEDA – „Co může nabídnout současná psychiatrická péče?“

Otevřené dveře Oblastní charity Polička pořádají v rámci Týdnů pro duševní zdraví besedu pro veřejnost na téma „Co může nabídnout současná psychiatrická péče? (Možnosti a limity)“. PhDr. Karolína Dvorská (klinická psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické centrum Praha) a Petr Koubíček (zdravotní sestra se specializací v psychiatrii, Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice) povedou diskusi např. o tom, komu a v jakých situacích je určena nabídka psychiatrické a psychoterapeutické péče, co nám může bránit ve využívání těchto služeb, a jak se mohou lišit naše očekávání pomoci od psychologa či psychiatra od jejich reálných možností. Beseda se koná v pátek 11. října 2013 od 19.00 hod., v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

DÍLNA - PATCHWORKOVÁ DÍLNA - MAGICKÉ DLAŽDICE

Patchworková celodenní dílna, kde se naučíte efektní strojovou techniku - magické dlaždice, která postupným řezáním a sešíváním vytváří dojem podlahové dlažby. (Jedná se pouze o rovné tedy nenáročné šití). Dílna se koná v sobotu 12. října 2013 od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Potřeby na dílnu, které je nutné přinést s sebou: látky: 12 čtverců bavlněných látek ve velikosti 50x50 cm na větší deku na jednolůžko nebo 40x40 cm na menší za a) jedné barvy ve dvanácti odstínech či vzorech nebo b)  různých barev k sobě ladících vzorem (sjednocení zajistí jednobarevná spára), 1,5 až 2m tmavé jednobarevné látky na spáry a obrubu (černá dělá efekt vitráže), ostatní: šicí stroj, běžné šicí potřeby (nůžky, špendlíky), nitě do barvy spáry, papír vybrané velikosti čtverce, šicí potřeby, popř. dlouhé pravítko, řezák a podložku (budou také k zapůjčení). Na dílnu je nutné se předem objednat na tel.: 733 712 503, 461 723 855 nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kapacita je 12 míst. Cena: 150,- Kč/osoba. Dílnu povedou dámy ze spolku patchworku z Poličky a Litomyšle.

KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR

Jakou měl Bohuslav Martinů představu o houslovém umění Alberta Einsteina nebo jak silný vliv na jeho tvorbu měl Igor Stravinský, to jsou některé otázky, na které si můžete učinit vlastní názor, pokud přijmete pozvání na koncert Alexeje a Inny Aslamasových, kteří se po loňském úspěšném vystoupení znovu vrací do Poličky. Díla B. Martinů a I. Stravinského bude možné poměřit také se skladbami jejich současníků, O. Messiaena a G. Enesca. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná ve čtvrtek 17. října od 19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50,- Kč.

AKCE - BOROVSKÉ KOŘENY ČESKÉ RAPSODIE B. MARTINŮ

Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor a orchestr, kterou Bohuslav Martinů přispěl v roce 1918 k oslavám české státnosti, si i přes mládí skladatele a některé nepříznivé hudební kritiky vydobyla významné místo v tehdejší hudební tvorbě, což dosvědčuje i její ocenění druhou výroční cenou České akademie věd a umění. Tento vlastenecký počin se významným způsobem váže k obci Borová u Poličky, proto vznikl nápad představit uvedené dílo přímo v místě původní umělecké inspirace, a to spolu s připomenutím vazeb B. Martinů na evangelickou faru, jež vedly až do rodiny T. G. Masaryka. Akce se koná při příležitosti oslav 95. výročí vzniku samostatného Československa.  Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové. Koná se v neděli 27. října od 15.00 hod. v evangelickém kostele v Borové. Vstup volný.

VERNISÁŽ - VÝSTAVA  - VE SVĚTLE VÁNOČNÍ SVÍCE

- vánoční výstava, která vám představí fenomén světla, tak, jak provázel člověka životem, každým dnem i celým rokem před zavedením elektrického proudu.

23. listopadu 2013 - 12. ledna 2014

Když den má krátký krok a noc širokou náruč, poznáváme, že se blíží Vánoce. Výstavu rozsvítí rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního prostředí, připomene začátky veřejného osvětlení v Poličce i světla používaná v dopravě. Vysvětlí, jak se rozdělával oheň křesadlem, jak se vyráběly louče, svíčky a sirky nebo co dělal lampář a ponocný. Světlo má i duchovní rozměr – to pociťujeme rozsvěcováním adventních a vánočních svící. Lucerny jsou atributy některých antických hrdinů, svíce či lampy křesťanských svatých.  Výstava bude zahájena v sobotu 23. 11. 2013 od 14.00 hod. ve třídě Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese P. Miloslav Brhel.  Zpestřením bude krátký hudební program.

DÍLNA - vánoční vrkoče  sobota 16. listopadu od 13.00 do 16.00 hod.

Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační, ale byla jim přisuzována magická moc. Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když si s sebou přinesete malý hrneček nebo květináč a společně ho dozdobíme drobnými snítkami krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností, které mají svou symboliku nebo prostě jenom dobře chutnají. Budou tu miniaturní ozdobené perníčky, sušené švestky, velké rozinky sultánky, křížaly, pozlacené ořechy, kuličky a ptáčci pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky a malé makovice. Cena 40,- Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál.

PŘEDNÁŠKA - BESEDA S PROF. TOMÁŠEM RULLEREM, AKADEMICKÝM SOCHAŘEM

Fakulta výtvarných umění v Brně nabízí studium ve třech malířských ateliérech, které mají své speciální zaměření a charakter. Přiblížení práce a všeho co s ateliérovou výukou souvisí, vám představí performer, multimediální umělec, vystudovaný sochař prof. akad. soch. Tomáš Ruller. Přednáška se koná úterý 12. listopadu 2013 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

 

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v listopadu představí práce Iva Křena, který se narodil roku 1964 v Pardubicích, patří k předním grafikům střední generace. Žije a tvoří v Pardubicích. Současně je kurátorem Východočeského muzea v Pardubicích a vedoucím tamější sbírky skla. Je členem a kurátorem skupiny Rubikon, sdružující významné české skláře, a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Se skupinou Rubikon se představil v tuzemsku a v mnoha zahraničních výstavních síních Německa, Rakouska, Islandu, Belgie a Itálie. Samostatně vystavuje od roku 1991. Za používání originálních grafických postupů získal v letech 2004, 2007 a 2010 významná ocenění na prestižních výstavách Grafika roku v Praze.

DÍLNA - VÁNOČNÍ TVOŘENÍ: VÝROBA SVÍČEK A SVÍCNU

sobota 7. prosince od 13.00 do 15.00 hod.

Svíčky na Vánoce nemusíte jen kupovat, ale můžete si je zhotovit spolu s námi. Svíčky budeme vyrábět různými technikami jako je lití, tažení a rolování. Sami si budete moci vybrat z barevných vosků. Jako formy zužitkujeme „co dům dal“ včetně skořápek ořechů. Větší děti a dospělí si mohou navíc vyrobit svícen z přírodních materiálů a lesklých ozdob. A právě do něj můžete pak zasadit vlastní svíčku.

Cena za sadu svíček 40,- Kč/osoba, cena svícnu 50,- Kč/svícen.  V ceně je zahrnutý materiál a prohlídka vánoční výstavy. Dětem vezměte zástěrku.

KONCERT - PÍSNĚ (NEJEN) NÁRODNÍHO OBROZENÍ

Vladimír Richter – zpěv, Jan Tuláček - kytara

Program koncertu přináší ukázky v nové době málo uváděných nebo vůbec neuváděných skladeb. Na drobnou komorní produkci určenou často k provozování v privátním prostředí šlechtických nebo měšťanských domů či v programech hudebních akademií nebyla později, pod dojmem vžitého názoru, že jde o „chudičké“ umění, zaměřena pozornost interpretů, historiků ani vydavatelů. Právě 18. a 19. století se však zasloužilo o popularitu kytary, o udržení dlouhé tradice uvádění písní s kytarovými doprovody, přispělo ke kultivaci češtiny a položilo základy, na kterých vyrostla česká národní hudba. Do programu jsou vřazeny i zpěvy vánočně laděné.  Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 18.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti