Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

ATIVITY MUZEA 2011

výstavA - Pospěšte k Betlému, k Ježíšku malému…

výstava končí 9. ledna 2011

VÝSTAVA – AUTORSKÉ ČTENÍ - LOUČENÍ S JANEM PALACHEM – PRAHA LEDEN 1969 - výstava fotografií

6. ledna – 10. února 2011 - AV sál Centra Bohuslava Martinů

Fotograf Pavel Vácha vzpomíná, jak zažil a fotografoval pohřeb Jana Palacha, a jak vypadala Praha v těch nezapomenutelných dnech. S výstavou je tematicky spojeno i autorské čtení spisovatelky Lenky Procházkové. Účast přislíbil i autor fotografií Pavel Vácha. Autorské čtení se koná ve středu 26. 1. 2011 v 18 hodin. Pořádá o. s. Pontopolis ve spolupráci s Městskou knihovnou

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Z obou stran okna

Výstava z tvorby malíře Jindřicha Pevného u příležitosti autorových 50. narozenin

15. ledna - 27. února 2011 - malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

Vernisáž se koná v sobotu 15. 1. 2011 v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Šaty dělaj´ pračlověka

22. ledna - 20. dubna 2011 - velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů

Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou a zábavnou formou život našich předků v období pravěku a starověku, bude v roce 2011 rozšířena výstavou Šaty dělaj´ pračlověka, která vznikla v Muzeu hlavního města Prahy, jako součást projektu Díváme se rukama. Výstava je zcela přizpůsobena nevidomým a získala osvědčení výstavy vstřícné lidem se zrakovým postižením. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost sáhnout si na všechny vystavené exponáty – repliky i originály staré několik tisíc let, např. kostěné šídlo z mladší doby kamenné staré 7000 let nebo tkalcovské závaží z mladší doby bronzové staré 3000 let nebo např. bronzové spony a jehlice na spínání oděvů.

Vernisáž se koná v sobotu 22. 1. 2011 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

Těšit se můžete na pravidelné tematické přednášky, tvořivé dílny a kurzy - tkaní, barvení přírodními materiály, výroba šperků, skleněných korálků apod.

První tvořivá dílna se uskuteční v sobotu 29. 1. 2011 od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů a bude věnována KARETKOVÁNÍ, které patří k nejstarším textilním technikám. Jedná se o tkaní na karetkách (dřevěných destičkách), pomocí kterých se vytvářejí dlouhé pásky používané na zdobení oděvů nebo jako opasky.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v lednu fotografie Stanislava Odvářky, výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. ledna 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKY/BESEDY/DIVADLO/FILM

Vítězné filmy Festivalu Jeden svět 2010 - promítání filmu Hlad a debata s pozvaným hostem ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 19.00 hod. Pořádá o. s. Pontopolis.

Pojďme na Martinů - Opery IV. - Již čtvrtá přednáška o operní tvorbě Bohuslava Martinů bude tentokrát "na veselú notečku". O skladatelově smyslu pro humor nelze mít žádné pochybnosti, což potvrzuje i výběr předloh pro jejich operní zpracování. Jak mohou dopadnout muži, kteří se chtějí konečně usadit a vstoupit do svazku manželského, nebo kteří se pokusí oživit manželskou nudu zcela originálním způsobem anebo kteří se vydávají za nepřítele všech žen, o tom nám podají svědectví opery Ženitba, Dvakrát Alexandr a Mirandolina. Přednáška se koná ve středu 19. ledna v 18.00 hod. Pořádá o. s. Náš Martinů.

Vítězné filmy Festivalu Jeden svět 2010 - promítání filmu Já, moje romská rodina a Woody Allen a debata s pozvaným hostem ve čtvrtek 20. ledna 2011 od 19.00 hod. Pořádá o. s. Pontopolis.

Autorské čtení spisovatelky Lenky Procházkové v rámci výstavy fotografií Loučení s Janem Palachem - Praha leden 1969, účast přislíbil také autor fotografií Pavel Vácha., středa 26. ledna v 18.00 hod. Pořádá Městská knihovna Polička a o. s. Pontopolis.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí aneb Jak dříve lidé prožívali období masopustu, půstů a Velikonoc…

14. února - 27. dubna 2011 ve třídě Bohuslava Martinů

Ve třídě Bohuslava Martinů je pro vás připravena drobná tematická výstava, která tentokrát přiblíží zvyklosti a tradice spojené s obdobím přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem, velkou dobou postní a Velikonocemi. Masopustní období je časem hojnosti a zábavy končící tradičním průvodem maškar. Zájemci si budou moci prohlédnout originální masopustní masky, dozví se něco o jejich symbolice a o tom, proč se do nich lidé převlékali. Poté následuje doba postní trvající šest neděl, každá z neděl má své charakteristické pojmenování. Dozvíte se, proč se první říkalo Černá, jiné Kýchavá či Smrtná. Kdo je Moréna, kde najdeme Smrtholku, proč se do vsi nosí létéčko nebo co se jedlo v době postu a co se jíst nesmělo. Období je zakončeno Velikonocemi, které má řada lidí spojené pouze s pletením pomlázek a koledou. Na výstavě se naopak dozvíte, jaké úkony a zvyky tomuto svátku jara předcházely. Proč se o Bílé sobotě tlouklo do prahu, třáslo ovocnými stromy a nosily kříže do polí…

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Má vlast

19. února - 31. března 2011 v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů

Třetí ročník významného projektu, který vedle rozsáhlé kulturní činnosti zahrnuje panelovou putovní výstavu, jež bude v letošním roce zpřístupněna veřejnosti také v Poličce. Výstava představí vesnice, které se v uplynulých letech zúčastnily soutěže Vesnice roku a umístily se na předních pozicích výsledného hodnocení. Mezi tyto vesnice patří také nedaleká obec Telecí, která si ze soutěže odnesla v roce 2001 Zelenou stuhu v péči o zeleň a krajinu, v roce 2006 Cenu za vzorné vedení obecní kroniky a v roce 2009 Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem. Neméně hodnotná je Koláčová cena, která byla udělena za nejchutnější koláč, který bude podáván také na zahájení výstavy. Vernisáž se koná v sobotu 19. února v 16.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo

představí v lednu fotografie Petra Horáka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 28. února 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKY/SEMINÁŘE/FILM

Zemřít ukamenováním - promítání filmu ve čtvrtek 3. února od 19.00 hod. Pořádá o. s. Pontopolis.

Pojďme na Martinů - Opery V. - Poslední díl věnovaný operní tvorbě Bohuslava Martinů představí opery Ariadna a Řecké pašije. Závěrečné shrnutí se dotkne i nedokončených nebo méně provozovaných oper - Den dobročinnosti, Divadlo za branou, Čím lidé žijí, Žaloba proti neznámému.

Přednáška se koná ve středu 23. února v 18.00 hod. Pořádá o. s. Náš Martinů.

● Česká učitelka v tibetské škole aneb Jaký je život tibetských uprchlíků v severní Indii? přednáška Lucie Juříkové se uskuteční v rámci projektu „Jak se žije rodinám a dětem v rozvojových zemích“ Přednáška se koná ve čtvrtek 24. února v 19.00 hod. Pořádají o. s. Pontopolis a MaTami.

AKCE - JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU - nabídka pro děti i rodiče

Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte co s volnými dny? Přijďte za námi do muzea! Nemáte dostatek času, a přesto chcete své děti zabavit? Přiveďte je mezi nás a my se o ně postaráme! Na úterý, středu a čtvrtek odpoledne jsme pro vás připravili následující program:

DÍLNA - 8. a 10. března od 13.00 do 16.00 hod. - Hravé odpoledne ve výstavě Šaty dělaj´pračlověka, kde si užijete plno zábavy, ale současně se dozvíte, jak žili lidé v pravěku, jak se naši předci odívali, jaké vyráběli nástroje a zároveň se můžete zapojit do výtvarné soutěže Mamut a jeho lovci tím, že během návštěvy vytvoříte obrázek, který bude zachycovat vše, co jste se v průběhu odpoledne dozvěděli o životě lidí v pravěku…

DÍLNA - 9. března od 13.00 do 16.00 hod. - Hravé odpoledne ve výstavě Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí…, které vám přiblíží zvyklosti a tradice spojené s obdobím masopustu. A protože k masopustnímu období patří zábava, veselice a především tradiční průvod maškar, můžete si originální masky během odpoledne nejen prohlédnout, ale některé z nich dokonce vyzkoušet. Společně budeme také tvořit a ukážeme si, jak se vyrábějí papírové růže a střapaté kytky, kterými se masky zdobí…

Jednotné vstupné 20,- Kč/osoba.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - ZÁTIŠÍ ODEVŠAD

Výstava komponovaných zátiší svitavského fotografa Miroslava Sychry

19. 3. - 1. 5. 2011 - malé výstavní sály Centra Bohuslava Martinů

Fotograf Miroslav Sychra se již více než 40 let věnuje umělecké fotografii. V rané tvorbě patřil jeho fotografický zájem spíše krajině a fotografii lidí. To se však mění s příchodem na FAMU, kde začal studovat obor umělecká fotografie u profesora Jána Šmoka. V této době vznikají první komponované fotografie neživých věcí – zátiší, která jsou zpočátku černobílá, později je oživuje kolorováním. V průběhu své profesní kariéry se věnuje propagační barevné fotografii, tvoří firemní katalogy v oblasti průmyslu, architektury a gastronomie, dělá velkoplošné interiérové fotografie. Od roku 2000 se fotografova volná tvorba zaměřuje opět na fotografování předmětů a věcí a rozvíjí téma zátiší v industriální architektuře, v prostředí zanikajících továren. Zde má základ jeho dlouhodobý projekt pracovně nazvaný „Fabriky řeky Svitavy“, na kterém s přestávkami pracuje již třetí rok. Ve své tvorbě se autor nevyhýbá ani přírodním námětům a všedním věcem, kde dává důraz na estetickou hodnotu, kompozici a světlo. Výstava Zátiší odevšad představí některé z cyklů komponovaných zátiší, která vznikla v uplynulých letech. Kromě již zmíněných ,,fabrických“ zátiší například cyklus Kuchyňská zátiší, Přírodní zátiší, Zátiší s papírem, Zátiší s hřeby, Zátiší z lakovny, ale také přírodní detaily Řeka Svitava. Fotografie autor vystaví v interiérové adjustaci a ve větším formátu. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 19. března 2011 od 16.00 hod. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Červánek ze Svitav.

Současně si vás dovolujeme pozvat na besedu Zátiší dávná, nedávná i dnešní - ohlednutí za vývojem malířského i fotografického zátiší ve výtvarném umění v proměnách času z pohledu fotografa Miroslava Sychry. Chybět nebude ani prezentace autorovy tvorby, která vám dá nahlédnout do zákulisí jeho volné umělecké práce. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

PŘEDNÁŠKA - Poznání pravěké textilní výroby na základě archeo-logických nálezů se koná ve čtvrtek 10. března 2011 od 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Povídání o problematice pravěkého textilu s bohatou obrazovou prezentací si pro vás připraví PhDr. Helena Březinová z Archeologického ústavu AV ČR. Zhotovování textilií patřilo od hluboké minulosti k velmi důležitým odvětvím lidské činnosti, neboť textilní výrobky provázely člověka v jeho každodenním životě. Poznání textilní výroby v obdobích, z nichž nemáme písemné prameny, je velmi obtížné, protože produkty i většina nástrojů textilního řemesla byly z organických materiálů, které při dlouhodobém uložení v zemi často podléhají zkáze. Přesto může průzkum vzácných textilních pozůstatků pocházejících z archeologických výzkumů v různých nálezových prostředích přinést velmi zajímavé poznatky o rozmanitosti textilních technik, použitých materiálech, vyspělosti textilní produkce či o způsobech použití hotových tkanin.

Vstupné: 30,- Kč/jednotlivec. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

DÍLNA - Druhá tvořivá dílna POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU II se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od 13.00 do 16.00 hod. Během odpoledne se společně s námi vydáte do pravěku a budete mít jedinečnou příležitost vyrobit si drátěné šperky, skleněné perly nebo pracovat s hlínou na kruhu i v ruce. Hotové nádoby si vyzdobíte podle vzorů a motivů, které se objevují na pravěké keramice již v mladší době kamenné. Zkušenými pomocníky nám budou opět přátelé živé historie z o. s. Bacrie, kteří se zabývají experimentální archeologií a řadu technik vám nejen osobně předvedou, ale vše vás i velice rádi naučí.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec -  cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky

SOUTĚŽ - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma MAMUT A JEHO LOVCI

Inspirujte se na výstavě Šaty dělaj pračlověka, kde se nejen dozvíte, jak žili lidé v pravěku, ale na vlastní kůži si vyzkoušíte drtit obilí na kamenném žernovu, tkát na stavu nebo karetkování. Doma své zážitky a představy o životě lovců mamutů můžete nakreslit nebo namalovat a přinést do Centra Bohuslava Martinů, kde je vystavíme. Výtvarné práce by se měly pohybovat v tématickém rámci období pravěku a měly by zachycovat každodenní život pravěkých lidí.

Soutěžní kategorie:             Kategorie A - mateřské školy

Kategorie B - I. stupeň základní školy

Kategorie C - II. stupeň základní školy

Pravidla:

Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír (maximální velikost papíru A2) Každá práce musí být označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci: jméno a příjmení, datum narození, soutěžní kategorie, poštovní adresa jednotlivce.

Výtvarná díla je nutné doručit na adresu Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01, nejpozději do 31. 3. 2011. Výtvarné práce budou vystaveny na chodbě Centra Bohuslava Martinů jako součást výstavy a koncem dubna 2011 budou vyhodnoceny a nejpovedenější oceněny. 

DÍLNA - PROBOUZENÍ JARA - sobota 26. března od 13.00 do 16.00 hod. Tvořivé odpoledne bude věnované výrobě tradičních motivů, které souvisejí s nadcházejícím jarem a blížícími se Velikonocemi, a kterými si budete moci zkrášlit svou domácnost. Děti naučíme nejen říkanku „Otloukej se píšťaličko…, ale píšťaličku si z vrbového či jasanového proutí také vyrobí. Pro dospělé je připravena tvořivá práce se senem, kdy si pomocí kartonového základu vyrobí ptáče, kuře, květinu nebo motiv podle své fantazie.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec -  cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

DÍLNA - VELIKONOČNÍ INSPIRACE - sobota 9. dubna od 13.00 do 16.00 hod. Tvořivá dílna bude věnovaná tradičním velikonočním zvyklostem. V průběhu odpoledne můžete nejen přihlížet zdobení velikonočních kraslic, ale současně se mnohému přiučit a vyzdobit si vajíčko podle své představy. Pro pány je připravena ukázka pletení pomlázek z proutků. Nebude chybět ochutnávka tradičního velikonočního pečiva. Chcete-li, přineste svůj ověřený recept na beránka nebo mazanec nebo hotové pečivo a podělte se s námi o svá kulinářská tajemství.

Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec -  cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo představí v březnu fotografie Josefa Dalíka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. března 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKY/SEMINÁŘE/FILM

Jarní prázdniny v muzeu - hravé odpoledne k výstavě Šaty dělaj´pračlověka, akce se uskuteční v úterý 8. a opakovaně ve středu 10. března od 13.00 do 16.00 hod. Pořádá Městské muzeum a galerie Polička

Jarní prázdniny v muzeu - hravé odpoledne ve výstavě Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí…, středa 9. března od 13.00 do 16.00 hod. Pořádá Městské muzeum a galerie Polička

Přednáška Poznání pravěké textilní výroby na základě archeologických nálezů se koná ve čtvrtek 10. března 2011 od 17.00 hod. Pořádá Městské muzeum a galerie Polička

Pojďte s námi do pravěku II. - tvořivá dílna k výstavě Šaty dělaj pračlověka se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od 13.00 do 16.00 hod. Pořádá Městské muzeum a galerie Polička

Divadlo pro děti - pohádka „Palačinková Pepina“ v podání Štěpánky Glogarové se koná v neděli 13. března od 16.00 hod. Pořádá Městská knihovna Polička

Ozvěny Ekofilmu 2010 - promítání filmů Slzy v Arktidě a Řeka v proudu času v rámci Světového dne vody, akce se koná ve čtvrtek 24. března ve 20.00 hod. Pořádá Ekocentrum Skřítek

Probouzení jara - tvořivé odpoledne k výstavě Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí se koná v sobotu 26. března od 13.00 do 16.00 hod. Pořádá Městské muzeum a galerie Polička

AKCE - CESTY ZA UMĚNÍM – VE SVĚTĚ ROMANTISMU.

Zajímáte se o památky české historie a chcete znát odpovědi na následující otázky? Proč vytesal Václav Levý umělou jeskyni Blaník u Liběchova? Jaký vztah má Slavín u Tupadel k Walhalle u Řezna? Proč skončily bronzové sochy českých velikánů z Tupadel v panteonu Národního muzeua? Co vše obsahuje panteon ve skalním hradě Vranov u Malé Skály? Co znamená runový nápis o kněžně Libuši? Byly Ossianovy zpěvy vzácným dokladem keltské poezie, nebo podvrhem? Odpovědět vám může autobusový zájezd muzea v sobotu 21. Května. Navazujeme na téma komponovaná barokní krajina Albrechta z Valdštejna a Lednicko-Valtický krajinný areál. Představeno bude sochařství romantického historismu v krajině – bizarní sochařský útvar Blaník a Čertovy hlavy od Václava Levého u Liběchova a skalní hrad Vranov s panteonem u Malé Skály. Bližší informace jsou k dispozici v muzeu (přihlásit se je třeba předem v muzeu). Nenechte si ujít nevšední zážitek – těšíme se na vás. (www.cbmpolicka.cz, telefon 461 723 855)

PŘEDNÁŠKA - Zátiší dávná, nedávná i dnešní - ohlednutí za vývojem malířského i fotografického zátiší ve výtvarném umění v proměnách času z pohledu fotografa Miroslava Sychry. Chybět nebude ani prezentace autorovy tvorby, která vám dá nahlédnout do zákulisí jeho volné umělecké práce. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - MAMUT A JEHO LOVCI

- výstava dětských prací na téma Mamut a jeho lovci

1. - 24. dubna 2011 - chodba Centra Bohuslava Martinů

Drobná výstava představuje výtvarné práce dětí a žáků, kteří zavítali na výstavu Šaty dělaj´ pračlověka a své zážitky a představy o životě lovců mamutů společně se svými učiteli nebo rodiči a sourozenci nakreslili, doručili do Centra Bohuslava Martinů a zapojili se tak do soutěže, která bude koncem dubna 2011 vyhodnocena a nejpovedenější práce oceněny.

DÍLNA - VELIKONOČNÍ INSPIRACE - sobota 9. dubna od 13.00 do 16.00 hod. Tvořivá dílna bude věnovaná tradičním velikonočním zvyklostem. V průběhu odpoledne můžete nejen přihlížet zdobení velikonočních kraslic, ale současně se mnohému přiučit a vyzdobit si vajíčko podle své představy a vyrobit si barevný závěs do okna jako výzdobu velikonoční domácnosti. Pro malé je připravena ukázka pletení pomlázek z vrbových proutků.

Vstupné 40,- Kč/jednotlivec - cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do 6 let zdarma. Na akci lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v dubnu představí fotografie Kamila Plicného. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 30. dubna 2011. Vstup volný.

 

AKCE - Radnice známá, ale nepoznaná

- neobyčejné zahájení letní sezóny v galerijních expozicích barokní radnice se v letošním roce uskuteční v sobotu 16. dubna 2011. Připravený je bohatý program pro všechny, kteří chtějí prozkoumat zákoutí poličské radnice a prohlédnout si skvosty galerijních sbírek.

V expozicích starého umění budou pro vás ve 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hod. připraveny prohlídky výstavních sálů starého umění, kterými vás provedou postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Seznámíte se s jejich příběhy a navrátíte se tak do časů dávno minulých. Opět se setkáte se šlechtici z rodu Hohenemsů, ocitnete se v dílně sochaře V. E. Šaffa a ve svém ateliéru vás přivítá portrétista Antonín Machek. Honosnou radniční kapli sv. Františka Xaverského vám představí sám děkan Karel Nepauer.

Z důvodu omezeného počtu návštěvníků doporučujeme časové vstupenky rezervovat předem v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, Šaffova ulice, na e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na tel.: 461 723 855, 733 712 503, rezervace je možná od 1. dubna 2011. Vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do 10. dubna 2011, cena: 40,- Kč/osoba.

Po celou dobu máte také jedinečnou příležitost:

→ nahlédnout do jindy nepřístupné komory nad gotickou kaplí v radniční věži. Vstup pouze pro fyzicky zdatné, neboť vyžaduje sestup a výstup po strmém žebříku;

→ zájemci mohou nahlédnout do galerijních sbírek a se znalcem si prohlédnout sbírku grafických listů;

→ pro malé i hravé návštěvníky bude v expozicích moderního umění připraven výtvarný program, který je prostřednictvím drobných tvořivých úkolů seznámí s vystavujícími autory a samotnými díly, ale využije také krásného výhledu a zaměří se na poličskou architekturu za okny radnice;

→ pro dospělé, kteří se chtějí seznámit s vystavenými díly v expozicích moderního umění, bude určen tištěný průvodce s medailonky o životě a tvorbě vybraných umělců, jejichž díla jsou vystavena v expozici.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce bude v sobotu 16. dubna otevřeno z provozních důvodů pouze od 9.00 do 12.00 hod.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - První přednášku věnovanou orchestrálním dílům odstartuje kontroverzní skladba Poločas (Half-Time), u níž byl autor již předem připraven na „nějaký ten kravál“ a nutno dodat, že se jej také v náležité míře dočkal. Včetně nařčení, že opisuje od Stravinského, což ostatně budete moci posoudit sami. Další dílo podobného ražení, jehož název Vřava (La bagarre) „kravál“ přímo evokuje, se ovšem s podobnou reakcí nesetkalo, naopak zaznamenalo velký úspěch při premiéře ve Spojených státech a otevřelo tak skladateli cestu do světa. Kromě toho uslyšíte ukázky z dalších osmi kompozic, z nichž především Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány se trvale těší velké hráčské i posluchačské oblibě. Všechny skladby vás překvapí svojí originalitou, různorodostí i zajímavými okolnostmi jejich vzniku. Opomenuty nezůstanou ani známé osobnosti spojené s životem a dílem Bohuslava Martinů, jako je Sergej Kusevickij, Václav Talich, Paul Sacher, Vítězslava Kaprálová, ale také např. Jaroslav Ježek, Ondřej Sekora a další.

V pořadí již desátá přednáška hudebního cyklu Pojďme na Martinů, která vás přivede k poslechu hudby Bohuslava Martinů, se koná ve středu 20. dubna v 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,- Kč

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - kolekce obrazů z pokladnice české spořitelny - obrazy krajinářů Vysočiny z pobočky České spořitelny v Poličce

30. dubna - 4. září 2011 ve výstavních sálech Městské galerie

Spořitelna osady města Poličky uvnitř hradeb vystavěla v roce 1937 novou budovu dle projektu Jindřicha Freiwalda a až do svého znárodnění ji vybavovala obrazy krajinářů působících v tomto regionu. Vznikla tak zajímavá, časově a názorově omezená kolekce, která byla v několika etapách zmenšována ukládáním do skladu, až v roce 2010, v souvislosti s rekonstrukcí a novými požadavky, zcela opustila stěny spořitelny. S ohledem na zájem občanů a s podporou starosty města vyjednalo Městské muzeum a galerie s nynějším majitelem – Českou spořitelnou, a.s. – dlouhodobou zápůjčku. V sálech galerie v barokní radnici budou představeny obrazy Oty Bubeníčka, Františka Bukáčka, Gustva Porše, Rudolfa Hanycha, Jaroslava Heima, Josefa Jambora, Františka Kavána, Karla Kupky, Karla Liebschera, Josefa Václava Síly a dalších. V řadě případů jde o díla, která nebyla veřejnosti dlouhodobě dostupná a početná kolekce 28 obrazů a kreseb tak může překvapit…

Vernisáž se koná v sobotu 30. dubna 2011 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech galerie v barokní radnici. Úvodní slovo pronese PhDr. David Junek. Těšit se můžete na hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce.

VÝSTAVA - Kolovrátek života

- drobná tématická výstava o zvyklostech a pověrách spojených s životem člověka

9. května - 25. září 2011 - ve třídě Bohuslava Martinů

Výstava představí malým i velkým návštěvníkům průběh života člověka od jeho narození až do smrti. Ve školních lavicích třídy Bohuslava Martinů se vrátí o století zpátky a dozvědí se, jaké tradice byly spojené s příchodem dítěte na svět, co obnášely křtiny, zásnuby nebo svatba, ale také jak lidé prožívali odchod svých nejbližších ze světa. Výstava odhalí, k čemu sloužil povian, májka, čepení nebo karkulka a představí zajímavé předměty ze sbírek muzea, které byly ještě v nedávné minulosti úzce provázány s životem člověka v jeho všedních i svátečních dnech.

PŘEDNÁŠKA - POJĎME NA MARTINŮ fest - další pořad v rámci přednáškového cyklu Pojďme na Martinů, tentokrát v podobě pozvánky na Martinů fest 2011. Středa 11. května 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstup zdarma.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Divadlo žije!

- výstavní a kulturně-divadelní projekt začíná již 14. května 2011 zahájením stejnojmenné výstavy v Centru Bohuslava Martinů v Poličce

Výstava vás zavede do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů. Rozmanitou operní a baletní tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy, nákresy a prostorové modely scén, fotografie z představení, ale i skutečné kostýmy. Část výstavy je věnovaná dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce, neboť v sále, kde je výstava instalována, se divadlo skutečně hrálo a malý Martinů sem chodil se svým otcem na divadelní zkoušky a představení.

Vernisáž se koná v sobotu 14. května 2011 v 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Velké zmatení nastane hned při zahájení výstavy, neboť kdo je kdo, kdo je čím a co se vlastně před 115 lety událo, nevědí ani sami aktéři, kterými jsou ochotničtí muzejníci a muzejničtí ochotníci…

Součástí výstavy bude divadelní herna pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.

Hravá část výstavy bude zahájena v neděli 15. května 2011 ve 14.00 hod. formou odpoledního programu s tvořivými dílnami a divadelním představením Ošklivé kačátko v podání Štěpánky Glogarové a Jany Kollertové. Pohádka plná písniček vypráví o tom, jak se jednoho krásného dne narodí „ošklivé kačátko“. Má sourozenců, že by je ani nespočítalo a maminku, která má pod křídlem plno rad do života. Brzy však pochopí, že nepatří mezi oblíbence dvora. Proto „Běží a běží, přes pole uniká, neví kdo a čí je a kam vlastně utíká…“ Najde na konci své cesty, svůj skutečný domov?

AKCE - PANTOMIMA NEJEN V ULICÍCH…

V rámci projektu Divadlo žije! se v pátek 20. května 2011 uskuteční akce Pantomima nejen v ulicích. Po celý den budete mít příležitost setkat se v poličských ulicích tváří v tvář s mimy, studenty Hudební a taneční fakulty AMU. Pod vedením jejich učitele a mima - Radima Vizváry, vás také provedou komponovaným večerem MARTINŮ a PANTOMIMA, kde pětice mimů předvede umění čisté pantomimy na motivy skladeb Bohuslava Martinů. Současně uslyšíte přednášku PhDr. Ladislavy Petiškové na téma Pantomimické umění jako inspirační zdroj tvorby Bohuslava Martinů. Večerní akce se uskuteční v pátek 20. května 2011 od 19.00 hod. ve velkém výstavním sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Pořádá o. s. Pontopolis ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou AMU.

KONCERT - MAŠEK - MARTINŮ

Jeden z nejlepších českých klavíristů současnosti Michal Mašek realizoval v únoru unikátní projekt pro EMI classics – nahrávku recitálu z děl Bohuslava Martinů spolu s luxusní ilustrovanou publikací skladatelových kreseb pod názvem MAŠEK/MARTINŮ. Jedinečnost projektu spočívá jak ve formátu publikace vázané v látce, jednotlivě číslované, tak ve výběru doposud nepublikovaných skladatelových kreseb. Knížka tak tvoří ucelený výběr a skvěle doplňuje nahrávku recitálu - Sonáty pro klavír, Etud a polek, Motýlů a rajek a čtyř vtipných přídavků včetně světové premiéry Vítězného pochodu sportovního klubu R.U.R v Poličce. Koncert a slavnostní prezentace nového CD klavíristy Michala Maška se uskuteční v pátek 27. května 2011 od 18.00 hod. v hudební sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Součástí prezentace bude beseda a promítání doprovodného materiálu o vzniku celého projektu. Koncert se koná pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v květnu představí fotografie Josefa Sotony. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. května 2011. Vstup volný.

AKCE - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY

sobota 4. června 2011 od 19.00 do pozdních hodin

Večerní putování startuje v 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů (Šaffova ulice), kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

1. Centrum Bohuslava Martinů - Šaffova ulice

19.00 - 22.00 hod. - expozice Centra Bohuslava Martinů ožijí postavami z naší poličské historie. V Expozici Barevný svět Bohuslava Martinů vám své vzpomínky na Bohouška povypráví sestra Marie Martinů, v expozici Historie města Poličky nahlédnete do středověku, obléknete si dobový oděv a na trhu z 19. století vám trhovkyně odváží 5 lotů máku nebo odměří loket plátna. Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna ukázkou nástrojů a nářadí, které hutní mistři používali ve škrdlovické sklárně. Výstava Kolovrátek života ve třídě Bohuslava Martinů vám přiblíží strasti i radosti obyčejných lidí před více jak sto lety. Pro malé i velké je připravena interaktivní výstava DIVADLO ŽIJE!, kde si můžete zahrát loutkové divadlo, navrhnout divadelní scénu nebo kostým podle svých představ. Připravena je také divadelní kostymérna vybavená rozmanitými klobouky a oděvy, které si můžete vyzkoušet. Výstava vám představí historii poličských ochotníků a mimo jiné vás zavede do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů.

20.00 hod. – Zlatý kolovrat opereta podle divadla Semafor v podání žáku ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce.

21.30 hod. - startuje promítání oblíbeného českého filmu Ať žijí duchové! Zavítejte proto v rámci večerního putování na dvorek Centra Bohuslava Martinů, kde můžete v klidu posedět, odpočinout si a prohlédnout prostor, kde začátkem letních prázdnin startuje projekt Poličské kulturní léto.

22.30 hod. - Bohoušek a Rohovín - repríza divadelní hříčky, kterou pro vás společně sehrají poličští muzejníci na motivy hry V. M. Klicpery Rohovín Čtverrohý.

2. Městská knihovna Polička a poličský spolek přátel fotografie Séance - Palackého náměstí

20.00 hod. - vernisáž výstavy Fotoklubu Svitavy

Zváni jsou všichni příznivci dobré fotografie, které budou k vidění nejen v knihovně, ale i v přilehlých průjezdech. Čeká na vás také dobré víno, fotky, zpěv.

3. Středisko volného času Mozaika - nám. Bohuslava Martinů a budova SVČ

19.00 – 23. 00 hod.

Mozaika na téma Na pirátské lodi – zábavný program pro děti i dospělé

22.00 hod. – nám. B. Martinů - ohnivá show žonglérské skupiny Ascarya

4. Vinotéka pod věží - ulice Šaffova

19.00 – 24.00 hod.

Pro unavené ochotníky i diváky je připraveno útočiště za každého počasí s občerstvením

a posezením v příjemném prostředí.

5. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička - nám. Bohuslava Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Ukázka výrobků z volnočasových aktivit žáků ubytovaných na Domově mládeže.

Prezentace praktického vyučování – nail art a úprava nehtů.

6. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička - Starohradská ulice, stanice HSZ v Poličce a hasičská zahrada

19.00 – 23.00 hod.

Historická i současná hasičská technika. Ukázky s průvodcem. Zajímavosti z historie hasičského sboru v Poličce. Ukázky proběhnou ve spolupráci se členy sboru.

7. Masarykova ZŠ - budova pavilonu

19.00 – 24.00 hod.

Žáci Masarykovy ZŠ by rádi poličské veřejnosti ukázali, že divadlo znají, zajímají se o ně a rádi ho hrají.

8. Síň řemesel - ulice Na Bídě

19.00 – 24.00 hod.

Své výrobky i svou dovednost vám předvedou šikovní řemeslníci, přihlížet můžete i nadané paní, které v rukou ožívá vlna a vznikají tak panenky, strašidýlka, zvířátka…

Dále je pro vás připraven stánek s vetešnictvím a nebude chybět ani něco pro mlsné jazýčky.

Galerie je pak vybavena ukázkami zajímavých řemesel a možná budou i další překvapení.

9. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko TILIA Polička - středověká bašta u klubovny na Parkánech

19.00 – 24.00 hod.

Připravena je pro vás návštěva středověké bašty (letní skautské klubovny) s doprovodným programem a výstavou prezentující skautské středisko Tilia.

10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické - nábřeží Svobody

19.00 – 24.00 hod.

Prohlídka kostela.

19.30, 21.00, 22.30 hod. – „Co jste možná neviděli, co jste možná nevěděli…“ videoprezentce a kvíz

12. Divadelní klub Polička - ulice Vrchlického

PŘEDSKOKANI VEČERNÍHO PUTOVÁNÍ, ZAČÁTEK už v 17.30 hod. - V pasti na myši - repríza představení divadelní skupiny pro náctileté ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce na motivy hry Agathy Christie.

12. Mateřská škola Rozmarýnek - Riegrova ulice

18.30 - 22.00 hod.

Program s názvem Pestrobarevné klubíčko poznatků v Rozmarýnku.

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Divadlo žije!

14. května - 24. září 2011 - ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů

Výstava vás zavede do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů. Rozmanitou operní a baletní tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy, nákresy a prostorové modely scén, fotografie z představení, ale i skutečné kostýmy. Část výstavy je věnovaná dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce, neboť v sále, kde je výstava instalována, se divadlo skutečně hrálo a malý Martinů sem chodil se svým otcem na divadelní zkoušky a představení. Součástí výstavy je divadelní herna pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.

- výtvarná dílna

STÍNOVÉ DIVADLO - výtvarná dílna, kde si během odpoledne vyrobíte pohyblivé papírové loutky pro stínové divadlo, připravena bude také osvětlovací technika, která papírové loutky pomůže pomocí světla a stínu oživit a v závěru si tak společně zahrajeme divadlo. Dílna se koná v sobotu 11. 6. sobota od 14.00 do 17.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

- divadlo pro děti a výtvarná dílna

Divadelní spolek Anička a letadýlko uvede v podání Anny Duchaňové a Filipa Tellera pohádku O POSLEDNÍ PRINCEZNĚ MALINĚ.

Tetička Tonička slavnostně odhaluje rodinné loutkové divadlo. Filip pootočí zázračným kolečkem a objeví podivnou větvičku. Maliny se dohadují o tom, že není malých rolí. Pohádka O princezně Malině začíná dramaticky, ale nakonec skončí dobře. Vítr Povětrník odnese Malinu zpátky na její milý keř a zlou babiznu Kořenu víte kam?

Po představení si děti mohou vyrobit Malinovou vílu, která jim bude doma zpívat a trochu uklízet.

Divadlo se koná v neděli 19. června 2011 od 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

- divadelní odpoledne

Odpoledne mladých poličských divadelníků - studenti dramatického oboru ZUŠ Martinů pod vedením Veroniky Jílkové zahrají pohádky Císařovy nové šaty, Tři čarodějnice a magický pes z ledu, Ukradený poklad a představení Popoluška. Poslední tři uvedené hry jsou první vlastní tvorbou žáků. Divadelní odpoledne se koná v neděli 26. června 2011 od 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v červnu představí fotografie Michala Kadlece. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 30. června 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na Martinů - Orchestrální díla II. - Druhá přednáška o orchestrální tvorbě Bohuslava Martinů se bude vztahovat k období 1943 až 1958, v němž vzniklo několik orchestrálních kompozic opatřených většinou programními tituly, z nichž je patrná skladatelova inspirace či určitý návod k pochopení díla (Památník Lidicím, Thunderbolt P-47, Fresky Piera della Francesca, Paraboly). Jiná skladba, Toccata e due canzoni, nás vrátí do těžkého období Martinů plného nejistoty, kterou způsobil především jeho těžký úraz, byť opomenout nelze ani politické poměry v jeho vlasti nebo málo zmiňovanou manželskou krizi. O barevnosti a originalitě nás přesvědčí Sinfonietta La Jolla, Předehra a Rytiny. Přednáška se koná ve čtvrtek 16. června v 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,- Kč

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v červnu představí fotografie Pavla Stoudka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. července 2011. Vstup volný.

FESTIVAL - Projekt Poličské kulturní léto je v podstatě takový multi-žánrový letní festival – koná se pod širým nebem a zahrnuje v sobě různé druhy kulturního vyžití od hudby, přes promítání filmů až po divadlo. Od jiných festivalů se ale trochu liší - netrvá dva dny, ale dva měsíce.

Akce Poličského kulturního léta se (až na festival Colour Meeting) budou konat v atriu, nebo, chcete-li, zahradě Centra Bohuslava Martinů, za nepříznivého počasí je zajištěn náhradní prostor v divadelním sále CBM. Podrobné informace, novinky, ukázky filmů, a mnoho dalšího, najdete na www.letopolicka.cz. Zde v Jitřence Vám přinášíme program na červenec a pár základních informací.

LETNÍ KINO Sherlock Holmes - pá 1. 7. ve 21.30 hod.

Akční, USA/Německo, 2009, 123 min

Nové dynamické zpracování klasického díla ukazuje, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí při odhalování vražedného spiknutí, které by mohlo zničit celou zemi. Vstupné 40,- Kč.

KONCERT Do větru - so 2. 7. ve 20.00 hod.

Svitavská kapela Do větru hraje muziku, která k základním folkovým motivům připojuje jazzové prvky s nádechem latinskoamerických rytmů. Vstupné 50,- Kč/30,- Kč.

DIVADLO nejen pro děti Balady Nevěsty a Smrti - ne 3. 7. v 16.00 hod.

Představení na chůdách navazující na tradici lidového divadla, jehož vypravěčkami jsou rozšafná Nevěsta s harmonikou a nesmlouvavá Smrt s kosou. Balady, které postavy Nevěsty a Smrti vypráví, jsou vybrány ze sbírky Františka Sušila - Moravské národní písně. Vstupné 40,- Kč.

LETNÍ KINO Sex ve městě 2 - st 6. 7. ve 21.30 hod.

Romantická komedie, USA, 2010, 146 min

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda se vrací. Tentokrát se tato čtveřice vydá z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi. Romantická oddechová letní komedie pro všechny. Vstupné 40,- Kč.

LETNÍ KINO Samotáři - pá 8. 7. ve 21.30 hod.

Komedie, ČR/SR, 2000, 103 min

"Ty jo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole!" Legendární tragikomedie Davida Ondříčka o samotářích uprostřed davu, nedostatečné české tradici a japonských turistech. Vstupné 40,- Kč.

TVOŘIVÁ DÍLNA Marionety a prstové loutky - so 9. 7. 14.00 - 16.00 hod.

Výtvarná dílna se koná v rámci výstavy Divadlo žije! Z papírových ruliček si vyrobíte klasické marionety v podobě zvířátek nebo drobné loutky, které ožijí na vašich prstech. Vstupné 30,- Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.

KONCERT Mužy - so 9. 7. ve 20.00 hod.

Nejlepší ženy jsou Mužy. Veronika Jílková a hudba životem protřelých žen, řídících se heslem „Hraj jak vypadáš, ostatní přijde samo."  Vstupné 50,- Kč/30,- Kč.

LETNÍ KINO Temný Rytíř - st 13. 7. ve 21.30 hod.

Akční, USA/Velká Británie, 2008, 152 min

Christian Bale se vrací v roli Bruce Waynea, který v kostýmu netopýřího muže Batmana pokračuje v boji se zločinem. Jeho nejnebezpečnějším protivníkem je král gangsterů Joker . Režisér Christopher Nolan vytvořil z komiksové adaptace drama téměř antických rozměrů. Vstupné 40,- Kč.

LETNÍ KINO Teorie velkého třesku - pá 15. 7. ve 21.30 hod.

Komedie, USA, 2007, 17 x 23 min

Maratón kompletní první série kultovního seriálu o partičce fyziků. Vydržíte až do konce? Komediální palba v originálním znění s českými titulky. Vstupné 40,- Kč.

KONCERT Nasaďte ski - so 16. 7. ve 20.00 hod.

Krakonoš a lyžníci jsou zpět i s Karlem Heřmánkem. Pohodový bigbít poličské skupiny, která hraje už neuvěřitelných 15 let. Vstupné 50,- Kč/30,- Kč.

DIVADLO nejen pro děti Divadlo jednoho Edy - ne 17. 7. v 16.00 hod.

Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom a Mirka - Loutkový muzikál na motivy indického příběhu o tom, že má člověk dobře rozvážit "komu ruku podat a koho vzít holí". Příběh mnicha, který s bláhovou důvěrou pustí tygra z klece.

Jak sloni k chobotu přišli - V dávno minulých dobách sloni neměli chobot. Měli jen malý, vypoulený nos, kterým mohli vrtět jen ze strany na stranu… a v těchto dobách žilo jedno nenasytně zvědavé slůně. Loutkové představení o tom, jak sloni k chobotu přišli. Vstupné 40,- Kč.

LETNÍ KINO Milionář z chatrče - st 20. 7. ve 21.30 hod.

Drama/romantický, Velká Británie, 2008, 115 min

Oskary ověnčený příběh o bombajském sirotkovi Jamalovi, kterého v indické verzi soutěže Chcete být milionářem dělí od 20 miliónů rupií poslední otázka. Jak se kluk z ulice dokázal dostat tak daleko? Promítání v rámci festivalu Colour Meeting. Vstupné 40,- Kč.

DIVADLO Šťastný princ – čt 21. 7. ve 21 hod. (u hradeb)

Stínové divadlo pro celou rodinu s indonéskými loutkami na motivy anglické pohádky hrané českým souborem v indiánském týpí! Pořádá Pontopolis o.s. v rámci festivalu Colour Meeting.

FESTIVAL Colour Meeting - 22. 7. - 24. 7. 2011 (u hradeb)

Barevná hudba, divadla, workshopy, výstavy a atmosféra, která Vás pohltí. Více o tomto festivalu pod hradbami najdete na www.colourmeeting.cz. Vstupné v předprodeji na oba dny - 190,- Kč, na oba dny na místě - 230,- Kč, jen pátek - 150,- Kč, jen sobota - 170,- Kč, děti do 140 cm a držitelé ZTP zdarma.

LETNÍ KINO Pařba ve Vegas - pá 27. 7. ve 21.30 hod.

Komedie, USA/Německo, 2009, 96 min

Bláznivá partička zažije opravdu (ne)zapomenutelnou party v Las Vegas. Vypečená letní komedie o jednom loučení se svobodou, které se zvrhne naprosto nepředstavitelným způsobem. Vstupné 40,- Kč.

LETNÍ KINO Pouta - st 29. 7. ve 21.30 hod.

Drama/thriller, ČR/SR, 2009, 140 min

Nejoceňovanější český film minulého roku o násilí a nenávisti skrytými pod rouškou tmy. Strhující thriller s temným příběhem příslušníka tajné policie Antonína a mladé ženy Kláry na pozadí Československa osmdesátých let. Vstupné 40,- Kč.

TVOŘIVÁ DÍLNA Divadýlko v krabičce - so 30. 7. 14.00 - 16.00 hod.

Výtvarná dílna se koná v rámci výstavy Divadlo žije! Během odpoledne se papírová krabička promění v malé přenosné divadýlko s kulisami a plochými loutkami, které si s sebou odnesete a divadlo si tak můžete hrát také doma po zbytek prázdnin. Vstupné 30,- Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby.

KONCERT Vladimír Merta - so 30. 7. ve 20.00 hod.

Ikona českého písničkářství se představí v poloze lyrické, prorocké i hrozivě aktuální. Vstupné 90,- Kč/60,- Kč.


VÝSTAVA Divadlo žije! - 14. 5. - 24. 9.

Výstava Vás zavede do kouzelného světa divadla. Součástí instalace je herna pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.

FESTIVAL - POLIČSKÉ KULTURNÍ LÉTO JE V POLOVINĚ

Před měsícem odstartoval nový, v našem okolí zatím nevídaný projekt – Poličské kulturní léto. V červenci se pod jeho záštitou konalo 18 kulturních akcí. A jak dopadly?

Musíme říct, že dosavadní návštěvnost nás velmi příjemně překvapila. U letního kina je pravděpodobné, že za pěkného počasí diváky naláká, vzhledem k tomu, že je jediné v okolí. Zato hudebních akcí pod širým nebem je celkem hodně, o to víc nás potěšilo například devět desítek návštěvníků koncertu Nasaďte ski.

Červencem Kulturní léto nekončí – my, organizátoři z knihovny a muzea, jsme pro Vás připravili další sérii letních kin, koncertů a divadel, které se na muzejní zahradě budou konat několikrát týdně v srpnu i na začátku září. Největší osobností, která se v Poličce objeví, bude kontroverzní písničkář Xavier Baumaxa.

Celkově máme pocit, že Poličské kulturní léto má smysl. Návštěvníci našich akcí jsou spokojení, my také. Snad tomu bude tak i nadále a příští rok se tak bude moci konat Poličské kulturní léto číslo dvě!

PROGRAM SRPEN/ZÁŘÍ

Ozvěny English Campu – středa 3. 8. ve 20.30 hod.

Přijďte si připomenout nebo poprvé ochutnat atmosféru letošního Tábora s Američany. Hlavní náplní večera bude promítání krátkých projektových filmů, které děti s Američany natáčeli - pohádky, muzikály, fiktivní dokumenty aj. Vítáni jsou všichni, hlavně rodiče nových filmových hvězd. Vstupné dobrovolné.

Letní kino Muži, kteří nenávidí ženy – pátek 5. 8. ve 21.30 hod.

Krimi/drama, Švédsko/Dánsko/Německo/Norsko, 2009, 180 min. Zfilmovaný první díl strhující knižní trilogie Milénium – novodobý Kalle Blomkvist je investigativní novinář, co se snaží vypátrat ženu, která zmizela před 40 lety. Na pomoc si přibere potetovanou hackerku Lisbeth a spolu začínají rozplétat tajemství plná násilí a sériových vražd. Vstupné 40,- Kč.

Koncert Lucie Redlová + Lazy Pigs  – sobota 6. 8. ve 20.00 hod.

Netradiční dvojkoncert, který spojí křehkou a poetickou hudbu české písničkářky s jadrným a odvázaným projevem čtyř v Čechách žijících Američanů v čele s poličským Daltonem. To nemůže dopadnout špatně. Vstupné 50,-/30,- Kč.

Divadlo nejen pro děti Tucet kulí - žonglérská show – neděle 7. 8. v 16.00 hod.

Přijďte se podívat na létající míčky, kužele, klobouky a možná i vaše oblečení. Nebudou chybět jednokolky a nervy drásající scény. Připravte se na vystoupení bez krve a bez krásných žen - připravte se na Tucet kulí! Po představení bude následovat žonglérská dílna pro malé i velké. Vstupné 40,- Kč.

Letní kino Pelíšky – středa 10. 8. ve 21.30 hod.

Komedie/drama, Česko, 1999, 116 min. Na rozdíl od soudruhů z NDR neudělal režisér Hřebejk chybu, když sáhl po knihách Petra Šabacha a natočil podle nich Pelíšky. Film nesmrtelný zlidovělými vtipy a nezapomenutelný dobou, ve které se odehrává. Vstupné 40,- Kč.

Koncert Ivančický dixieland – pátek 12. 8. ve 20.00 hod.

Parta “časem prověřených muzikantů“, v jejichž energické hudbě se snoubí moravské víno a neworleanský jazz. Vstup 50,-/30,- Kč.

Tvořivá dílna Maňásci a loutky z rukavic - sobota 13. 8. 14.00 - 16.00 hod.

Z různobarevných a vzorovaných látek si vyrobíte maňáska podle svých představ a z pletených rukavic vyčarujete loutku, která ožije na vaší ruce. Vstupné 30,- Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.

POLIČSKÉ SKEJTOVÁNÍ – 13. 8. – 14. 8. 2011

Závod českého poháru ve slalomu na skateboardu. V sobotu od rána slalom na komunikaci pod sjezdovkou, po setmění noční koupaní na koupališti. V neděli slalom na nábřeží Svobody.

Letní kino Všichni dobří rodáci – středa 17. 8. ve 21.30 hod.

Drama/komedie, Československo, 1968, 115 min. Jednoduchý a zároveň působivý obraz světa minulého, kterému se ten současný v některých ohledech podobá více, než si možná chceme připustit. Zlatý klenot české kinematografie, který odráží všechny charaktery našeho národa jako v naleštěném zrcadle. Vstupné 40,- Kč.

Diashow Jak jsem jel někam a dojel úplně jinam – čtvrtek 18. 8. ve 20.00 hod.

Spektakulární obrázky a veselé povídání Pavla Joneše o cestě velikou lodí kamsi po Karibiku. Vstupné 40,- Kč.

Festival 555 – 19. – 20. 8. 2011 20. ročník multižánrového festivalu

Letní kino HANEBNÝ PANCHARTI – středa 24. 8. ve 21.30 hod.

Válečný/thriller, USA/Německo, 2009, 153 min. Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Druhá světová válka podle Quentina Tarantina. Vstupné 40,- Kč.

Letní kino Podivuhodný případ Benjamina Buttona – pátek 26. 8. ve 21.30 hod.

Drama/fantasy/romantický, USA, 2008, 159 min. Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. Oscarové drama Davida Finchera. Vstupné 40,- Kč.

Letní kino Spláchnutej –  sobota 27. 8. ve 21.30 hod.

Animovaný/komedie, Velká Británie/USA, 2006, 86 min. Rozmazlovaného domácího mazlíčka myšáka Roddyho omylem spláchnou do záchodové mísy, a tak začne objevovat bláznivý svět londýnských kanálů. Animovaná komedie pro děti i dospělé. Vstupné 40,- Kč.

Divadlo nejen pro děti Kejklíř – neděle 28. 8. v 16.00 hod.

Pro panny i mládence, děti, kmety, milence, dítka školní, předškolní i poškolní, zejména pak pro všechny dohromady... z části veselá pohádka ze života podle pohádky bratří Grimmů – inscenace o jednom herci a desítkách postav, pětačtyřicet minut dobré zábavy s hlubokým etickým obsahem. Vstupné 40,- Kč

Letní kino GranDhotel – středa 31. 8. ve 21.30 hod.

Komedie, Česko, 2006, 100 min. Poetická komedie Davida Ondříčka (Samotáři) o nesmělém amatérském meteorologovi Fleischmanovi, krásné servírce Ilje, sudetských Němcích, Liberci a hotelu Ještěď. Vstupné 40,- Kč

Letní kino Sweeney Todd:  Ďábelský holič z Fleet Street – pátek 2. 9. ve 21.30 hod.

Horor/muzikál/drama, USA/Velká Británie, 2007, 116 min. Nespravedlivě odsouzený holič Benjamin Barker se vrací z vězení s jedinou myšlenkou: pomstít svou rodinu. Změní si identitu a začne znovu provozovat svou bývalou živnost… Krvavá lázeň Tima Burtona, ve které září Johny Depp. Vstupné 40,- Kč.

Tvořivá dílna Divadelní masky - sobota 3. 9. 14.00 - 16.00 hod.

V průběhu odpoledne si z papíru a pestrobarevných ústřižků látek vyrobíte masku, v které můžete na okamžik vstoupit do role své oblíbené pohádkové postavy. Vstupné 30,- Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.

Koncert Xavier Baumaxa – sobota 3. 9. ve 20.00 hod.

Kulturní léto zakončí jeden z nejvýraznějších českých písničkářů současnosti, showman, performer i provokatér. Chytlavé melodie se brzy zaryjí do paměti a nikdy se neoposlouchají. Texty pobaví a šokují. Xavier Baumaxa je prostě případ poetického magora, kterému je sváté máloco. Vstupné 100,- / 80,- Kč.

Divadlo Amore Mio – neděle 18. 9. v 16.00 hod.

Příběh o lásce a o tom, jak je důležité jít za svou hvězdou. Komediální pouliční představení plné zpěvu a pohybu čerpá inspiraci (nejen) z tradice Commedie dell´arte. Vstupné 40,- Kč.

Tvořivá dílna Pohyblivé kloubové loutky - sobota 24. 9. 14.00 - 16.00 hod.

Z pestrobarevných papírů si vyrobíte pohyblivé loutky v podobě slona, papouška, krokodýla, tučňáka nebo lachtana, s kterými si můžete zahrát divadlo nebo si je jako ozdobu zavěsit nad svou postel. Vstupné 30,- Kč zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré výtvarné potřeby a pomůcky.

Výstava Divadlo žije! - 14. 5. – 24. 9. 2011

Výstava Vás zavede do kouzelného světa divadla. Součástí instalace je herna pro děti i dospělé, kde se prostřednictvím tvořivých aktivit seznámí se zákulisím divadla i vším, co je spojené s činohrou, loutkoherectvím a scénografií. Vyzkouší si rozmanité kostýmy a ocitnou se v roli kulisáka, osvětlovače, scénografa nebo herce na jevišti a nahlédnou tak pod pokličku divadelního umění.

Občerstvení při letních kinech a koncertech zajištěno.

Více informací na www.letopolicka.cz nebo na www.facebook.com/kulturnileto.

Stěna pro jedno dílo v srpnu představí fotografie Jiřího Sedláka. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. srpna 2011. Vstup volný.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - 64. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE s podtitulem 3 z 15 ateliérů FaVU v Brně

V letošním roce se uskuteční v pořadí již 64. Umělecký salon. Letošní ročník je připraven ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Po několika letech spolupráce s Akademií výtvarných umění v Praze, je letošní výstava zaměřena na brněnské studenty a představí práce studentů tří ateliérů - grafického designu, produktového designu a ateliéru papír a kniha. Vernisáž se uskuteční v sobotu 10. září ve 14 hodin v galerijních expozicích v radnici. Výstava je k vidění do 10. listopadu 2011.

Stěna pro jedno dílo v září představí své fotografie Karolína Štursová. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 30. září 2011. Vstup volný.

AKCE - Cesty za uměním Městské muzeum a galerie Polička pořádá v sobotu 17. září 2011 Cesty za uměním s názvem: „Jindřichův Hradec: Románská renesance – kuriozita či fikce?“ Jindřichův Hradec je symbolem renesance a pánů z růže. Zámek tvoří rozlehlý komplex budov kolem tří nádvoří a zahrady. V interiéru zámku jsou pokoje s renesančními kazetovými stropy a freskami, ale i část portrétního cyklu českých panovníků (předlohami byly renesanční obrazy na Pražském hradě). V zahradě na ostrohu byl vystavěn altán „Rondel“ spojený s umělou jeskyní a zámkem přízemními arkádami. V rozlehlém komplexu hradu a zámku se skrývají nevelké sloupy, unikající pozornosti běžných návštěvníků. Přesto se jim svého času dostalo nebývalé publicity, neboť jde o doklady tzv. románské renesance – jevu, o kterém se můžete více dozvědět na www.cbmpolicka.cz (akce), nebo přímo na muzejním zájezdu.

PŘEDNÁŠKA - Pojďme na MARTINŮ - Další pořad hudebního cyklu o životě a díle Bohuslava Martinů bude věnován orchestrální skladbě Fresky Piera della Francesca, kterou skladatel napsal v Nice roku 1955. Přednáška bude výjimečná v tom, že se budeme moci seznámit také s výtvarným dílem, které Martinů k napsání skladby inspirovalo. Proslulé fresky v chrámu sv. Františka v Arezzu představí ak. malíř Jiří Štourač, který byl v r. 1994 v Arezzu na čtyřměsíčním stipendijním pobytu, nicméně který je i obdivovatelem slavného poličského rodáka, což z něho činí osobu nadmíru povolanou.

Přednáška se koná ve čtvrtek 22. září 2011 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,- Kč.

AKCE - JENÍKOVA ŠPACÍRKA

V sobotu 1. října se koná zájezd do Okrouhlice na druhý ročník turistického pochodu Vysočinou po stopách malíře Jana Zrzavého. Speciální trasu po místech, která Zrzavý zvěčnil na svých obrazech, připravilo občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici ve spolupráci s Klubem českých turistů Havlíčkův Brod. Nenáročná trasa dlouhá 12 km začíná v 8.30 hod. u budovy okrouhlické školy, kde se malíř narodil a kde je nainstalovaná výstava o jeho přátelství s Bohuslavem Martinů. Končí v 13.00 hod. opět v Okrouhlici u Sokolovny, kde bude pro návštěvníky připraveno drobné občerstvení a proběhne vyhodnocení soutěže o nejoriginálnější hůl – špacírku. Čas a místo odjezdu autobusu z Poličky bude upřesněno na webu CBM. Zájemci se mohou na zájezd hlásit na pokladně Centra Bohuslava Martinů, cena je 200,- Kč na osobu. Zpáteční cesta z Okrouhlice povede přes Krucemburk, kde je možné navštívit malířův hrob a pamětní síň Jana Zrzavého v Informačním centru. Pořádá o. s. Náš Martinů.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - MAREK REJENT - ZOOZOOM

8. října – 6. listopadu 2011

Sochařský projekt Zoozoom je další z mnoha autorových výtvarných prací, které se tematicky obracejí ke kraji Českomoravské vysočiny. Tentokrát jde, jak název napovídá,       o zaostření      a zaměření pozornosti převážně na zvířecí obyvatele tohoto malebného, ale taky drsného     a nepoddajného kraje, skrývajícího mnohá překvapení a vizuální zážitky. Na jedné straně jakési panoptikum hospodářských zvířátek s jejich otiskem v  podobě                  a vlastnostech lidí, nazvané „Vesnický Pantheon“, naproti tomu svět tvorů divokých              a neochočených, skutečné odhalení „pravdy“ o poměrech v lesích, lukách i jinde. Džungle jménem Vysočina plná barev a zvuků.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. října ve 14 hodin v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět…

- výstava, která přibližuje svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti…

22. října - 31. prosince 2011

Jak fungují jednotlivé smysly a jak se žije lidem, kteří mají některý z těchto smyslů poškozen nebo o něj zcela přišli, představí ojedinělá interaktivní výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět…, jejímž autorem je Dětské muzeum v Brně a Klub Ámos z Ostravy. Seznámíte se s běžnými denními povinnostmi a strastmi handicapovaných. Ve výstavních sálech jsou připraveny také kompenzační a rehabilitační pomůcky ale také několik aktivit, při kterých se můžete vžít do role postiženého. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké překážky způsobují postiženým lidem největší problémy, a sami se přesvědčíte o tom, jak nesnadné mohou být I věci zdánlivě jednoduché a všední. Společně tak nahlédneme do života nevidomých, neslyšících i vozíčkářů a pokusíme se porozumět jejich světu.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 22. října ve 14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - „Mám ráda“

- výstava obrazů klientek Domu na rozcestí ve Svitavách

22. října - 31. prosince 2011

Obrazy namalovaly klientky s mentálním postižením za letních dní v rámci pravidelných arteterapeutických setkání. Arteterapie je pro klientky s mentálním postižením velice přínosná, zejména v oblasti jejich osobnostního růstu, v rozvoji tvořivosti a realizace. Dům na rozcestí ve Svitavách, kde ženy žijí, je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné    s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Výstava bude zahájena v sobotu 22. října ve14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

VÝSTAVA - Kdyby dřevo promlouvalo…

- drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů  o krásných stromech a užitečném dřevu…

17. října - 31. prosince 2011

Kdyby dřevo promlouvalo… je název první výstavy z tematického cyklu Zapomenutá řemesla našich předků, který pravidelně v podzimním čase představí zajímavou a dnes už mnohdy zapomenutou rukodělnou práci a zručnost řemeslníků. První z naučných výstav vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi a je věnována kráse stromů, rozmanitosti dřeva a jeho využití. Dřevo je jeden z nejstarších materiálů, který lidé od nepaměti zpracovávali. Společně nahlédneme do časů minulých, seznámíme se s řemesly                      a řemeslníky, kteří ze dřeva vyráběli praktické, užitečné i krásné předměty. Tak pochopíme, jaký význam mělo a má dřevo pro člověka a jeho život, a kde všude nám slouží.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v říjnu představí své fotografie Markéta Kutilová. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. října 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA - POJĎME NA MARTINŮ - Písňová tvorba I.

- přednáška hudebního cyklu o životě a díle Bohuslava Martinů 

 Písně zaujímají v tvorbě Bohuslava Martinů významné místo. Skladatel napsal více než 100 písní a písňových sbírek pro sólový nebo sborový zpěv. Počátek tvůrčí cesty reprezentují zejména příležitostné písničky pro přátele a orientem inspirované písňové cykly Kouzelné noci a Nipponari.

Od počátku 30. let se Martinů obrátil k české a moravské lidové poezii, z níž pak těžil ve své vokálním díle až do konce života. Přednáška se koná ve čtvrtek 20. října v 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 30,-Kč.

VÝSTAVA – VERNISÁŽ - Vánoce v proměnách času

- vánoční výstava

19. listopadu 2011 – 8. ledna 2012

Nejradostnějšími svátky v roce jsou Vánoce. Mnoho zvyků a obyčejů spjatých s tímto časem však už mezi lidmi vymizelo. Oslavu Vánoc si dnes nejvíce spojujeme s nazdobeným vánočním stromem a dárky. Výstava Vánoce v proměnách času vám proto ukáže, jak vánoční svátky slavili lidé v dřívějších dobách, jak se na Advent připravovali, jaké drželi zvyky, jak zdobili vánoční stromek, nebo jaké dárky nacházeli pod vánočním stromem. Jak vypadaly Vánoce v měšťanské rodině koncem 19. století, v meziválečném období, v 60. a 80. letech nám přiblíží dobový interiér, nábytek, bytové doplňky a předměty denní potřeby, ale i nazdobený vánoční stromek a dárky, které pod ním nacházeli naše prababičky, babičky, dědečkové nebo rodiče a zavzpomínáme tak společně na dobu nedávno minulou.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 19. listopadu 2011 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

AKCE - MÓDNÍ PŘEHLÍDKA pro pohlazení nejen ženského srdce

Módní fantazii pro společenskou sezónu a podzimní období, trendové líčení a originální šperky máte příležitost zhlédnout v neděli 20. listopadu 2011 od 15.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Pořádá Módní salon Atol Jany Štursové. Vstupné 65,- Kč.

DIVADLO - divadlo nejen pro děti

Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek - interaktivní divadlo pro malé i velké. Děti budou nejen diváky, ale stanou se i součástí divadla, protože budou moci navrhovat další vývoj pohádek svými vlastními nápady. Přijďte se s dětmi poveselit do světa pohádek! Délka představení 40 minut. Představení se koná v neděli 20. listopadu od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů.

Vstupné 40,- Kč.

KONCERT - „Láska, smutek, naděje. Česká hudba v proměnách staletí“

Vladimír Richter – zpěv, Petr Hala – klavír

 První část programu bude věnována srovnání české a evropské písňové tvorby 19. století, druhá část představí vývoj vokální hudby na českém území od samotných počátků až do moderních úprav lidových písní. Kromě celé řady autorů bude pamatováno i na Bohuslava Martinů, který se proslavil svými písňovými sbírkami na lidové motivy.

Koncert se koná v úterý 22. listopadu 2011 od 18.00 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů. Vstupné 50,- Kč.

DÍLNA - babiččin vánoční vrkoč - tradiční řemeslná dílna pro děti a rodiče

Přijďte si vyrobit tradiční lidové vrkoče ze sušených plodů, tak jak je pro své děti chystaly maminky v dřívějších dobách. Jedná se o předměty, které neměly funkci pouze dekorační, ale byla jim přisuzována magická moc. Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když si s sebou přinesete malý hrneček a společně ho dozdobíme drobnými snítky krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností, které mají svou symboliku nebo prostě jenom dobře chutnají. Budou tu miniaturní ozdobené perníčky, sušené švestky, velké rozinky sultánky, křížaly, pozlacené ořechy, kuličky a ptáčci pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky, malé makovice a malá červená jablíčka. Akce se koná v neděli 4. prosince od 14.00 do 16.00 hod.

DÍLNA - Malovaný špalíček - tradiční řemeslná dílna pro děti a rodiče

Přijďte si v sobotu odpoledne vyrobit dřevěnou hračku. Pomocníkem vám bude pan Zdeněk Bukáček, pokračovatel téměř stoleté tradice výroby krounských soustružených dřevěných hraček - panenek, koníků, husarů, kominíků, vojáčků apod. Akce se koná v sobotu 17. prosince od 14.00 do 16.00 hod. Cena za jeden kus hračky, kterou si můžete sami kolorovat a odnést domů, je 50,- Kč. Vhodné je, aby si především malé děti vzaly zástěrku nebo oblečení, které mohou zašpinit.

DIVADLO - Vánoční příběh - divadlo pro děti

Divadelní představení Vánoční příběh vypráví o různých vánočních tradicích a zvycích. Nakoukneme oknem do domácnosti několika rodin a podíváme se, jak uskutečňují jednotlivé zvyky. Sousedé se ale také snaží mít nejhezčí věnec, každý chce, aby jeho svíčka vydržela nejdéle, aby měli většího kapra, víc šupin pod talířem, nejkrásnější výzdobu a největší stromeček. Na Štědrý den si všichni uvědomí, že to jediné, co je skutečně podstatné, je to, že je rodina ve zdraví pohromadě a může si zazpívat koledy a dívat se, jak venku krásně sněží… Představení se koná v sobotu 17. prosince od 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá Městská knihovna Polička.

VÝSTAVKA - Stěna pro jedno dílo v prosinci představí fotografie Ondřeje Kleina. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. prosince 2011. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA  - POJĎME nejen NA MARTINŮ

Náš Martinů o. s. nabízí všem, kteří dostanou chuť odpočinout si od všelikého předvánočního kvaltování, možnost strávit večer ve společnosti přátel dobré muziky, zábavy i vybraných pokrmů a pití (každý se může zapojit). Přijďte mezi nás ve středu 14. prosince 2011 od 18.00 hodin, přednáškový sál Centra Bohuslava Martinů. Vstup zdarma.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti