Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

TURISTICKÉ PROHLÍDKY POLIČKY

Procházka starým městem

(nízká pohybová náročnost)

 

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zapsána na prestižní seznam národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

 • náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami
 • vyřezávaná klasicistní vrata
 • gotické opevnění města na jihu
 • valy
 • kostel sv. Jakuba
 • gotické opevnění města na severu

Dospělí: 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

Procházka za moderní architekturou

(nízká pohybová náročnost)

 

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

 • náměstí se spořitelnou a městským úřadem
 • Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem (rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)
 • Masarykova základní škola
 • Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)
 • ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy
 • Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů
 • park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

Dospělí: 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 

Z důvodu rekonstrukce kostela sv. Jakuba bude RODNÁ SVĚTNIČKA

BOHUSLAVA MARTINŮ uzavřena do 30. 6. 2019. Otevřena bude pouze od 1. 7. do 31. 8. 

Jako alternativu vám nabízíme…

 

... POLIČKOU PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

 (nízká pohybová náročnost bezbariérový přístup – ano, do 1. patra budovy muzea)

 

Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel až do roku 1938. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem.

 

Prohlídka s průvodcem začíná u bývalé chlapecké školy, pokračuje ke kostelu, na náměstí a do parku.

 • muzeum  – bývalá chlapecká škola (kam chodil a poté zde i učil)

a staré divadlo

 • kostel sv. Jakuba se světničkou ve věži – pouze vnější prohlídka kostela
 • náměstí – městský úřad (dům, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže)

a radnice (do které chodil do knihovny)

 • městský park se sochou Bohuslava Martinů

Program lze kombinovat i s prohlídkou originální expozice Barevný svět Bohuslava Martinů v muzeu, která poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Budete mít možnost seznámit se s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Francie, Itálie a Švýcarska.

TIP:      Navštívit můžete i místní hřbitov s hrobkou skladatele a jeho rodiny

 

Dospělí: 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci: 50,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti