Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Seznamuje poutavým způsobem s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Expozice je rozdělena do dvou výstavních sálů. V prvním je zachyceno nejstarší období poličských dějin od gotiky přes zlatý věk baroka až k roku 1845, v němž Poličku zasáhl velký ničivý požár. Druhý sál představuje Poličku jako město, které se i přes zničující požár kulturně a společensky rozvíjelo.

V expozici je tak prezentován místní průmysl i řada spolků, jako např. Poličští ostrostřelci, Spolek dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, divadelní spolek Tyl, nebo Muzejní spolek „Palacký“. Stěžejním prvkem tohoto sálu je tržiště z poloviny 19. století.

TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Součástí expozic je zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy do školy začal docházet malý Bohuslav. Usedněte s  námi do školních lavic a nasajte atmosféru tehdejších časů umocněnou zrekonstruovanou výmalbou a doplněnou o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Kdo bude mít zájem, může vypracovat jednoduché úlohy z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

AUDIOVISUÁLNÍ SÁLEK

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Prostory tohoto sálu jsou určeny k promítání dokumentů o historii Poličky, o životě a díle B. Martinů, nebo filmových záznamů jeho jevištních děl. Nabízí se zde také možnost poslechu skladeb poličského rodáka podle vlastního výběru a prohlídka muzejních sbírek v elektronické podobě. Příjemná atmosféra sálu, pohodlné sezení a kvalitní audio-video technika umocní Vaše obrazové i sluchové vjemy.

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Originální expozice poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se moci přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

Vstup do všech expozic:

Dospělí 80,- Kč 
Děti, studenti, důchodci 40,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 160,- Kč

Vstup do jedné expozice dle výběru:

Dospělí 40,- Kč 
Děti, studenti, důchodci 20,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 80,- Kč

Vstup do dvou expozic dle výběru:

Dospělí 60,- Kč 
Děti, studenti, důchodci 30,- Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + děti) 120,- Kč

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti