Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové, známé ilustrátorky, malířky a autorky řady dětských knih...

SVEJDOVA WEB 1SVEJDOVA WEB 2SVEJDOVA WEB 3SVEJDOVA WEB 4SVEJDOVA WEB 5SVEJDOVA WEB 6SVEJDOVA WEB 7

Termín: 25. 4. – 30. 8. 2020

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí – Dítě a společnost, Dítě a svět, Umění a kultura

- vzdělávací obor Výtvarná výchova

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,-Kč, učitelé zdarma

 

Vlasta Švejdová je výtvarnice, která svým laskavým a humorným přístupem k tvorbě a ke světu vůbec, oslovuje již několik generací dětí i dospělých.  Přestože vystudovala obor loutkářství a hračky, dnes je známá hlavně svými knižními ilustracemi. Ty tvoří stěžejní část její výtvarné tvorby, kterou věnovala především dětem. Další samostatnou kapitolu autorčiny tvorby představují její vlastní knihy pohádek a příběhů, které také ilustrovala, a řada dětských kreslených filmů, jež vytvořila ve spolupráci se studiem Barrandov. Dále spolupracovala s filmovým studiem ve Zlíně a televizí v Brně a byla stěžejní autorkou známého časopisu Dikobraz. Na výstavě bude představena také autorčina volná tvorba, zastoupená především malbami a grafikami určenými jak dětem, tak i dospělým.

K výstavě je připraven výtvarný a edukační program, který žákům přiblíží autorčinu tvorbu. Prostřednictvím jejích děl se žáci seznámí se zajímavými knihami a jejich příběhy, s tím, co obnáší tvorba ilustrace a jaké výtvarné techniky autorka používá. Úkoly a otázky, které na žáky čekají, je přimějí k interakci s výstavou a tématy, která jednotlivá díla nabízí. S programem jsou spojené též výtvarné aktivity a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, fantazie, orientace v prostoru a čase, pozornosti a jemné motoriky.

Program je přizpůsoben jednotlivým věkovým skupinám.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti