Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava dobových plakátů, letáků a fotografií z významných událostí listopadu 1989 v Poličce

Termín: 17. listopadu – 20. prosince 2019

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost – oborů Dějepis a Výchova k občanství

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Navštivte výstavu o přelomových událostech našich dějin za zvýhodněné vstupné. Výstava bez průvodce a edukačního programu.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti