Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– výstava mapující rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce

Termín: 12. října – 20. prosince 2019

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ: dle časových možností účastníků 60 - 90 min.

                              MŠ: dle časových možností účastníků 45 – 60 min.

Provázanost s ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací obor Český jazyk a literatura, Umění a kultura – vzdělávací obor Dramatická výchova a vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a svět

Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

 

Oslavte společně s ochotníky v Poličce 200leté výročí jejich působení. Poznejte začátky i současnost jejich činnosti, časy dobré i zlé na pozadí českých dějin. K vidění bude původní opona, množství kostýmů, kulis, plakátů i fotografií.

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ: Co je divadlo, herec, loutka, kulisa, kostým? To vše zjistí malí návštěvníci na této výstavě, kde si budou moci vše důkladně prohlédnout. Dozví se, jak se stát správným divákem! Vyzkouší si divadelní kostýmy nebo si vyrobí papírovou loutku. A samozřejmě si také zahrají divadlo.

3. – 7. třída ZŠ, prima a sekunda: Jak vzniká divadlo? Co má na starosti režisér, dramatik, dramaturg, herec, …? Staňte se spolu se svými žáky na chvíli inscenačním týmem, který se připravuje na divadelní představení. Vyzkoušíte si úpravu dramatického textu, režijní práci i různé podoby jevištního vyjádření. A aby toho nebylo málo, čeká vás kvíz z divadelní etikety!

8. a 9. třída ZŠ, tercie a kvarta, SŠ: Máte rádi drama? Tak přijďte na výstavu o divadle! Dozvíte se spousty zajímavostí o poličských ochotnících, zjistíte, jaké jsou základní stavební prvky dramatu a dramatické žánry, a to na příkladu repertoáru poličských ochotníků. Vyzkoušíte si tvořivé činnosti s literárním textem a zjistíte, jak důležitý je mluvený projev.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti