Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

– malby Markéty Kolářové, kresby a světelné objekty Martina Šmída

Termín: 24. září – 5. listopadu 2019

Cílová skupina: 4. – 5. třída, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ

Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 90 min.

Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor Výtvarná výchova, do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda

Vstupné: děti/ žáci/ studenti – 25 Kč, učitelé zdarma

V letošním roce na návštěvníky již tradičního salonu v Poličce čekají na stěnách radniční galerie malby čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Markéty Kolářové. Ta velkou část svých raných studentských let strávila právě v našem městě, a to v ZŠ T. G. Masaryka a v ZUŠ B. Martinů. Ve své malířské tvorbě se zaměřuje na krajinu a figuru v krajině. Figura je součástí reálné či fantaskní krajiny, která je umocněna vytvořením specifické atmosféry. Právě dojem z místa utváří příběh celého obrazu. Ženské tělo je součástí přírody, jako kdyby samo bylo krajinou, a nese v sobě ukryté tajemství života. Obraz by měl být oknem do duše přírody a působit na náš niterný svět.

Druhým vystavujícím je vedoucí ateliéru Design a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín, poličský rodák Martin Šmíd. Na výstavě představí své kresby a světelné objekty. Témata redukuje do geometrických kompozic, které často uzavírá a ohraničuje plexisklovými objekty. Stejná témata zpracovává v kresbách, kde se vrací k té nejstarší prapůvodní technice – kresbě uhlem.

Oba umělci nezaznamenávají popisně určité části krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní, či energii pohybu těla v daném okamžiku na určitém místě. Intuitivně využívají krajinných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak silná autentická díla.

 

Přijďte a vnímejte obrazy všemi smysly!

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti