Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Život nejvýznamnějšího poličského rodáka a hudebního skladatele Bohuslava Martinů byl neobyčejně spletitý a zajímavý. Jeho tvorba je velmi bohatá, pestrá a stylově různorodá. Jak ale životní osudy a zejména tvorbu tohoto velikána přiblížit dětem tak, aby to bylo zábavné, poučné a přiměřené jejich věku? Na to hledá odpověď Městské muzeum a galerie Polička.

HUDEBNI DILNY 1HUDEBNI DILNY 2HUDEBNI DILNY 3HUDEBNI DILNY 4HUDEBNI DILNY 5

V letošním roce jsme si připomněli 60 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů (1890 – 1959). V roce 2020 uplyne 130 let od jeho narození. Kromě umělců a hudebních interpretů přispívá k šíření jména skladatele řada kulturních institucí, mezi kterými má své významné postavení také poličské muzeum, kde je uložena unikátní a nejucelenější sbírka notových i nenotových autografů, fotografií a rodinných památek. Část bohatých sbírkových fondů muzea vztahujících se k životu a tvorbě skladatele je prezentována v expozici Barevný svět Bohuslava Martinů, ke které byly nyní, díky finanční podpoře Ministerstva kultury a města Poličky, připraveny speciální hudební programy pro žáky a studenty.

S edukačními projekty máme bohaté zkušenosti, neboť je dlouhodobě a pravidelně připravujeme k výstavám a expozicím pro různé věkové a cílové skupiny. Nově připravené programy o Bohuslavu Martinů byly pojaty zcela odlišně. Mají formát interaktivních hudebních pořadů, které jsou rozděleny do více vzájemně provázaných částí a to teoretické, hudebně-poslechové a pohybově-dramatické. Prakticky to znamená, že jsou do nich zařazeny různorodé aktivity, např. poslech vybraných ukázek z tvorby skladatele, doprovodná hra na rytmické a melodické hudební nástroje, hudební charakteristika postav, práce s ruchy a nehudebními zvuky, pohybové ztvárnění příběhu za použití rekvizit, taneční etudy apod.,“ uvádí ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

Návrhu a realizace vzdělávacích hudebních pořadů se ujala zkušená lektorka Michaela Kulísková, která dlouhodobě působí v brněnské filharmonii, kde připravuje a vede hudební dílny pro školy. Pro každý ročník základní školy od první po devátou třídu, víceletá gymnázia a první dva ročníky středních škol je zpracováno jiné téma. Celkem se jedná o 11 tematických pořadů,“ dodává.

Žáci se mohou v průběhu školní docházky každý rok vypravit do muzea, kde je pro ně vždy připravená jiná hudební inspirace z díla skladatele. S pohádkovými motivy Kdo je na světě nejmocnější? se seznámí ti nejmenší, pro druhé ročníky jsou přichystaná díla inspirovaná lidovou kulturou a to Otvírání studánek a Špalíček. Třetí třídy poznají Martinů jako klavíristu, čtvrťáci se vydají do vzdálených asijských kultur s Nipponari a první stupeň uzavře cestování v čase, kdy nahlédnou do historických epoch, z kterých skladatel čerpal podněty pro svou tvorbu Koncertu pro cembalo. Opery Juliette aneb Snář, Divadlo za branou jsou námětem pro šesté ročníky, tvorba pro rozhlas, televizi a reklamu může být překvapením pro sedmé ročníky, které čeká Veselohra na mostě. Osmý program přibližuje hudbu Kuchyňská revue, která vznikla v pařížském období Martinů a deváté téma pro druhý stupeň ZŠ je Symfoniemi přenese do Ameriky. S jazzovými prvky v díle Martinů La Jazz, Black Bottom se seznámí v prvním ročníku středních škol a posledním tématem, které celý cyklus uzavírá, jsou balety Vzpoura a Šach králi. Jednotlivé programy se stávají díky pestrému výběru doprovodných skladeb bohatým hudebním prožitkem.

Na realizaci hudebních pořadů o Bohuslavu Martinů se podíleli žáci Masarykovy ZŠ v Poličce a studenti poličského gymnázia, jejichž pedagogům patří velké poděkování za podnětné připomínky a zpětnou vazbu, díky které jsme byli schopni upravit programy tak, aby byly přínosné a užitečné při výuce. Programy budou trvale zařazeny do nabídky muzea pro školy od ledna 2020, aby přispěly svým pojetím a náměty k šíření povědomí o životě a díle tohoto poličského rodáka a rozšířily bohatý kulturní program, který město Polička v tomto roce k oslavě Bohuslava Martinů připravuje,“ uzavírá ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

Více na www.cbmpolicka.cz

KONTAKT:

ALENA ZAVORALOVÁ

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylova 114

572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 855

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.cbmpolicka.cz

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti