Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Kameny zmizelých, které připomínají oběti holocaustu v místech, kde kdysi žili, budou nyní i v Poličce. Kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku podle projektu německého umělce Guntera Demniga, nám mají připomínat osudy lidí, kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech či vyhnáni ze svých domovů nebo dohnáni k sebevraždě.

Kameny zmizelých, německy Stolpersteine (doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, které se umisťují do chodníku před domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce, kde je uvedeno jméno, narození, datum a místo transportu a úmrtí dané oběti. Ideou projektu kamenů zmizelých je jít, pomyslně zakopnout, zastavit se a skloněním hlavy vzdát úctu lidem, kteří byli deportováni do koncentračního tábora a tam zavražděni. Otcem myšlenky je německý umělec Gunter Demnig, který chtěl touto cestou vytvořit všem obětem dostupné miniaturní pomníky.

První Stolpersteine byl v Česku položen v roce 2008 na pražském Josefově. Od té doby mosazných destiček se jmény v chodnících ve městech rychle přibývá. Také město Polička se rozhodlo k projektu připojit a uctít tak postupně celkem 33 svých bývalých spoluobčanů, kteří se už z koncentračních táborů do Poličky nikdy nevrátili,“ uvádí historik muzea Mgr. Radka Vostřelová.

Položení prvních devíti kamenů v Poličce proběhne v rámci happeningu „Pamatuj“, pořádaného poličským gymnáziem v úterý 8. března 2022. Účastníci si připomenou osudy dvou židovských rodin, jež žily, nebo se těsně před deportací do Terezína nacházely, v domě v Riegrově ulici č.p. 25. Před tímto domem bude instalováno všech devět kamenů – pět za členy rodiny Deutschovy, tři za Šlesingerovy a jeden za Gustava Fuchse, vzdáleně příbuzného rodiny Šlesingerovy.

Pamětní akt k položení kamenů bude zahájen v 15.30 hodin přímo před domem č.p. 25 v Riegrově ulici v Poličce. S osudy obou rodin nás seznámí v úvodu celé akce historik a archivář Mgr. Stanislav Konečný. Za židovskou obec promluví a pronese modlitbu za zemřelé oběti kantor Federace židovských obcí pan Daniel Vaněk.

Přijměte i  vy pozvání na slavnostní položení kamenů zmizelých. S sebou si můžete na místo konání přinést kamínek, jehož položením symbolicky vzdáte úctu obětem obou zmíněných rodin,“ dodává.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti