Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

V sobotu 17. prosince můžete být svědky ojedinělého projektu svého druhu, který nabízí divákům možnost nového pohledu na obecně známé dílo Jakuba Jana Ryby a to jeho České mše vánoční v režijním provedení.  

Jakub Jan Ryba byl českým hudebním skladatelem na přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepisoval je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější, nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.

Způsob provedení oblíbené pastorální mše z roku 1796 je svým způsobem ojedinělým projektem svého druhu, neboť se snaží netradičním způsobem spojit zpívaný text s jeho dějovým ztvárněním. Na jevišti se tak objeví Josef a Marie s Ježíškem, tovaryš a mistr, tři králové, pastýř, poutník a další postavy známého příběhu o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Na vystoupené účinkují členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze,“ uvádí kurátor akce Mgr. Jaroslav Novotný, předseda Spolku Náš Martinů. „Představení se uskuteční ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové a Centrem Bohuslava Martinů v Poličce. Srdečně zveme všechny do evangelického kostela v Borové, tuto sobotu od 16.00 hodin,“ dodává.

 

KONTAKT:

ALENA JANDLOVÁ

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylova 114

572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 855

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti