Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Do boje o označení Evropské dědictví (European Heritage Label) vyšle Česká republika památky Velké Moravy a odkaz Bohuslava Martinů. Jedna z národních nominací se pak může zařadit mezi několik málo pamětihodností, jež titul letos získají. Cílem označení je především propagace evropského rozměru dané památky a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které její význam dokážou sdělit veřejnosti.

„Památky Velké Moravy porotu zaujaly z několika důvodů. Areál Mikulčice – Kopčany je nejen jedinečným archeologickým nalezištěm, ale též historickým místem setkání a propojení západní a východní kultury s přicházejícím křesťanstvím. Jeho podíl na formování střední Evropy je jednoznačný. Navíc se jedná se o společnou česko-slovenskou nadnárodní nominaci, která je odrazem evropské spolupráce,“ vysvětluje předsedkyně poroty Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Označení Evropské dědictví má upozornit na příklady přírodního a kulturního dědictví, včetně nehmotného, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy či pomáhají evropským občanům poznávat historii Evropy a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou demokracie a lidská práva.

„Tato kriteria dle názoru poroty významně naplňuje i nominace města Poličky Odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů všem jeho domovům - Poličce, Evropě, světu, která byla navíc velmi dobře představena. Světově uznávaný skladatel Martinů prožil většinu svého života v cizině, ale nikdy neztratil kontakt se svou rodnou zemí a rodným krajem. A to se prolíná i celou jeho tvorbou,“ říká člen národní poroty Jan Krist.

Výběr pamětihodností, které ponesou označení Evropské dědictví, probíhá ve dvou fázích. Nejprve národní porota (v ČR složená z pěti odborníků různých kulturních institucí jmenovaných ministrem kultury) provede výběr maximálně dvou vybraných uchazečů, které země vyšle do celoevropského kola do Bruselu. Zde třináct nezávislých odborníků, jmenovaných Evropským parlamentem, Evropskou radou, Evropskou komisí a Výborem regionů, provede konečný výběr. Označení Evropské dědictví však mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každého členského státu. Další kolo udílení označení Evropské dědictví se bude konat v roce 2019.

Národní porota vybírala celkem ze sedmi uchazečů. Kromě památek Velké Moravy a odkazu hudebního skladatele Bohuslava Martinů se o národní nominaci ucházel soubor realizací Adolfa Loose v Plzni, Klášter Broumov – krajina Broumovska, hrad Templštejn, tradiční vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze a Židovské muzeum v Praze.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti