Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_23/1/2017

Výroba drátěných šperků, práce s hlínou na kruhu nebo nejstarší textilní technika – karetkování, to a mnohem více si budete moci sami vyzkoušet v poličském muzeum pod dohledem přátel živé historie Bacrie z. s. Ti se zabývají experimentální archeologií a řadu technik vám nejen osobně předvedou, ale vše vás i rádi naučí.

 

Po šesti letech se v poličském muzeu otevře brána do pravěku. Výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, bude zahájena tematickou tvořivou dílnou, která se uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 od 13.00 do 15.00 hodin ve výstavních sálech muzea. „Během odpoledne bude mít každý, kdo si nenechá vernisáž ujít, jedinečnou příležitost vyrobit si drátěné šperky, vyzkoušet si pravěké způsoby spřádání, tkaní na stavu i na formě. K vidění i vyzkoušení bude tvoření s hlínou na kruhu i v ruce, práce s kůží a karetkování, které patří k nejstarším textilním technikám,“ uvádí kurátorka akce Mgr. Pavla Juklová. „Členové zapsaného spolku  a přátelé živé historie Bacrie z. s. spolu s muzejníky se budou snažit přiblížit život před mnoha desítkami tisíc let, uvidíte cestu celým pravěkem,“ dodává. Vstupné: 40,- Kč/jednotlivec -  cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné pomůcky a materiály.

Něco o Bacrie z.s.:

Člověk pozoruje jeskynní malby svých předků a chce znát jejich smysl. Když stojíme před obrazy, vidíme je stejnýma očima jako dávný umělec, a přesto nás dělí tisíce let. Něco z toho dávného člověka v nás zůstalo a my to nacházíme.

V rámci lidských dějin se snažíme ukázat 37 000 let bouřlivého vývoje. Začínáme příchodem moderního člověka (Homo sapiens sapiens) do Evropy a končíme počátkem raného středověku. Přibližné datování je (na našem území) 36 000 př. n. l. - 900 n. l. Jedná se o zlomové úseky dějin - kultura lovců mamutů, přechod k zemědělství (neolitická revoluce), počátek zpracování kovů i první etnika, která dokážeme již pojmenovat - Keltové, Germáni a Slované. V závěru pravěku máme i první písemné zprávy o našem území, známe první názvy kmenů, vládců i některé události. Nejvíce poznatků o tomto období přináší archeologie, díky ní víme, jak asi naši předci žili, jaké nástroje používali, co na svých polích pěstovali a mnoho dalšího.

Zdroj: www.bacrie.cz

 

Výstava bude k vidění od 28. ledna - 16. dubna 2017.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti