Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Udělat z nového staré - to je jednoduché, ale jak to udělat naopak? O postupech restaurování zasvěceně pohovoří Radomír Slovik, působící v Litomyšli na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.

BIBLE KRALICKA 1BIBLE KRALICKA 1BIBLE KRALICKA 1BIBLE KRALICKA 1

Obnovit starý předmět nebo knihu je náročná práce, své o tom ví i litomyšlský restaurátor Radomír Slovik. Na besedě v poličském muzeu v úterý 11. dubna od 17.00 hodin se dozvíte, jak se zub času podepsal na staletých tiscích - dokladech naší kultury. Ty je nutné je vhodně uložit, postupně restaurovat a digitalizovat. „Díky podpoře ministerstva kultury a města Poličky jsou již zrestaurovány Bible Melantrichova z roku 1549, Bible kralická z roku 1613 a Bible svatováclavská z roku1715,“ uvádí organizátor akce PhDr. David Junek z poličského muzea. „O již zmíněné Bibli kralické na besedě promluví místní farář Českobratrské církve evangelické v Poličce Jiří Tengler,“ dodává.

Beseda bude doplněna o prezentaci, kde budete mít možnost porovnat, jak ony výtisky vypadali před a po zásahu zkušených restaurátorů.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti