Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_8/9/2017                                  

V rámci oslav EHD budou mít návštěvníci poličského muzea jedinečnou příležitost spatřit českou královskou korunu, dodnes dochovanou, pocházející z doby Karla IV. a mnohé další zajímavosti.  

Původní koruna Přemysla Otakara II., zakladatele královského věnného města Poličky, se nedochovala, ale při otevírání panovníkova hrobu ve svatovítské katedrále v r. 1976 byla objevena pohřební koruna, tedy kopie určená k důstojnému uložení ostatků panovníka. Na rozdíl od originálu byla pouze stříbrná a z vnější strany pozlacená. Navíc byla opatřena nápisovou páskou s textem: HIC SUNT OSSA OTACARI INCLITI REGIS BOHEMIE QUINTI. Přeloženo: Zde jsou kosti Otakara, slavného pátého českého krále. Koruna je nyní v majetku Správy Pražského hradu.,“ uvádí historik muzea PhDr. David Junek. „Ta bude zdarma k vidění po celou dobu trvání EHD,“ dodává.

Využijte svátku všech památek - Dnů evropského dědictví k návštěvě toho, co nabízí město Polička. Ve dnech 9. - 10. 9. 2017 vám nabízíme vstup zdarma do Barokní radnice, v Centru Bohuslava Martinů můžete uplatnit 50% slevu na vstupném a Rodná světnička Bohuslava Martinů 25% sleva na vstupném.

Další víkend 16. - 17. 9.2017 bude prohlídka Gotického opevnění města zdarma.

Pojďte slavit. Dveře poličského muzea jsou pro vás otevřeny od 9.00 do 16.00 hodin.

Více na www.cbmpolicka.cz

KONTAKT:

ALENA ZAVORALOVÁ

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylova 114

572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 855

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.cbmpolicka.cz


 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti