Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 Dovolené u moře, zájezdy s filharmonií i zákaz návratu do vlasti – Bohuslav Martinů zažil a viděl během svého života mnoho, ale které místo mu k srdci přirostlo nejvíce?  Dozvíte se na nové výstavě věnované slavnému poličskému rodákovi.

Aniž to vlastně tak úplně plánoval, byl jeho celý život prodchnut různými cestami a změnami pobytu. Začalo to nevinně výjezdními koncerty s Českou filharmonií, kdy se jako její řadový hráč zúčastnil zahraničních zájezdů. Pokračovalo to jeho volbou studia v Paříži, která jej uchvátila a přitáhla natolik, že se zde oženil a usadil natrvalo,“ uvádí kurátorka výstavy a muzikoložka muzea Doc. Monika Holá, PhD.

Další plány přetrhal nucený exil do USA v době druhé světové války a po jejím skončení pak následovala opět cesta zpět do Evropy, v níž pobýval nejčastěji ve Švýcarsku a Francii. Z mladíka, pocházejícího z malého českého městečka Poličky se, ne zcela vlastní vinou stal doživotní světoběžník, jemuž ovšem bylo vzhledem k politickým okolnostem odepřeno se vrátit do vlasti. A právě miňované okolnosti se snažíme na výstavě zachytit,“ dodává.

Vernisáž výstavy "Teď pojedeme přes Švýcary a zítra v Paříži. " cestování Bohuslava Martinů se bude konat v sobotu 23. září 2017 ve 14.00 hod. v poličském muzeu. Osudy skladatele spojené s cestováním budou podrobněji přiblíženy krátkou přednáškou a umocněny hudebním doprovodem klavíristky Kristýny Znamenáčkové. Absolventky Konzervatoře Brno, která na podzim roku 2015 zvítězila v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze a zaměřuje se na interpretaci hudby dvacátého století s důrazem na tvorbu Bohuslava Martinů.

Výstava bude k vidění od 23. 9. do 5. 11. 2017.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti