Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

TZ_04/9/2017            

Letošní, výroční 70. Východočeský umělecký salon je pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců. Těšit se můžete na tradiční krajináře i moderní a současnou tvorbu. V letech 1941 až 2016 vystavovalo neuvěřitelných 690 umělců.

Letos je představen výběr děl autorů zastoupených na uplynulých ročnících, tedy v širším rozpětí tradičního krajinářství například Bukáček, Hanych, Jambor, Síla, Vl. Šindler... moderní tvorby 60. let jakou jsou Balcar, Borovský, Fremund, Hajn, Malich, Matal... a současné tvorby - Bromová, Herynek, Sion, J. Šindler, Zychová...

 „První Východočeský umělecký salon v Poličce byl zahájen roku 1940 a stal se pro Poličku velkou kulturní událostí. Sto patnácti pracemi se zúčastnilo 27 malířů a sochařů. Zúčastnili se jí například malíři František Bukáček, Jaroslav Heim a sochaři Jan Černý nebo Jan Lichtág. Salony se pak pořádaly každoročně za stále většího zájmu nejen návštěvníků, ale i samotných autorů,“ uvádí kurátor výstavy PhDr. David Junek.

V 60. letech, se odklonilo od tradičních krajinářských a realistických projevů směrem k  modernímu umění. Mladí autoři, kteří tehdy vystavovali, jsou dnes považováni za klasiky českého moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění a v roce 2001 salon „Nová média v současném umění“. V letech 2004 – 2010 byl salon pořádán jako výběr z absolventských prací Akademie výtvarných umění v Praze a v letech 2011 – 2014 absolventských prací Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.  

Výstava bude k vidění do 5. listopadu 2017.

Více na www.cbmpolicka.cz

KONTAKT:

ALENA ZAVORALOVÁ

Městské muzeum a galerie Polička

Centrum Bohuslava Martinů

Tylova 114

572 01 Polička

Tel.: +420 461 723 855

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.cbmpolicka.cz

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti