Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Čas pro neobyčejné zážitky

Pokud máte zájem účastnit Času pro neobyčejné zážitky, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím on-line formuláře nebo doručte osobně nejpozději do 31. března koordinátorovi akce, kontakt: Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů, Tereza Hladká, Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 723 855, 733 712 503, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti