Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Stalo se

Přijměte naše pozvání a poznejte život a dílo poličského rodáka v moderní expozici.

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD ) k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu 12. 20. 9. 2020 s tématem je: Památky a vzdělávání.

ehd www 1ehd www 1ehd www 1ehd www 1

ehd www 1ehd www 1ehd www 1ehd www 1

Není hraní jako hraní. V sobotu večer vám zahraje místní kapela, která je rok od roku vyhledávanější a své posluchače nachází napříč generacemi. Nedělní odpoledne je pak věnováno dětem, které baví hrané příběhy a pohádky s dobrým koncem. Na své si přijde každý, kdo se rád baví, poslouchá, tančí a zpívá. Hravý víkend se koná v rámci akce „Ozvěny festivalů České inspirace Litomyšlské Toulovcovy prázdninové pátky v Poličce.“

 LETNI HRANI WWW 1LETNI HRANI WWW 1LETNI HRANI WWW 1LETNI HRANI WWW 1LETNI HRANI WWW 1LETNI HRANI WWW 1

Přijďte k nám tvořit! Na prázdninové měsíce jsme pro Vás připravili celou řadu dílniček zaměřených především na kreativní tvoření z různých materiálů. Dílničky jsou určeny pro děti i dospělé, doba výroby 30 – 45 min. Dílny se konají ve spolupráci s rodinným centrem MaTami.

UTERKY 13UTERKY 13matami 1matami 1matami 1UTERKY 13

Dne 16. dubna zemřel v 87 letech muzikolog  PhDr. Iša Popelka, který se významně zasloužil o vznik a realizaci Památníku Bohuslava Martinů v Poličce.

Vzpomínejme s úctou.

Vytvořili jsme pro vás FOTO NÁVOD NA VRKOČ, který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které máte doma nebo na zahradě.

FOTONAVODVRKOCE 1FOTONAVODVRKOCE 2FOTONAVODVRKOCE 2FOTONAVODVRKOCE 2FOTONAVODVRKOCE 2FOTONAVODVRKOCE 2

Se stejnou nadějí jako minulý rok vás chceme povzbudit, nerezignujte na Velikonoce. Užijte si je neobvykle, přesto svátečně, tradičně a v rodinném kruhu. (Ušetříte na koledě J :-)) ).

Kolektiv Městského muzea a galerie Polička

1020xvelikonoce 0

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti