Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

Cyklus přednášek nazvaný „Pojďme na Martinů“, během nichž bylo zájemcům o hudbu Bohuslava Martinů představeno již 165 jeho kompozic, bude v návaznosti na předchozí třídílnou část věnovanou skladbám pro housle a klavír pokračovat dalšími dvěma hudebními pořady na téma houslové koncerty. První z nich se bude zabývat koncerty, jejichž původ spadá do pařížského předválečného období, byť v důsledku pozdějšího přepracování nebo ztráty byly některé uvedeny teprve za pobytu autora ve Spojených státech amerických či dokonce až řadu let po jeho smrti.

Akce se konala v úterý 30. ledna 2018 od 19.00 hod. v hudebním sále centra. Pořádal Spolek NÁŠ MARTINŮ. Vstupné: 50,- Kč.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti