Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 tourac.Puda tourac.Vecer

Ministerstvo kultury vypsalo Výběrové dotační řízení „Akviziční fond“ pro rok 2018. Druhým rokem je tak umožněna podpora galerií při nákupu současného umění, což je přínosné pro galerie nejenom z finančního hlediska, ale i z hlediska dlouhodobé sbírkové koncepce. Pro veřejnost je to pak dobré v tom, že kvalitní díla současného umění směřují do veřejných sbírek a jsou trvale přístupná.

Městské muzeum a galerie Polička buduje sbírku moderního umění 20. a 21. století na principu zastoupení autorů narozených či žijících v regionu Poličska a svým významem tento region významně přesahujících (Zbyšek Sion, Veronika Šrek Bromová ad.). Od roku 2010 žije v Bystrém u Poličky Jiří Štourač (1960), významný představitel současné malby. Autor je zaujat světem ticha a klidu, nekopíruje současné aktuální směry (podobně jako dříve Jan Zrzavý). Jeho díla mají blízko k linii metafyzické malby či magického realismu.

Poličská galerie usiluje o získání obrazu Večer a kresby Půda. Obě díla jsou od 11. 7. vystavena ve stálé expozici moderního umění a doufáme, že ve výběrovém řízení uspějeme a díla budou v expozici trvale. Zásadním způsobem by doplnila nynější kolekci.

Kresba „Půda“ umístěná v grafickém kabinetu zaujme i motivem plakátu s renesančním Pinturicchiovým portrétem – zájemci mohou v galerii sejít o patro níže do sbírky renesančních portrétů. Moderní umění se tak setkává se starým.

David Junek

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti