Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření výstavy kreseb skladatele Bohuslava Martinů...

bm kreslici ilustacni 3bm senat 1bm kreslici ilustacni 5bm senat 2bm kreslici ilustacni 1bm senat 3bm kreslici ilustacni 3

23. 8. 2018 ve 14.00 hodin

Zaháňský salónek a Výstavní síň Senátu, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1.

Vstup na vernisáž pres recepci C1.

Výstavní prostory Senátu PČR v Praze se od 23. srpna do 7. října 2018 zaplní obrázky Bohuslava Martinů. Městské muzeum a galerie Polička získalo příležitost prezentovat zde nejslavnějšího poličského rodáka a bude tak činěno způsobem netradičním: představením nikoliv jeho kompozičního odkazu, ale méně známé tvůrčí sféry – výtvarné. Pod názvem Martinů obrázky kreslící si zájemci budou moci prohlédnout řadu půvabných kresbiček z počátku 20. století. Skladatel maloval pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Za jeho života kresby zveřejněny nikdy nebyly, v dalších letech či desetiletích se v rámci výstav či vydaných knižních publikací na veřejnost dostaly některé z nich, vždy ovšem jen torzovitě spíše jako dokreslení určité tematiky. Chystaná výstava představí návštěvníkům dosud nepříliš známou součást skladatelovy tvorby v návaznosti na různé životní události.

Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

 

www.senat.cz

Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři) a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku Československého státu otevřela řada nových příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů projel jako člen České filharmonie celou Evropu, později pak vycestoval jako stipendista Ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného.

Obrázky jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech skladeb, či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet - spíše jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry. Chystaná výstava nazvaná Martinů obrázky kreslící představí poprvé v historii skladatelovy kresby jako celek s poukazem na historické okolnosti i osobní životní události Martinů.

Výstava se koná ve výstavních sálech centra od 13. 10. - 31. 12. 2018 a v předstihu ve výstavních prostorách Senátu ČR v Praze 23. 8. - 6. 10. 2018.

 

bm kreslici ilustacni 4bm kreslici ilustacni 2

 

 

 

 

 

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti