Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Kresby skladatele Bohuslava Martinů tvoří zajímavou součást jeho tvůrčí činnosti. Osobité obrázky tvořil autor pro vlastní potřebu, jako formu určité tvůrčí relaxace. Vznikaly především ve dvou časových periodách: kolem let 1910-1911 (tedy ještě v dobách jeho studia na pražské konzervatoři) a pak ve 20. letech 20. století, kdy se po vzniku Československého státu otevřela řada nových příležitostí, zejména možnost cestování (Martinů projel jako člen České filharmonie celou Evropu, později pak vycestoval jako stipendista Ministerstva zahraničí do Francie). Tyto kresby jsou zajímavým dokladem i pro pochopení jeho kompoziční činnosti téže doby, neboť obě sféry (hudební i výtvarná) mají mnoho společného.

Obrázky jsou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička a to zejména ve skladatelově deníku z počátku 20. století, ale i v jiných materiálech: v korespondenci, v některých rukopisech skladeb, či na samostatných lístcích. Některé kresby Bohuslava Martinů sice jednotlivě publikovány byly, dosud ale nikdy jako ucelený komplet - spíše jen jako ilustrace, dokreslení atmosféry. Chystaná výstava nazvaná Martinů obrázky kreslící představí poprvé v historii skladatelovy kresby jako celek s poukazem na historické okolnosti i osobní životní události Martinů.

Výstava se koná ve výstavních sálech centra od 13. 10. - 31. 12. 2018 a v předstihu ve výstavních prostorách Senátu ČR v Praze 23. 8. - 6. 10. 2018.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti