Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 pátek 16. 11. 2018 V 16.00 hod. byl znovu vysvěcen mariánský sloup na Palackého náměstí. Hosté byli uvítáni fanfárami z radnice. Od 16.30 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce proběhla beseda s restaurátory, zástupci města a dalšími hosty. Autoři představili knihu věnovanou historii, restaurátorskému průzkumu a přípravám oprav poličského mariánského (morového) sloupu. Od 18.00 hod. sál rozezněly barokní skladby v podání Dua Spes.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti