Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

hrouzkova 1hrouzkova 2hrouzkova 3hrouzkova 4hrouzkova 5hrouzkova 6

12. 1. - 31. 3. 2019

Šárka Hrouzková začala s vlastní tvorbou v 80. letech minulého století. Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Výtvarná teorie, výchova a bohemistika.

Inspiraci k svým obrazům a materiálovým asamblážím čerpá z okolní krajiny a neopomíná ani své rodné Ostravsko. Dalším inspiračním zdrojem je období baroka, především tvorba Santiniho a poznatky z cest do Číny, Tibetu a Latinské Ameriky. Mezi umělci jí inspirovali a inspirují Karel Malich, Václav Boštík, Adriena Šimotová a Stanislav Kolíbal. V dílech této autorky nalézáme hlubokou empatii k živému i neživému světu.

V současné době žije a tvoří v Dolním Újezdu u Poličky, kde vede od roku 2000 úspěšné výtvarné studio pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné umění.

K výstavě je připraven speciální program, který žáky zavede mezi obrazy a prostřednictvím tvořivé aktivity rozvine jejich témata.

DRÁTĚNÁ DÍLNA k výstavě Šárky Hrouzkové

Máte strach z umění? Co se vám při tomto slově vybaví? Umění může být i hra a právě tato dílna bude hrou s uměním. Hrát si budeme především s rzí kovových materiálů a drátů. Vytvoříte si své výtvarné dílo, které bude mít nápadnou podobu s díly Šárky Hrouzkové. Dílna není věkově omezena, hrát si lze v každém věku. Těšíme se na vás ve středu 6. března 2019 od 14.30 do 16.00 hodin. Cena: 40,- Kč / součásti ceny jsou pomůcky a materiály i prohlídka výstavy.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti