Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Máte strach z umění? Co se vám při tomto slově vybaví?

DRATENA DILNA k vystave arky Hrouzkovedratena dilna 1dratena dilna 2

 

Umění může být i hra a právě tato dílna bude hrou s uměním. Hrát si budeme především s rzí kovových materiálů a drátů. Vytvoříte si své výtvarné dílo, které bude mít nápadnou podobu s díly Šárky Hrouzkové. Dílna není věkově omezena, hrát si lze v každém věku. Akce se konala ve středu 6. března 2019 od 14.30 do 16.00 hodin. Cena: 40,- Kč / součásti ceny byly pomůcky a materiály i prohlídka výstavy.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti