Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

 

Program aktivit spojenych s vyrocim Bohuslava Martinu v roce 2019 1Program aktivit spojenych s vyrocim Bohuslava Martinu v roce 2019 2

 

 

 

 

 

6. 4. 2019

Kácov -„Stoletý“ výlet po stopách Bohuslava Martinů

8. dubna 1919 ve 14 hodin odpoledne nastoupil Bohuslav Martinů v malém městečku Kácov na vlak a chtěl se dopravit domů do Poličky. Shodou okolností se mu však cesta tak trochu nepovedla: skladatel svůj zážitek zaznamenal formou komiksu do svého deníku a díky tomu je přesně zdokumentován. Pro zájemce z řad veřejnosti je téměř na den přesně 100 let od legendární cesty Bohuslava Martinů organizována její částečná rekonstrukce.

Pořádá Městské muzeum a galerie Polička spolu s Centrem Bohuslava Martinů.

Konání: cesta Polička-Kácov a zpět autobusovou dopravou.

 

23. 4. - 26. 4. 2019

Mládí a Bohuslav Martinů

11. ročník soutěžní přehlídky žáků Základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních gymnázií, letos se zaměřením na klavíry a smyčcové nástroje.

Pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

26. 4. 2019 v 18 hod. Koncert nejlepších účastníků přehlídky MBM 2019

30. 4. 2019

Pojďme na Martinů fest 2019

Přednáška nabízející zájemcům podrobné seznámení s jednotlivými koncerty poličského festivalu Martinů fest 2019.

Pořádá Spolek Náš Martinů.

Konání: Sál Centra Bohuslava Martinů.

25. 5. 2019

Otvírání studánek

Pořádá obec Tři Studně.

Scénické provedení oblíbené „kantáty z Vysočiny“ v nastudování ZUŠ B. Martinů Polička.

Konání: provedení v autentickém prostředí exteriéru obce Tři Studně u studánek Barborka a Vitulka.

5. - 26. 5. 2019

Martinů fest 2019

22. ročník festivalu vážné hudby s akcentací díla Bohuslava Martinů. Ve spolupráci s festivalem je již třetím rokem vydáván zpravodaj Studentské noviny Martinů festu; ten je unikátní prací redakčního týmu, složeného čistě ze studentů gymnázia Polička. V rámci zahajovacího koncertu festivalu proběhne slavnostní ceremoniál udělení čestného občanství muzikologovi prof. Jaroslavu Mihulemu za celoživotní propagaci osobnosti B. Martinů.

Pořádá Město Polička ve spolupráci s Tylovým domem.

Konání: Tylův dům.

25. 8. 2019

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU)

Koncert sborových děl konaný jako závěrečná akce festivalu Polička *555.

Pořádá město Polička ve spolupráci s Tylovým domem.

Konání: Kostel sv. Michala.

27. 8. 2019

Promítání autorského filmu Petra Vorlíčka o převozu ostatků B. Martinů do Poličky

Promítání filmu spojené s besedou s autorem filmu a pamětníky.

Pořádá Spolek Náš Martinů.

Konání: Tylův dům.

28. 8. 2019

„Píseň domova“ a pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů

Hudebně-literární pásmo k uctění památky B. Martinů; následně pietní akt u hrobu skladatele za přítomnosti představitelů města Poličky a martinůovských institucí.

Pořádá město Polička.

Konání: Kostel sv. Michala, hrob Bohuslava Martinů.

1.- 31. 8. 2019

Martinů obrázky kreslící

Reinstalace části výstavy Bohuslav Martinů obrázky kreslící s aktualizovanými dodatky.

Pořádá Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů.

Konání: výstavní prostory Městského muzea a galerie Polička

26. 9. 2019

Koncert Petra Macečka (housle) a Pavla Voráčka (klavír)

Vystoupení pražských umělců, v rámci kterého zazní u příležitosti 100 let od svého vzniku málo známá skladba Sonáta C dur B. Martinů (z r. 1919)

Pořádá Spolek Náš Martinů.

Konání: Sál Centra Bohuslava Martinů.

28. 9. - 31. 12. 2019

Básník z Vysočiny Miloslav Bureš

Instalace nové výstavy u příležitosti 110. výročí narození spisovatele Miloslava Bureše jej chce představit jako svérázného umělce, jenž svými verši inspiroval v zahraničí žijícího hudebního skladatele Bohuslava Martinů ke vzniku několika geniálních děl, která dodnes plní koncertní sály.

Pořádá Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů.

Konání: výstavní prostory Městského muzea a galerie Polička

24. 10. 2019

Pěvecký recitál Michaely Zajmi

Vystoupení sólistky ND Praha; recitál bude zaměřen především na písňovou tvorbu B. Martinů, doplňkem budou známé operní árie, mj. z Her o Marii od B. Martinů.

Pořádá Spolek Náš Martinů.

Konání: Sál Centra Bohuslava Martinů.

28. 11. 2019

Koncert Československého komorního dua

„Bohuslav Martinů a jeho žáci“ - koncert bude složen výhradně ze skladeb Bohuslava Martinů, Vítězslavy Kaprálové a Jana Nováka.

Pořádá Spolek Náš Martinů.

Konání: Sál Centra Bohuslava Martinů.

Prosinec 2019

Bohuslav Martinů a my

Každoročně konaný koncert Základní umělecké školy Bohuslava Martinů k narozeninám skladatele.

Pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů Polička.

Konání Tylův dům.

Prosinec 2019

Za hudbou Bohuslava Martinů

Každoročně konaný zájezd na některý z koncertů pražského festivalu Dny Bohuslava Martinů. Pořádá Společnost Bohuslava Martinů.

Konání: cesta Polička-Praha a zpět autobusovou dopravou.

Promítání některého z filmových zpracování oper Bohuslava Martinů Jiřího Nekvasila

Promítání filmu spojené s besedou s režisérem filmu.

Pořádá Společnost Bohuslava Martinů.

Konání: Sál Centra Bohuslava Martinů.

Otvírání studánek

Vydání cizojazyčné mutace knížky veršů Miloslava Bureše, které zhudebnil Bohuslav Martinů.

Vydává Městská knihovna Polička.

 

 

#dvouletevyrocibohuslavamartinu; #Martinu_jsemdoma

www.martinu.policka.org

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti