Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD ) k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad Svojanov. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu 12. 20. 9. 2020 s tématem je: Památky a vzdělávání.

ehd www 1ehd www 1ehd www 1ehd www 1

ehd www 1ehd www 1ehd www 1ehd www 1

Městské muzeum a galerie Polička vám nabízí: ve dnech 12. – 13. 9. 2020 zdarma  návštěvu interaktivně pojatých expozic Centra Bohuslava Martinů, které jsou tím správným místem pro zábavu i poznání.

Ve dnech 19. – 20. 9. 2020 nabízí zdarma prohlídku národní kulturní památky barokní radnice v Poličce. Obeznámíte se s přínosem restaurování obrazů i odborného bádání a dozvíte se o skutečném příběhu loupežného rytíře z r. 1512, jenž je zachycen na barokním obraze sv. Barbory, patronky Dobré smrti. Dále se dozvíte, co spojuje obrazárnu města Poličky se zahradou Hellbrunn v Salzburgu a Květnou zahradou v Kroměříži. Odpověď najdeme na portrétu arcibiskupa Marka Sitticha z Hohenemsu s výjevem „Mezi chrámem Slunce a zahradou Saturnovou“.

Hrad Svojanov nabízí po oba víkendy zvýhodněné vstupné pro návštěvníky, a to prohlídku okruhů A + B za cenu okruhu A.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti