Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Město Polička opět přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracovali předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. VÝSTAVU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ONLINE.

ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1

 

ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1ARCHITEKTI VUT BRNO 2020 WWW 1

1. 10. – 1. 11. 2020, výstavní prostor muzea

 

Město Polička opět přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracovali předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se o návrhy prezentované formou modelů a vizualizací. Tématem prací jsou možnosti využití volných ploch a parcel ve městě. Vystavené projekty budou sloužit i jako případné náměty pro další územní a urbanistické plánování v Poličce.


Vystavené budou práce od: Kariny Humajové a Mariána Kleimana, Alice Ondrušové, Natálie Pánikové, Václava Hegingera, Davida Kaislera, Alexandry Maximové, Veroniky Lietavové, Oskara Madra, Ondřeje Machače, Pavly Nesvadbíkové, Moniky Baršové, Daniela Behra, Aleny Dvořákové, Lucie Zádrapové, Anny Kotlabové, Přemysla Zhoře, Daniela Menšíka, Márie Červeňové, Carlose Planase a Carlose Utrero Onsiny. A práce ze Southeast University (Čína) od Zhang Qiana, Gao Pengchenga, Ethana Huanga a Lin Shiyi.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020 od 17.00 hod. za účasti autorů. Úvodní slovo pronese Ing. arch. Radek Toman, proděkan FA VUT Brno.

 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti