Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

S LÍTOSTÍ OZNAMUJEME, ŽE KONCERTY JSOU ZRUŠENY.

Spolek NÁŠ MARTINŮ je v letošním roce, stejně jako ostatní kulturní instituce a spolky, vystaven nepříznivým okolnostem, které není třeba zvlášť připomínat, proto je také zřejmé, že v době uzávěrky Jitřenky nelze jakkoliv předvídat, jaká bude situace o měsíc později. Po dohodě s umělci však bude až do poslední chvíle platit, že se v listopadu uskuteční níže uvedené koncerty, přičemž o tom, zda tomu tak bude, je třeba se ujistit bezprostředně před plánovaným termínem na adrese https://www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu.

KONCERT SMETANOVA TRIA

K POCTĚ MARTINŮ (130. výročí narození) a BEETHOVENA (250. výročí narození)

Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Páleníček - violoncello

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Jeho cesta je lemována mimořádnými úspěchy. Smetanovo trio je pravidelným hostem významných pódií doma i v zahraničí, spolupracuje s předními dirigenty a orchestry. Kromě koncertních vystoupení realizovalo celou řadu hudebních nahrávek, z nichž mnohé získaly nejvyšší mezinárodní ocenění. Jako příklad lze uvést nahrávku trií Bohuslava Martinů, která zvítězila v celosvětovém hlasování o nejlepší komorní CD roku a získala tak prestižní BBC Music Magazine Award 2017.

Koncert se koná ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 18.00 hodin v hudebním sále muzea. Vstupné: 100,- Kč.

 

KONCERT PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR

k 130. výročí narození Bohuslava Martinů

Sarah Jedličková - violoncello, Kamil El-Ahmadieh - klavír

Bohuslav Martinů napsal během svého života tři sonáty pro violoncello a klavír. První v "tragickém roce 1939", jak dobu jejího vzniku označil v dedikaci prvnímu interpretu P. Fournierovi, druhou koncem roku 1941, tedy již za svého pobytu v USA, jako dar svému čechoamerickému příteli z newyorského předměstí Jamaica F. Rybkovi, a poslední na podzim 1952, převážně za prázdninového pobytu ve francouzském Vieux Moulin, kterou věnoval památce dirigenta a violoncellisty H. Kindlera. Je jistě unikátní, pokud mohou všechny tři sonáty zaznít během jediného koncertu, a právě takovou příležitost nyní nabízejí poličskému publiku violoncellistka Sarah Jedličková a klavírista Kamil El-Ahmadieh, kteří přijedou do rodného města autora až z dalekého Finska, kde v současné době oba studují.

Koncert se koná ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 18.00 hodin v hudebním sále muzea. Vstupné: 100,- Kč.

  
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti