Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

VÝSTAVA 36 NÁVRHŮ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY BÝVALÉHO DĚTSKÉHO DOMOVA NA ULICI A. LIDMILOVÉ V POLIČCE

 DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1

DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1DETSKY DOMOV 1

5. 6. – 30. 6. 2021, výstavní prostory muzea

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na stavební projekt „Městské bydlení Polička“. Odborná komise vybírala ze 36 návrhů, které řešily stavební úpravy budovy bývalého dětského domova na ulici A. Lidmilové v Poličce za účelem vzniku nových bytových jednotek. 1. cenu získal návrh společnosti Apropos Architects s.r.o. z Chrudimi. Město Polička připravuje realizaci stavby pro roky 2021-2025.  Stavební akce by měla dle projektu zahrnovat 3 samostatně stojící objekty s ponecháním stávajícího objektu dětského domova, který bude zrekonstruován.  Celkový počet bytových jednotek je 32 – 6 bytů 1+1, 16 bytů 2+1 resp. 2+KK, 10 bytů 3+1 resp. 3+KK. Na výstavě uvidíte panely s fotografiemi vizualizací všech 36 návrhů a také katalog architektonicko-urbanistické soutěže, obsahující informace o složení nezávislé komise, účastnících soutěže a jejím průběhu.


 

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti