Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

Dlouhodobým cílem poličského muzea je přibližovat školkovým dětem, žákům i studentům témata z historie, národopisu či umění a svého cíle se drží i v době „covidové“, kdy je pro školy i školky náročnější vyrazit do muzea. Proto se na podzim minulého roku muzejníci rozjeli přímo k nim, aby obohatili a oživili klasickou výuku programy o pravěku, středověku a skle a také s dětmi tvořili v tematicky zaměřených výtvarných dílnách, a to přímo v jejich třídách.

mds 2022 1

 „Programy jsou vytvořené na základě moderních výukových metod - aktivní poznávání, hra, osobní prožitek a tvořivý přístup. Výjimečnost jim dávají zejména předměty z muzejních sbírek, které vypráví svůj příběh samy o sobě, přiblíží a dokreslí historické souvislosti nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků.“ uvádí autorka projektu a ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

 „Na podzim vidělo muzejní výjezdní programy 349 dětí. Školy a školky z hůře dostupných míst si programy velmi pochvalovaly, jelikož jim odpadla starost se složitým dojížděním. Do několika vesnic jsme se podívali i několikrát, pomyslným vítězem byla školka v Sebranicích, která si vyzkoušela všechny nabízené programy. Vyjeli jsme ale také po Poličce do MŠ Čtyřlístek, kde náš program proběhl v rámci projektu Šablony.“ dodává lektorka Mgr. Simona Valachová.

 Pozitivní hodnocení a ohlasy muzejníky přesvědčily, aby výjezdy nabízeli i nyní v měsících únoru a březnu. Pro toto období přichází s novinkou – programy o dobové módě a odívání „Šaty dělaj člověka“ pro starší děti a „Od květinky ke košilce“ pro děti mladší. Děti se mohou těšit na dvě nové tvořivé dílny, jejich názvy „Utkaná“ a „Zpečetěná“ jsou všeříkající.

 A jaká budou největší lákadla nových programů? „Určitě možnost prohlédnout si poličský kroj nošený v Poličce a zejména okolních vesnicích v 19. století anebo některé nástroje potřebné k výrobě látky, mnohé z nich si děti i sami vyzkouší.“ odpovídá etnografka Mgr. Stanislava Cafourková.

Nabízené programy:

MŠ: Praškolka, Školka plná rytířů, Kamarád Sklíčko a Od květinky ke košilce

ZŠ: Pravěk v ruce, Středověk všemi smysly, Sklo užitečné i krásné, Od květinky ke košilce a Šaty dělaj člověka

Tvořivé dílny: Hliněná dílna, Zpečetěná dílna, Skleněná dílna a Utkaná dílna

Kontakt: 461 723 855, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.cbmpolicka.cz

V rámci projektu Muzeum do škol a školek nabízí poličské muzeum v únoru a březnu 2022 tyto programy.

Nabízené programy pro mateřské školy:

„PRAŠKOLKA“

Časová náročnost: 60 -70 minut

„Praškolka“ je prožitkové poznávání nejstarších dějin. Děti zjistí, kde pravěcí lidé žili, ochutnají, co jedli a prohlédnou si jejich nástroje. Na závěr si vyrobí amulet z přírodnin.

„ŠKOLKA PLNÁ RYTÍŘŮ“

Časová náročnost: 60 -70 minut

Ve „Školce plné rytířů“ si děti vyzkouší zbroj, potěžkají zbraně a oblečou středověké šaty. Nejenže budou vypadat jako rytíři a dámy, žáčci také zjistí, jak se správný rytíř a dáma chová. Celá třída si společně vytvoří „školkový“ erb a nechybí ani závěrečné pasování!

„KAMARÁD SKLÍČKO“

Časová náročnost: 60 -70 minut

„Kamarád Sklíčko“ je skleněná loutka, která seznámí děti se sklem, jeho vlastnostmi, nebezpečím střepů, ale také s jeho tříděním a recyklací. Na závěr si žáčci ozdobí svícen vlastním malovaným dekorem.

„OD KVĚTINKY KE KOŠILCE“

Časová náročnost: 70 -90 minut

V programu „Od květinky ke košilce“ děti zjistí, jak probíhá celý proces výroby látky, prohlédnou si nástroje k tomu potřebné, některé z nich si dokonce vyzkouší. Čeká je i vyrábění prstové loutky a zkoušení tkaní.

Nabízené programy pro základní školy:

„PRAVĚK V RUCE“

Časová náročnost: 45 minut

Při programu „Pravěk v ruce“ žáci prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, nožíky, sekery, nádoby a šperky) porovnají a zhodnotí použité materiály a jejich vlastnosti. Vyzkouší si, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem a za odměnu ochutnají pravěkou „dobrotu“.

„HLINĚNÁ DÍLNA“

Časová náročnost: 45 minut

V „Hliněné dílně“ si žáci vytvoří stejně jako pravěký člověk předměty využívané v běžném životě.

„STŘEDOVĚK VŠEMI SMYSLY“

Časová náročnost: 45 minut

„Středověk všemi smysly“ okusí žáci ve stejnojmenném programu. Čeká na ně ochutnávka, vůně středověku, potěžkání a vyzkoušení zbroje a zbraní a zakládání vlastního města!

„ZPEČETĚNÁ DÍLNA“

Časová náročnost: 45 minut

Ve „Zpečetěné dílně“ pak proniknou do tajemství středověkých rukopisů. Vyzkouší si psát středověkým písmem, ozdobí si iniciálu a svoji listinu samozřejmě také zapečetí!

„SKLO UŽITEČNÉ I KRÁSNÉ“

Časová náročnost: 45 minut

V programu o skle žáci zjistí, že je „Sklo užitečné i krásné“. Uvidí, z jakých surovin sklo vzniká a jaké nástroje se při výrobě používají. Seznámí se také s technikami zdobení skla.

„SKLENĚNÁ DÍLNA“

Časová náročnost: 45 minut

Ve „Skleněné dílně“ si každý ozdobí svícen vlastním dekorem. Mladší si vyzkouší rukodělnou techniku malby na sklo a starší techniku gravírování.

„OD KVĚTINKY KE KOŠILCE“

1.- 3. ročník ZŠ

Časová náročnost: 70 - 90 minut

V programu „Od květinky ke košilce“ děti zjistí, jak probíhá celý proces výroby látky, prohlédnou si nástroje k tomu potřebné, některé z nich si dokonce vyzkouší. Čeká je i vyrábění prstové loutky a zkoušení tkaní.

 

„ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA“

4. – 9. ročník ZŠ

Časová náročnost: 45 minut

Co všechno nám může vyprávět obyčejná košile, se děti dozví v programu „Šaty dělaj člověka“. Jaký je její střih, vzor a materiál? Je dámská, pánská, noční, pracovní nebo sváteční? A co když je to košile krojová? Copak v Poličce měli kroj? Nechte svoji třídu zavalit košilemi!

„UTKANÁ DÍLNA“

Časová náročnost: 45 minut

Co myslíte, že žáci dělají v „Utkané dílně“? Samozřejmě si vyzkouší klasický rukodělný postup výroby látky – tkaní a vlastnoručně si utkají podložku pod hrnek nebo záložku.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti