Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

rybnik misto kde to zije01rybnik misto kde to zije01rybnik misto kde to zije01rybnik misto kde to zije01rybnik misto kde to zije01rybnik misto kde to zije01

23. října 2022 - 31. prosince 2022

Velký výstavní sál muzea

Výstava věnovaná rybníkům na Poličsku není pouze výpravou do minulosti, ale především představí pestrý svět pod i nad hladinou rybníků a přírodu v jejich blízkém okolí. Seznámí vás se vznikem rybníků, s jejich funkcemi a významem v krajině. Část výstavy je věnovaná rybářům, a to nejen jejich aktivitám v rovině sportovního rybolovu, ale i jejich roli správců a hospodářů vodních ploch. Celoroční život a činnost místních rybářů přiblížují fotografie Evy Křivkové. Prohlédněte si pestrý svět pod i nad hladinou a zjistěte více o rybníku samém!

Výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi.

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti