Hledání

 
 
 
 
 
 
 
Centrum Bohuslava Martinů
 
 

betlemy plakat

Slyšte, slyšte, pastuškové! 

Děti, dámy, pánové, v adventním a vánočním čase můžete v muzeu navštívit výstavu betlémů!

Základem instalace budou papírové betlémy od současných umělců Jiřího Knapovského a Jaroslava Heraina, kteří jsou pokračovateli tradičního malování betlémů na papír podle pojetí betlemářské oblasti Ústí nad Orlicí. Pestře malované figurky svaté rodiny, pastýřů, sedláků, venkovanek, měšťanů, ale i ovcí, kulisy krajiny, jednotlivých stromů, domů, hradů apod. hustě zaplňují plochu jesliček. Uvidíte i varianty betléma tříkrálového, hromničního a postního. V nich je zobrazen život Jezulátka – Ježíše Krista v pozdějších měsících a letech. Půvabný biblický příběh o narození chudého dítěte ve chlévě, o solidaritě nemajetných pastýřů a venkovanů si naši předkové připomínali o Vánocích ve svých domácnostech, ale přenesli jej také do svého okolí – do měst, do krajiny, do místopisných názvů. Na mapě najdete ulici Na Betlémě, osadu Betlém, Betlémskou jeskyni atd.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 20. listopadu v 16 hodin ve výstavních sálech muzea. Vánoční atmosféru navodí zpívání koled žáky ZUŠ B. Martinů Polička a voňavé pohoštění. V tvořivé dílně si vyrobíte tradiční nebo moderní dekoraci do betléma i na stromeček.

Výstava bude k zhlédnutí v muzeu až do 8. ledna 2023.

Otevírací doba o vánočních svátcích:

24. 12.  zavřeno

25. 12 - 30. 12 od 13.00 do 17.00 hodin

31. 12. 2022 - 1. 1. 2023 zavřeno

 
   
ROP NUTS II EU Investice do budoucnosti